Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A10Q

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A10Q. Wij hopen dat dit SHARP VC-A10Q handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A10Q te teleladen.


SHARP VC-A10Q : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1177 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A10Q

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor details verwijzen wij naar de website: http://mp3licensing. com De MPEG Layer-3 audio coderingstechnologie is in licentie van Frauenhofer IIS en Thomson. Voorbereidingen voor gebruik Systeemaansluitingen . 12 Algemene informatie Weergave van een CD of MP3/WMA-disc Luisteren naar een CD of MP3/WMA-disc . 13 - 15 Geavanceerde weergave van een CD of MP3/WMA-disc 16 - 18 MP3/WMA-navigatie (alleen voor MP3/WMA-bestanden) 19 - 22 Accessoires Controleert u alstublieft of alleen de volgende accessoires aanwezig zijn. Radio Luisteren naar de radio . 23 - 24 Cassette weergave Luisteren naar een cassette (TAPE 1 of TAPE 2) . [. . . ] Het toestel zoekt namelijk naar namen die overeenkomen met de ingevoerde tekens. Tekens: 1 2 ABC 3 DEF 4 GHI 5 JKL 6 MNO 7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ 0 : Duidt een spatie. N-21 VC-A10Q Geprogrammeerde weergave (voor map, titel 1/2/3) Mappen of titels kunnen binnen één MP3/WMA-disc worden geprogrammeerd. Map, titel 1, titel 2 en titel 3 kunnen niet tegelijkertijd worden geprogrammeerd. Controleren, toevoegen of wissen van geprogrammeerde gegevens: Kies tijdens de stopfunctie een map (of titel) met de of toets. "MEMORY" knippert indien de map (of titel) is geprogrammeerd. NEDERLANDS 1 2 3 Voer stappen 1 - 3 van "Opzoeken van bestand (per map of titel 1/2/3)" op bladzijde 20 uit. Druk op de , , of toets op de afstandsbediening om "FOL", "T-1", "T-2" of "T-3" te kiezen en druk vervolgens op de ENTER toets. Het totaal aantal mappen (of titels) verschijnt 2 seconden en de namen van de eerste 2 mappen (of titels) worden getoond. Druk op de of toets om de gewenste map (of titel) te kiezen en druk vervolgens op de MEMORY toets. Knippert als de map (of titel) is geprogrammeerd 4 De map (of titel) wordt uit het programma gewist wanneer u op de MEMORY toets drukt terwijl "MEMORY" knippert. De map (of titel) wordt aan het programma toegevoegd wanneer u op de MEMORY toets drukt indien "MEMORY" niet knippert. Druk tijdens de stopfunctie op de CLEAR/DIMMER toets om alle programma's te wissen. Verlaten van de MP3/WMA-navigatiefunctie: Druk tijdens de stopfunctie op de CD toets. Opmerkingen: De geprogrammeerde gegevens worden gewist wanneer u een disc uitwerpt, een andere disc afspeelt, van functie verandert of de standbyfunctie met de ON/STAND-BY toets activeert. Indien u tijdens de stopfunctie op de RANDOM toets drukt, wordt de MP3/WMA-navigatiefunctie geannuleerd. Het voorkeuzezendernummer gaat knipperen en er zal op volgorde 5 seconden lang op elk van de geprogrammeerde zenders worden afgestemd. 2 Druk nog een keer op de PRESET ( of ) toets wanneer u de gewenste zender gevonden heeft. 5 4 3 2 1 NEDERLANDS 1 2 Voer stappen 1 - 3 van "Afstemmen" op bladzijde 23 uit. Druk op de MEMORY-toets op de afstandsbediening, om naar de opslagmodus voor voorkeurstations te gaan. Aftasten van de voorkeuzezenders 3 Druk binnen 30 seconden op de PRESET ( of ) toets om het voorkeurzendernummer te selecteren. Programmeer de zenders op volgorde in het geheugen beginnende met voorkeurzendernummer 1. Druk, binnen 30 seconden, op de MEMORY-toets op de afstandsbediening, om dat station in het geheugen op te slaan. TIMER CD 5 4 3 2 1 PUSH EJECT PUSH EJECT Als de "MEMORY" indicator en de aanduiding van het voorkeurzendernummer doven alvorens de zender in het geheugen is ingevoerd, dient de procedure te worden herhaald vanaf stap 2. 5 Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeurzender te wijzigen. Wanneer een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt, zal de eerder opgeslagen zender worden gewist. Wissen van het gehele ingestelde geheugen 1 2 Druk op de ON/STAND-BY toets om de standbyfunctie te activeren. Houd de en de toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de TUNER (BAND) toets totdat "TUNER CL" verschijnt. TUNER (BAND) Opmerking: De backup functie kan de opgeslagen zenders een paar uur in het geheugen houden in geval van een stroomstoring of wanneer de stekker uit het stopcontact raakt. PRESET N-24 Radio 4 VC-A10Q NEDERLANDS Luisteren naar een cassette (TAPE 1 of TAPE 2) Alvorens weergave: Voor een optimaal geluid moet u normaal of lownoise cassettes voor weergave gebruiken. (Metaal of CrO worden niet aanbevolen. ) Gebruik geen C-120 cassettes of banden van slechte kwaliteit, daar deze storingen kunnen veroorzaken. Draai de band met bijvoorbeeld een pen strak alvorens een cassette in de cassettehouder te plaatsen. ON/ STAND-BY Cassetteweergave 1 2 Druk op de ON/STAND-BY toets om de spanning in te schakelen. Open het cassettehouder door op het met " " gemarkeerde gedeelte te drukken. Plaats een cassette in de TAPE 1 of TAPE 2 cassettehouder met de af te spelen kant naar u toe gericht. OPEN/CLOSE 5 CD 4 CD 3 TAPE 1/2 2 3 5 4 PRESET PRESET 1 TUNER(BAND) PRESET 1 AUDIO IN TUNING VOL. PRESET 2 TUNING VOL. TUNING -- VOL. TUNING -- VOL. PUSH EJECT PUSH EJECT & STOP) PLAYBACK (PLAY RECORD/PLAYBACK RECORD/PLAYBACK & STOP) PLAYBACK (PLAY PHONES RT PHONES MUSIC PORT 3 5 CD 4 3 PRESET PRESET 2 1 TUNING VOL. TUNING -- VOL. RECORD/PLAYBACK (PLAY & STOP) PLAYBACK Cassette weergave PHONES 5 4 3 2 1 TAPE 1 TAPE 2 TIMER 4 5 4 3 2 1 Druk op de TAPE (1 2) toets om de voor weergave gewenste cassette te kiezen. CD PLAYBACK (PLAY & STOP) RECORD/PLAYBACK 5 PHONES AUDIO IN Druk op de / (TAPE ) om de weergave te starten. Cassetteweergave-indicator Functie voor automatisch inschakelen: Het toestel wordt ingeschakeld wanneer u op een van de volgende toetsen drukt. [. . . ] Valt er sterk licht op de sensor voor de afstandsbediening? CD-speler Symptoom De weergave begint nie. Heeft zich wellicht condens gevormd binnenin het toestel? Tuner Symptoom De tuner produceert continu rare geluiden. Plaats de antenne verder uit de buurt van het netsnoer indien te dicht bij elkaar. N-40 Referenties Is de band los opgespoeld?Indien de stroom tijdens weergave wordt onderbroken, blijven de koppen in contact met de band. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A10Q

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A10Q zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag