Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A106QM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A106QM. Wij hopen dat dit SHARP VC-A106QM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A106QM te teleladen.


SHARP VC-A106QM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2033 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A106QM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u het apparaat de eerste maal gebruikt, moet u de bijgeleverde lithiumbatterij losmaken en deze in het apparaat plaatsen zoals hierna wordt beschreven. Als voor de stroomvoorziening enkel netstroom wordt gebruikt en dan per ongeluk de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, zullen het ingestelde belasting / kortingtarief en de wisselkoers worden gewist. 1) Zet de aan/uit-schakelaar op "OFF" en trek de stekker uit het stopcontact. 1) 3) Veeg het batterijvak met een droog doekje schoon en plaats de batterij met de "+" kant naar boven. [. . . ] Als u een nieuwe wisselkoers / tarief vastlegt, komt de oude instelling te vervallen. CONSTANTE / DECIMAALTEKENINVOEGING KEUZESCHAKELAAR: "K" : De volgende functies met constanten zijn beschikbaar: Vermenigvuldigen: De calculator onthoudt automatisch het eerste getal dat wordt ingevoerd (het vermenigvuldigtal) en de instructie. Delen: De calculator onthoudt automatisch het tweede getal dat wordt ingevoerd (de deler) en de instructie. "· ": Neutraalstand "A": In deze stand (decimaaltekeninvoeging) kunnen getallen worden opgeteld of afgetrokken zonder dat Wanneer de decimaaltekeninvoegingsfunctie is ingeschakeld, wordt het decimaalteken automatisch geplaatst overeenkomstig de instelling van de decimaalkeuzeschakelaar. , of wordt Bij gebruik van deze functie automatisch opgeheven en wordt de decimaal correcte uitkomst op de ingestelde decimaalpositie afgedrukt. Opmerking: Het decimaalteken `drijft' bij opeenvolgende berekeningen waarbij of gebruikt wordt. Als de decimaal-keuzeschakelaar op "F" staat, wordt de uitkomst altijd naar beneden ( ) afgerond. DECIMAAL-KEUZESCHAKELAAR: Kies met deze schakelaar het aantal decimaalplaatsen in de uitkomst. in de "F" stand wordt de uitkomst in het drijvend decimaaltekensysteem weergegeven. PAPIERDOORVOERTOETS OMREKENINGSTOETS: Deze toets wordt gebruikt voor het verkrijgen van een waarde door delen van een bepaald getal door een ingestelde omrekeningsfactor. Verkrijgen van een waarde door vermenigvuldigen van een bepaald getal met een ingestelde omrekeningsfactor. Druk op de papierdoorvoertoets en voer het papier door tot voorbij de rand van het papiersnijmes. Er zijn diverse situaties die een overloopfout of een andere fout kunnen veroorzaken. indien dit gebeurt , verschijnt het foutsymbool "E" en worden alle toetsen elektronisch geblokkeerd. De gegevens die in het geheugen vastgelegd zijn op het moment dat de fout optreedt blijven bewaard. als bij het optreden van de fout "0· E" op het display wordt aangegeven, moet gebruikt worden om de calculator in de begintoestand terug te zetten. Indien "E" met een ander cijfer als nul wordt aangegeven, kan de fout ongedaan gemaakt worden met of , waarna de berekening kan worden vervolgd. Tijdstip voor vervangen van de batterij Vervang de batterij elke 2 jaar door een nieuwe. Methode voor het vervangen van de batterij Gebruik een lithiumbatterij (CR2032). opmerking: Bij het vervangen van de batterij worden het ingestelde belasting / kortingtarief en de wisselkoers , de geheugeninhoud gewist. Wij raden u aan het belasting / kortingtarief en de wisselkoers, andere belangrijke informatie op een papier te noteren. 1) Zet de aan/uit-schakelaar op "OFF" en trek de stekker uit het stopcontact. [. . . ] opmerkingen: · Bij indrukken van de RESET schakelaar worden het belasting / kortingtarief en de wisselkoers, eventuele andere gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen gewist. Gebruik geen voorwerp waarvan de punt kan afbreken of een voorwerp met een erg spitse punt, zoals een naald. Stel de decimaal-keuzeschakelaar in zoals aangegeven in elk voorbeeld. De afrondingskeuzeschakelaar dient op "5/4" te staan, tenzij anders vermeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A106QM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A106QM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag