Gebruiksaanwijzing SHARP VC-A1031QM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A1031QM. Wij hopen dat dit SHARP VC-A1031QM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-A1031QM te teleladen.


SHARP VC-A1031QM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1817 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-A1031QM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U dient blootstelling aan hoge geluidsniveaus, die zich kunnen voordoen wanneer het toestel wordt aan gezet terwijl het volume hoog staat, of bij doorlopend luisteren bij hoge volumes, te vermijden. Z Gebruik het toestel op een stevige, horizontale ondergrond die vrij is van trillingen. Z Stel het toestel niet aan direct zonlicht, magnetisme, stof, en vochtigheid bloot en houd het toestel uit de buurt van elektronische/elektrische apparaten (personal computers, facsimiles, etc. Z Stel het toestel niet aan vocht, temperaturen hoger dan 60°C of extreem lage temperaturen bloot. [. . . ] U kunt 40 AM en FM zenders in het geheugen opslaan en deze met een druk op een toets weer oproepen. Druk de PRESET ( of ) toets korter dan 0, 5 seconden in om op de gewenste zender af te stemmen. Druk op de MEMORY/SET toets om de functie voor het programmeren van zenders te activeren. Druk binnen 30 seconden op de PRESET ( voorkeurzendernummer te selecteren. (Aftasten voorkeuzegeheugen) 1 Houd de PRESET ( of ) toets tenminste 0, 5 seconden ingedrukt. Z Het voorkeuzezendernummer gaat knipperen en er zal op volgorde 5 seconden lang op elk van de geprogrammeerde zenders worden afgestemd. z Deze bediening kan worden uitgevoerd met de TUNER PRESET ( of ) toets of of toets van de afstandsbediening. Druk nog een keer op de PRESET ( of ) toets wanneer u de gewenste zender gevonden heeft. Druk binnen 30 seconden op de MEMORY/SET toets om deze zender in het geheugen op te slaan. Houd de TUNER (BAND) en de EQUALIZER/X-BASS/DEMO toets ingedrukt en druk tegelijkertijd op de ON/STAND-BY toets totdat "TUNER CL" verschijnt. Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeurzender te wijzigen. Wilt u later toch op deze cassette opnemen, dan moet u de opening van het wispreventielipje met plakband bedekken. Wispreventielipje Wispreventielipje voor kand A voor kand B 1 2 3 4 Plaats de te wissen cassette in de TAPE 2 cassettehouder met de te wissen kant naar u toe gericht. Het wordt aanbevolen om voor de cassette waarop opgenomen gaat worden een band van dezelfde lengte te gebruiken als de cassette met het bronmateriaal. Deze FM zenders sturen met hun reguliere programma's extra signalen mee. Deze signalen bevatten gegevens zoals de naam van de zender en informatie over het soort programma, zoals sport, muziek enz. Wanneer u heeft afgestemd op een RDS zender, zullen "RDS" en de naam van de zender worden getoond. "TP" (Verkeersinformatieprogramma) verschijnt op het display wanneer de zender verkeersinformatie heeft, en "TA" (Verkeersinformatie) verschijnt zodra verkeersinformatie wordt uitgezonden. De aanduiding "PTYI" (Dynamische PTY indicator) zal verschijnen terwijl er een Dynamische PTY zender wordt ontvangen. Met elke druk op de DISPLAY MODE toets zal het display als volgt veranderen: Bedieningen voor RDS kunnen uitsluitend met het hoofdtoestel worden uitgevoerd. Wanneer u afstemt op een zender die geen RDS gegevens uitzendt, of op een zeer zwakke RDS zender, zal het display in deze volgorde veranderen: Mocht zich een van de volgende gevallen voordoen, dan betekent dit niet dat het toestel defect is: Z "PS", "NO PS" en een zendernaam worden afwisselend getoond en het toestel functioneert niet juist. Z Indien een bepaalde zender niet de juiste signalen uitzendt of aan het testen is, zal de RDS ontvangstfunctie mogelijk niet juist functioneren. [. . . ] Als er iets mis lijkt met dit product, dient u eerst de onderstaande punten te controleren voor u contact opneemt met uw erkende SHARP dealer of servicecentrum. ) z Zet dit toestel in de standby-stand en zet het vervolgens weer aan. Z Als het toestel nog steeds niet naar behoren functioneert, dient u het te resetten. Als er tijdens de weergave een stroomstoring optreedt, blijven de koppen in aanraking met de band. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-A1031QM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-A1031QM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag