Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A249GM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A249GM. Wij hopen dat dit SHARP VC-A249GM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A249GM te teleladen.


SHARP VC-A249GM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1741 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A249GM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 24 2 OVER DEZE HANDLEIDING Opmerkingen · In deze handleiding wordt verwezen naar de faxfunctie. In sommige landen en regio's is de faxfunctie echter niet beschikbaar. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neem dan contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging. · Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. [. . . ] Com Auto Mono Auto Ex. datatoegang A4 Opslaan: Auto Schakel over naar de documentarchiveringsmodus en selecteer de instellingen voor Scannen naar schijf. (1) Druk op de toets [DOCUMENT ARCHIVERING]. naar HDD]. Als u geen instellingen wilt selecteren, gaat u verder met de volgende stap. Tekst 2 Spec. Functies (3) Selecteer origineelformaat, belichting, compressiefactor, kleurmodus en speciale functies. Zie "SCHERM "Scannen naar schijf"" (pagina 20). (4) Druk op de toets [Bestands- Informatie]. De instellingen zijn gelijk aan die voor "Bestand". Als het origineel 2-zijdig is, vergeet dan niet om de toets [Origineel] te kiezen en vervolgens op de toets [2-Zijdig Boekje] of [2-Zijdig Schrijfblok] te drukken. of Druk op de toets [STARTEN KLEUR] ( ) of de toets [STARTEN ZWART-WIT] ( ). Het scannen begint. Raadpleeg stap 4 van "EEN BESTAND OPSLAAN MET "Snelbestand"" (pagina 13) voor de procedure voor het plaatsen van het origineel. Er klinkt een geluidssignaal om aan te geven dat Scannen naar schijf is voltooid. 3 Om het scannen te annuleren. . . Druk op de toets [STOP] ( ). Als Scannen naar schijf wordt uitgevoerd zonder dat bestandsinformatie wordt toegekend, worden automatisch de volgende gebruikersnaam en bestandsnaam aan het bestand toegekend. Onbekend Bestandsnaam: Modus_Maand-Dag-Jaar_Uur-Minuut-Seconde (Voorbeeld: HDD_01042006_112030) Opgeslagen in: Hoofdmap Als gebruikersauthenticatie wordt gebruikt, wordt automatisch de voor het inloggen gebruikte gebruikersnaam geselecteerd. 24 3 OPGESLAGEN BESTANDEN GEBRUIKEN In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u bestanden die u met de documentarchiveringsfunctie hebt opgeslagen kunt ophalen en afdrukken of verzenden. PROCEDURE VOOR HET GEBRUIKEN VAN EEN OPGESLAGEN BESTAND Deze sectie legt de basisprocedure uit voor het oproepen en gebruiken van een bestand. De schermen en procedures kunnen variëren afhankelijk van of gebruikersauthenticatie is ingeschakeld. Zie voor informatie over gebruikersauthenticatieprocedures "GEBRUIKERSAUTHENTICATIE" in de Gebruikershandleiding. Zie voor informatie over het instellen van gebruikersauthenticatie en het opslaan van gebruikersnamen "Gebruikers-bediening" in de Handleiding systeeminstellingen. Bestanden die zijn opgeslagen met documentarchivering kunnen ook worden opgeroepen en gebruikt vanuit de webpagina's. naar HDD (2) Schijfstatus Ex. datatoegang Zoeken Datum (3) (4) Vorige 1 01/04/2006 01/04/2006 01/04/2006 01/04/2006 01/04/2006 Batchafdruk 2 (5) (1) Bestandstoetsen De opgeslagen bestanden worden weergegeven. Elke bestandstoets bevat een pictogram dat aangeeft in welke modus het bestand werd opgeslagen, de bestandsnaam, de gebruikersnaam en de datum waarop het bestand werd opgeslagen. Als u op een bestandstoets drukt, verschijnt het scherm taakinstellingen. Taakpictogrammen Kopiëren Faxverzendi ng Scannen naar FTP Verzending Internetfax Scannen naar E-mail Scannen naar desktop Verzending PC-I-Fax Afdrukken Scannen naar HDD Scannen naar netwerkma p (5) (4) (6) Toets [Pagina] Als er meerdere pagina's zijn, kunt u op deze toets drukken om het nummer in te voeren van een pagina die u wilt weergeven. Als u op de toets drukt, verschijnt een invoerscherm voor het paginanummer. Voer het gewenste paginanummer (3 cijfers) in met de numerieke toetsen. Als u bijvoorbeeld pagina 3 wilt weergeven, voert u "003" in. U kunt de bestandstoetsen selecteren die worden weergegeven naar opdrachttype. De huidige geselecteerde opdrachttype verschijnt in het linker tabblad. Druk op het tabblad [Per opdracht] kan de rechterkant om het volgende scherm te openen. Hoofdmap Zoeken Vorige PC-Fax verzending (2) Alle Bestanden Scannen Scan. Naam], toets [Datum] Gebruik deze toetsen om de weergavevolgorde van de bestandstoetsen te wijzigen. [. . . ] U kunt ook zoeken door alleen de eerste paar letters van de gebruikersnaam in te voeren. Nadat u de gebruikersnaam hebt geselecteerd, kunt u de toets [Wachtwoord] indrukken. Als u bestanden met de geselecteerde gebruikersnaam zoekt die een bepaald wachtwoord hebben, drukt u op de toets [Wachtwoord] en geeft u het wachtwoord op. (U kunt niet zoeken met alleen een wachtwoord. ) Zoeken op bestands- of mapnaam Voer de bestandsnaam of mapnaam in en druk op [OK]. 44 Zoeken Annuleren Start Zoeken Druk op de toets [Start Zoeken]. De zoekresultaten verschijnen in een scherm dat lijkt op het hieronder afgebeelde scherm. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A249GM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A249GM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag