Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A103Q

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A103Q. Wij hopen dat dit SHARP VC-A103Q handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A103Q te teleladen.


SHARP VC-A103Q : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1104 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A103Q

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In een huiselijke omgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dit geval moet de gebruiker eventueel overeenkomstige maatregelen treffen. Bij de modellen voor sommige landen zijn de posities van de netschakelaar (POWER) aangegeven met "I" en " " in plaats van "ON" en "OFF". Het " " symbool bij de netschakelaar betekent dat het kopieerapparaat standby staat en niet volledig van het lichtnet is losgekoppeld. [. . . ] OMKERING A3 VOLBEELD OK OK SPIEGELBEELD MULTI-VEL VERGROTING 4 Druk op de "A3 VOLBEELD" toets op de interactieve display. q De "A3 VOLBEELD" toets licht op. HOOFDSTUK3 SPECIALE FUNCTIES Beeldbewerkingsfuncties 5 OK NEG. /POS. OMKERING A3 OK SPIEGELBEELD MULTI VEL Druk op de bovenste "OK" toets. 6 7 1 4 7 ACC. # Vul A3W-formaat kopieerpapier bij in de handinvoer. Druk op de "PAPIERFORMAAT" toets op de interactieve display en kies vervolgens het papierformaat (60 ~ 105 g/m2 of 106 ~ 200 g/m2) in de handinvoer. 2 5 8 0 3 6 CA 8 C Maak alle andere gewenste kopieerinstellingen en voer het gewenste aantal te maken kopieën in met behulp van de cijfertoetsen. 9 P 3 6 CA 9 C Druk op de KLEURENKOPIE START-toets ( de ZWART-WITKOPIE START-toets ( ). q ) of op Om de A3 VOLBEELD-functie te annuleren, drukt u nogmaals op de "A3 VOLBEELD" toets op het BEELDBEWERKINGmenuscherm. 9 P 3-33 BEELDBEWERKINGSFUNCTIES MULTI-VEL VERGROTING Deze functie wordt gebruikt om een origineelbeeld te vergroten tot een formaat groter dan A3-formaat en de afzonderlijke delen van het origineelbeeld op meerdere vellen kopieerpapier af te drukken. HOOFDSTUK3 SPECIALE FUNCTIES Beeldbewerkingsfuncties GEBRUIKSK SPECIALE FUNCTIES 1 Druk op de SPECIALE FUNCTIES-toets. q Het SPECIALE FUNCTIES-scherm wordt op de interactieve display afgebeeld. DUBBELZIJDIGE GEBRUIKSKLAAR. SPECIALE FUNCTIES KANTLIJNRANDWISSEN VERSCHUIVING CENTREREN OMSLAGEN OK BOEKKOPIE 2 Druk op de "BEELDBEWERKING" toets op de interactieve display. q Het BEELDBEWERKING-menuscherm wordt op de interactieve display afgebeeld. TRANSPARANT-INSTEEKVELLEN KLEURINSTELLINGEN AUTO A4 PAPIERFORMAAT BEELDBEWERKING AUTO BELICHTING 100% KOPIEERFACTOR GEBRUIKSKLAAR. OMKERING A3 VOLBEELD OK OK SPIEGELBEELD MULTI-VEL VERGROTING 3 Druk op de "MULTI-VEL VERGROTING" toets op de interactieve display. q Het MULTI-VEL VERGROTING-instelscherm wordt op de interactieve display afgebeeld. KIES HET VERGROTE FORMAAT EN HET ORIGINEELFORMAAT A. U. B. SPECIALE FUNCTIES OK MULTI-VEL VERGROTING VERGROTINGSFORMAAT ORIGINEE STOPPEN OK MULTI-VEL VERGROTING VERGROTINGSFORMAAT ORIGINEELFORMAAT&ORIËNTATIE A3 A2 A1 A4 A0 A0x2 A5 A2 A0 A1 A0x2 A3 A4 A5 4 Kies het gewenste vergrotingsformaat. q Kies het gewenste formaat uit de formaten die op de interactieve display worden afgebeeld. 3-34 BEELDBEWERKINGSFUNCTIES STOPPEN OK EL VERGROTING TINGSFORMAAT ORIGINEELFORMAAT&ORIËNTAT A1 A0x2 A3 A4 A5 5 Kies het origineelformaat. q De origineelformaten die kunnen worden gebruikt zijn afhankelijk van het gekozen vergrotingsformaat. De plaatsingsrichting van het origineel wordt afgebeeld, afhankelijk van het gekozen vergrotingsformaat en het origineelformaat. HOOFDSTUK3 SPECIALE FUNCTIES Beeldbewerkingsfuncties q 6 OK Druk op de bovenste "OK" toets. STOPPEN OK T ORIGINEELFORMAAT&ORIËNTATIE A3 7 Plaats het origineel op de glasplaat overeenkomstig de aangegeven plaatsingsrichting. q q Het gebied van een origineel dat is opgegeven op de interactieve display zal worden gescand. De los verkrijgbare origineelinvoer kan niet worden gebruikt met deze functie. 1 4 7 ACC. # 2 5 8 0 3 6 CA 8 C Maak alle andere gewenste kopieerinstellingen en voer het gewenste aantal te maken kopieën in met behulp van de cijfertoetsen. q 9 P De papierlade zal automatisch worden gekozen. Als het kopieerapparaat een andere papierlade (inclusief de handinvoer) beschikbaar heeft waarin hetzelfde formaat kopieerpapier is bijgevuld, kan die papierlade ook worden gekozen. 3 6 CA 9 C Druk op de KLEURENKOPIE START-toets ( de ZWART-WITKOPIE START-toets ( ). q ) of op 9 q P Het origineelbeeld zal worden opgedeeld en worden gekopieerd op meerdere vellen kopieerpapier. Overlappende delen zullen worden gemaakt langs de voorranden en achterranden van iedere kopie. Om de MULTI-VEL VERGROTING-functie te annuleren, kiest u nogmaals de MULTI-VEL VERGROTING-functie en drukt u op de "STOPPEN" toets. 3-35 HOOFDSTUK 4 VERBRUIKSMATERIALEN Dit hoofdstuk beschrijft de verbruiksmaterialen voor dit kopieerapparaat, zoals kopieerpapier en toner. q q q q KOPIEERPAPIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Het kopieerapparaat zal stoppen en zal niet werken totdat een nieuwe afvaltonertank is geplaatst. Vervang de volle afvaltonertank volgens de hieronder beschreven procedure. Wanneer de bovenstaande mededeling op de mededelingendisplay wordt afgebeeld, kunt u indien gewenst op de INFORMATIE-toets ( ) drukken voor gedetailleerde informatie. 1 HOOFDSTUK4 VERBRUIKSMATERIALEN Afvaltoner weggooien Nieuwe afvaltonertank Verwijderde afvaltonertank Open de klep van de afvaltonertank. q Duw eenmaal tegen de klep om deze te ontgrendelen en te openen. 2 Maak de afvaltonertank los en verwijder deze vervolgens uit het kopieerapparaat. q Afvaltoner kan niet worden herbruikt. Gooi de afvaltoner niet terug in het tonermagazijn! q Verwijder de dop van een nieuwe afvaltonertank en gebruik deze om de volle afvaltonertank dicht te maken. 3 4 4-8 Plaats een nieuwe afvaltonertank totdat deze met een klik vergrendeld wordt. Sluit de klep van de afvaltonertank. OPSLAG VAN VERBRUIKSMATERIALEN De verbruiksmaterialen van dit kopieerapparaat die door de gebruiker zelf dienen te worden vervangen zijn o. a. kopieerpapier, toner, afvaltonertank en nietpatronen voor de los verkrijgbare sorteer/ nieteenheid (AR-SS2). Op de verpakking van de Sharp toner staat het origineel onderdeel logo. GENUINE SUPPLIES Fotogeleidende drum Het VC-A103Q kopieerapparaat is voorzien van een geavanceerde procesbesturingstechniek die de uniformiteit van de kopieerkwaliteit verbetert. Met deze procesbesturingstechniek wordt een constante kopiekwaliteit verkregen gedurende de gehele levensduur van de fotogeleidende drum doordat automatisch gecompenseerd wordt voor veranderingen in de karakteristieken van de drum als gevolg van slijtage, een veelvuldig herhaalde bedieningswijze en de omgevingsomstandigheden. De automatische bijstellingen worden gemaakt op basis van de signalen van een sensor die de reflectieeigenschappen van de drum waarneemt. WAARSCHUWING Dit procesbesturingssysteem vereist het gebruik van een fotogeleidende drum met een speciaal reflecterend gedeelte (aanbevolen Sharp originele fotogeleidende drum) om kopieën met een lage beelddichtheid te beschermen tegen onvoldoende procesbesturing en eventuele beschadiging aan het kopieerapparaat. Wanneer u een andere drum gebruikt, kan het procesbesturingssysteem niet juist werken. HOOFDSTUK4 VERBRUIKSMATERIALEN Opslag van verbruiksmaterialen Juiste opslag 1 Kies voor opslag van de verbruiksmaterialen een plaats die: q q q schoon en droog is, een gelijkmatige temperatuur heeft, niet blootgesteld is aan direct zonlicht. 2 Laat tijdens opslag het kopieerpapier in de verpakking en leg de pakken kopieerpapier plat. q Wanneer het kopieerpapier buiten de verpakking wordt opgeslagen of de pakken rechtop worden geplaatst, is het mogelijk dat het kopieerpapier krult of vochtig wordt, waardoor papierstoringen zullen worden veroorzaakt. 4-9 HOOFDSTUK 5 IN GEVAL VAN STORINGEN Dit hoofdstuk beschrijft hoe u vastgelopen originelen en kopieerpapier kunt verwijderen en geeft oplossingen voor andere veel voorkomende storingen van het kopieerapparaat. 5-13 q q q q HOOFDSTUK5 5-1 OPHEFFEN VAN PAPIERSTORINGEN Wanneer een papierstoring optreedt, zal het kopieerapparaat stoppen. [. . . ] Om de functie weer in te schakelen, drukt u nogmaals op het aankruisvakje zodat het afvinkteken verdwijnt. Voorscannen bij z-w kopieerfunctie uitschakelen Dit kopieerapparaat scant in de zwart-witkopieerfunctie de originelen eerst om de dichtheid van de achtergrond vast te stellen. Dit voorscannen heeft schonere kopieën als resultaat, maar de kopieersnelheid is lager. Met dit programma kunt u het voorscannen in de zwart-witkopieerfunctie uitschakelen. Om het voorscannen in de zwart-witkopieerfunctie uit te schakelen, drukt u op het aankruisvakje van "VOORSCANNEN BIJ Z-W KOPIEERFUNCTIE UITSCHAKELEN" zodat een afvinkteken in het vakje verschijnt. Om het voorscannen weer te laten uitvoeren, drukt u nogmaals op het aankruisvakje zodat het afvinkteken verdwijnt. KEY-OPERATOR HANDLEIDING Key-operator-programma's HOOFDSTUK8 8-30 KEY-OPERATOR-PROGRAMMA'S OVERIGE PROGRAMMA'S De onderstaande twee programma's behoren niet tot een van hiervoor beschreven vier categorieën. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A103Q

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A103Q zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag