Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A105S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A105S. Wij hopen dat dit SHARP VC-A105S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A105S te teleladen.


SHARP VC-A105S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1298 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A105S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 99 SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte financiële verliezen of beschadigingen veroorzaakt door een verkeerd gebruik en/of defect van dit product en de bijbehorende randapparatuur, tenzij deze aansprakelijkheid wettelijk erkend is. Als op wordt gedrukt om op te tellen, wordt er 1 opgeteld bij de postenteller; als op wordt gedrukt om af te trekken, wordt er 1 afgetrokken van de postenteller. Het aantal posten wordt afgedrukt wanneer de uitkomst wordt gegeven. [. . . ] Als de maximale tellerstand overschreden wordt, telt de teller verder vanaf nul. Opmerking: Het decimaalteken `drijft' bij opeenvolgende berekeningen waarbij of gebruikt wordt. Als de decimaal-keuzeschakelaar op "F" staat, wordt de uitkomst altijd naar beneden ( ) afgerond. U kunt een getal van maximaal 6 cijfers invoeren (de komma telt niet mee als apart cijfer). TOTAALTOETS GELIJKTEKENTOETS POSITIEF/NEGATIEF-OMSCHAKELTOETS: Voor het veranderen van het algebraïsche teken van een getal (d. D E C I M A A L / D E C I M A A LT E K E N INVOEGING KEUZESCHAKELAAR: "6 3 2 1 0": Kies het gewenste getal overeenkomstig het aantal decimaalplaatsen dat u in de uitkomst wilt hebben. "F": De uitkomst wordt in het drijvend decimaaltekensysteem weergegeven. "A": Het decimaalteken wordt bij optellen en aftrekken automatisch links van het tweede cijfer, geteld vanaf rechts, geplaatst. Bij gebruik van de decimaalteken-invoegingsfunctie kunnen getallen worden opgeteld of afgetrokken zonder dat het decimaalteken wordt ingevoerd. Stel de decimaal-keuzeschakelaar in zoals aangegeven in elk voorbeeld. De afrondingskeuzeschakelaar dient op "5/4" te staan, tenzij anders vermeld. De afdrukken/postenteller-keuzeschakelaar dient op "P" te staan, tenzij anders vermeld. Als u een fout maakt tijdens het invoeren van een getal, druk dan op of en voer het juiste getal in. Druk na het invoeren van een getal op , of om de inkoopprijs/verkoopprijs/ winstmarge berekeningsfunctie te activeren. Wilt u overschakelen naar een andere rekenfunctie, dan moet u eerst op drukken om de inkoopprijs/verkoopprijs/winstmarge berekeningsfunctie te annuleren. De rekenvoorbeelden worden op de volgende wijze weergegeven, tenzij anders vermeld. *2 : Voordat u begint met het maken van een geheugenberekening drukt u op om het geheugen te wissen. Försäljningspris Marginal Kostnadspris VOORBEELD 1: Bereken de inkoopprijs bij een 30% winstmarge en een verkoopprijs van $500. [. . . ] *2 : Voordat u begint met het maken van een geheugenberekening drukt u op om het geheugen te wissen. Försäljningspris Marginal Kostnadspris VOORBEELD 1: Bereken de inkoopprijs bij een 30% winstmarge en een verkoopprijs van $500. 350 Kostnadspris Marginal 30 Försäljningspris VOORBEELD 2: Bereken de verkoopprijs bij een 30% winstmarge en een inkoopprijs van $350. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A105S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A105S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag