Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A107S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A107S. Wij hopen dat dit SHARP VC-A107S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A107S te teleladen.


SHARP VC-A107S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1377 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A107S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Prima di usarla per la prima volta, rimuovere la pila al litio installata e installarla nell'apparecchio seguendo la procedura seguente. Neem de volgende punten in acht om een storingsvrij gebruik van uw SHARP calculator te · verkrijgen: 1. Stel de calculator niet bloot aan extreme · Omdat dit product niet waterbestendig is mag het niet gebruikt of bewaard worden waar · Wanneer er geen geheugen-beveiligingsbatterij · Wanneer het apparaat van het lichtnet wordt · losgekoppeld. Het ingestelde belasting/kortingtarief en de wisselkoers worden ook gewist wanneer de geheugen-beveiligingsbatterij uit het apparaat wordt verwijderd. [. . . ] Als u een nieuwe wisselkoers / tarief vastlegt, komt de oude instelling te vervallen. CONSTANTE / DECIMAALTEKENINVOEGING KEUZESCHAKELAAR: "K" : De volgende functies met constanten zijn beschikbaar: Vermenigvuldigen: De calculator onthoudt automatisch het eerste getal dat wordt ingevoerd (het vermenigvuldigtal) en de instructie. Delen: De calculator onthoudt automatisch het tweede getal dat wordt ingevoerd (de deler) en de instructie. "· ": Neutraalstand "A": In deze stand (decimaaltekeninvoeging) kunnen getallen worden opgeteld of afgetrokken zonder dat Wanneer de decimaaltekeninvoegingsfunctie is ingeschakeld, wordt het decimaalteken automatisch geplaatst overeenkomstig de instelling van de decimaalkeuzeschakelaar. Bij gebruik van , of wordt deze functie automatisch opgeheven en wordt de decimaal correcte uitkomst op de ingestelde decimaalpositie afgedrukt. Opmerking: Het decimaalteken `drijft' bij opeenvolgende berekeningen waarbij of gebruikt wordt. Als de decimaal-keuzeschakelaar op "F" staat, wordt de uitkomst altijd naar beneden ( ) afgerond. DECIMAAL-KEUZESCHAKELAAR: Kies met deze schakelaar het aantal decimaalplaatsen in de uitkomst. in de "F" stand wordt de uitkomst in het drijvend decimaaltekensysteem weergegeven. PAPIERDOORVOERTOETS OMREKENINGSTOETS: Deze toets wordt gebruikt voor het verkrijgen van een waarde door delen van een bepaald getal door een ingestelde omrekeningsfactor. Verkrijgen van een waarde door vermenigvuldigen van een bepaald getal met een ingestelde omrekeningsfactor. Druk op de papierdoorvoertoets en voer het papier door tot voorbij de rand van het papiersnijmes. Er zijn diverse situaties die een overloopfout of een andere fout kunnen veroorzaken. indien dit gebeurt , verschijnt het foutsymbool "E" en worden alle toetsen elektronisch geblokkeerd. De gegevens die in het geheugen vastgelegd zijn op het moment dat de fout optreedt blijven bewaard. als bij het optreden van de fout "0· E" op het gebruikt display wordt aangegeven, moet worden om de calculator in de begintoestand terug te zetten. Indien "E" met een ander cijfer als nul wordt aangegeven, kan de fout ongedaan gemaakt worden met of , waarna de berekening kan worden vervolgd. Tijdstip voor vervangen van de batterij Vervang de batterij elke 2 jaar door een nieuwe. Methode voor het vervangen van de batterij Gebruik een lithiumbatterij (CR2032). opmerking: Bij het vervangen van de batterij worden het ingestelde belasting / kortingtarief en de wisselkoers , de geheugeninhoud gewist. Wij raden u aan het belasting / kortingtarief en de wisselkoers, andere belangrijke informatie op een papier te noteren. 1) Zet de aan/uit-schakelaar op "OFF" en trek de stekker uit het stopcontact. [. . . ] ­ Bij winstmarge wordt de winst uitgedrukt in een bepaald percentage van de verkoopprijs. ­ Bij procentuele verhoging wordt de winst uitgedrukt in een bepaald percentage van de inkoopprijs. Bereken het verschil in dollars (a) en de procentuele verandering (b) tussen twee jaarlijkse verkoopcijfers: $1. *2 : Voordat u begint met het maken van een geheugenberekening drukt u op om het geheugen te wissen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A107S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A107S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag