Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A215S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A215S. Wij hopen dat dit SHARP VC-A215S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A215S te teleladen.


SHARP VC-A215S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1423 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A215S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Indien de netschakelaar van deze opschriften is voorzien, dient u "I" voor "ON" en " " voor "OFF" te lezen. LET OP: Trek de stekker uit het stopcontact om het kopieerapparaat volledig van het lichtnet los te koppelen. Het CE-kenteken etiket is op een apparaat bevestigd voor het geval dat de bovenstaand beschreven richtlijn op het produkt van toepassing is. (Deze zin is niet van toepassing in landen waar de bovenstaande richtlijnen niet vereist worden. ) Let op!Het stopcontact moet zich dicht bij het kopieerapparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. INHOUDSOPGAVE q q Blz. [. . . ] OK HOOFDSTUK3 WATERMERK Vertrouwelijk Kopie Schets OPTIE STOPPEN Urgent Voorlopig Definitief OK EERSTE PAGINA ALLE PAG'S WATERMERK Vertrouwelijk Kopie Schets OPTIE STOPPEN Urgent Voorlopig Definitief SPECIALE FUNCTIES Tekststempel AL 5 6 Kies het gewenste watermerk op de interactieve display. q Het gekozen watermerk licht op. STOPPEN Urgent Voorlopig Definitief E OK EERSTE PAGINA Kies de pagina's waarop het watermerk moet worden afgedrukt. q ALLE PAG'S Kies of het watermerk alleen op de eerste pagina of op alle pagina's moet worden afgedrukt door op de "EERSTE PAGINA" toets of op de "ALLE PAG'S" toets te drukken. Vertrouwelijk Kopie Schets OPTIE Urgent Voorlopig Definitief 7 Om de donkerte in te stellen, drukt u op de "OPTIE" toets . Anders gaat u verder met bedieningsstap 9. q Het volgende scherm wordt op de interactieve display afgebeeld. GEBRUIKSKLAAR. OK WATERMERK STOPPEN LICHT - DONKER OK TERMERK STOPPEN LICHT - DONKER OK 8 Stel de donkerte van het watermerk in. q Druk op de of op de toets om het watermerk donkerder te maken toets om het watermerk lichter te maken. q Om naar het voorgaande scherm terug te keren, drukt u op de toets. 3-37 TEKSTSTEMPEL 9 OK TOPPEN HOOFDSTUK3 SPECIALE FUNCTIES Tekststempel Druk op de onderste "OK" toets. q Het TEKSTSTEMPEL-menuscherm wordt weer op de interactieve display afgebeeld. OK DATUM WATERMERK AFDRUKRICHTING STEMPEL KIEZEN PAGINANUMMER 10 Kies de afdrukrichting. q Wanneer de INBINDKOPIE-functie wordt gebruikt, moet de staande afdrukrichting ( ) worden gekozen. OK OK DATUM WATERMERK STEMPEL KIEZEN PAGINANUMMER 11 Druk op de bovenste "OK" toets. 1 4 7 ACC. #-C 2 5 8 0 3 CA 6 12 13 14 Maak alle andere gewenste kopieerinstellingen en voer het gewenste aantal te maken kopieën in met behulp van de cijfertoetsen. Druk op de START-toets ( q ). 9 P Wanneer de origineelinvoer wordt gebruikt, zal het scannen van de originelen en het kopiëren beginnen. Wanneer de glasplaat wordt gebruikt in de sorterenfunctie, gaat u verder met de volgende bedieningsstap. q PLAATS NIEUW ORIGINEEL. LEZEN KLAAR AUTO BELICHTING AUTO A4 PAPIERFORMAAT 100% KOPIEERFACTOR Nadat de START-indicator ( ) oplicht, vervangt u het gekopieerde origineel door een nieuw origineel en drukt u vervolgens op de START-toets ( ). Herhaal deze bedieningsstap totdat alle originelen zijn gescand en druk vervolgens op de "LEZEN KLAAR" toets op de interactieve display. q q q 3-38 Het kopiëren zal op dat moment beginnen. Maximaal 120 vellen originelen van A4-formaat of maximaal 60 vellen originelen groter dan A4-formaat kunnen worden gescand. Om de WATERMERK-functie te annuleren, drukt u nogmaals op de "WATERMERK" toets en vervolgens op de "STOPPEN" toets. TEKSTSTEMPEL PAGINANUMMER De PAGINANUMMER-functie voegt het paginanummer toe aan de kopieën. q De paginanummer-schrijfwijze kan worden gekozen uit drie mogelijkheden. De afdrukpositie van het paginanummer wordt automatisch ingesteld aan de hand van de gekozen paginanummer-schrijfwijze. Wanneer vergroten of verkleinen wordt gebruikt met deze functie, is het mogelijk dat de afdrukpositie verschuift of de paginanummers niet worden afgedrukt. Voor de beste resultaten gebruikt u uitsluitend kopieerpapier aanbevolen door SHARP. 4-2 KOPIEERPAPIER Bijvullen van kopieerpapier in papierladen 1 en 2 1 Til de papierlade voorzichtig op en trek deze naar buiten. HOOFDSTUK4 2 Gebruik uitsluitend kopieerpapier dat voldoet aan de specificaties van Sharp en volg de instructies met betrekking tot het bijvullen van het kopieerpapier. VERBRUIKSMATERIALEN Kopieerpapier Maximumhoogte-lijn q De papierlade kan 500 vellen kopieerpapier bevatten. Vul geen kopieerpapier bij tot boven de maximumhoogte-lijn. 3 Duw de papierlade stevig terug in het kopieerapparaat. 4-3 KOPIEERPAPIER Veranderen van het formaat kopieerpapier in de papierlade 1 Til de papierlade voorzichtig op en trek de papierlade naar buiten totdat deze stopt. 2 HOOFDSTUK4 VERBRUIKSMATERIALEN Kopieerpapier Papierformaat-indicator Stel de papierformaat-indicator in op het papierformaat dat u wilt bijvullen. q Schuif de papierformaat-indicator naar rechts of links overeenkomstig het formaat kopieerpapier. 3 Linker geleider Voorgeleider Knijp in de vergrendeling van de voorgeleider en de linker geleider en stel de geleiders in. q Schuif de voorgeleider en de linker geleider en stel deze in op de breedte en lengte van het kopieerpapier. Maximumhoogte-lijn 4 Vul kopieerpapier bij in de papierlade. B5 5 Papierformaatmarkering Plaats de papierformaatmarkering in de voorkant van de papierlade. q 8 x13 B5 4-4 8 x11 216x330 A4 A3 B4 216x279 De papierformaatmarkering heeft drie kanten. De papierformaatmarkering, zichtbaar door het venster in de voorkant van de papierlade, dient overeen te komen met het bijgevulde papierformaat. A5 6 Duw de papierlade stevig terug in het kopieerapparaat. TONER BIJVULLEN De mededeling "(DE TONERVOORRAAD IS LAAG. DRUK OP VOOR AANWIJZINGEN. )" zal op het mededelingendisplay worden afgebeeld alvorens de tonervoorraad volledig op is. Wanneer het kopiëren wordt voortgezet, zullen de kopieën geleidelijk aan lichter worden totdat het kopieerapparaat stopt en de mededeling op het mededelingendisplay verandert in "VUL TONER BIJ. DRUK OP VOOR AANWIJZINGEN. " aangevende dat de tonervoorraad op is. Toner kan worden bijgevuld op ieder moment nadat de mededeling "(DE TONERVOORRAAD IS LAAG. DRUK OP VOOR AANWIJZINGEN. )" op het mededelingendisplay wordt afgebeeld. Om toner bij te vullen, stopt u het kopieerapparaat en voert u de hieronder beschreven bedieningsstappen uit. Wanneer een van de mededelingen wordt afgebeeld, kunt u op de INFORMATIE-toets ( ) drukken voor gedetailleerde informatie. Tijdens lange kopieeropdrachten van meervoudige donkere originelen die vele afbeeldingen en/of donkere tinten bevatten zal de mededeling "TONER WORDT BIJGEVULD. " op het mededelingendisplay worden afgebeeld en zal het kopieerapparaat stoppen, ondanks dat nog toner aanwezig is. [. . . ] Om het gebruik van de tweede uitvoerlade toe te staan, drukt u nogmaals op het aankruisvakje zodat het afvinkteken verdwijnt. Automatische uitschakelfunctie uitschakelen De automatische stilstand-uitschakelfunctie zal automatisch de stroomvoorziening naar het kopieerapparaat uitschakelen wanneer een bepaalde ingestelde stilstand-tijdsduur is verstreken na het uitvoeren van de laatste kopieeropdracht of nadat het kopieerapparaat is ingeschakeld. Deze uitschakelfunctie heeft tot doel het stroomverbruik te verlagen en onnodige slijtage van het apparaat en verontreiniging van het milieu te voorkomen. Afhankelijk van de wijze waarop het kopieerapparaat in uw bedrijf wordt gebruikt, kunt u besluiten om de automatische uitschakelfunctie uit te schakelen. OPMERKING: Onder normale omstandigheden bevelen wij u echter aan deze functie niet uit te schakelen en de voor uw bedrijf meest geschikte tijd in te stellen met behulp van het "AUTOM. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A215S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A215S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag