Gebruiksaanwijzing SHARP VC-9700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-9700. Wij hopen dat dit SHARP VC-9700 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-9700 te teleladen.


SHARP VC-9700 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4108 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VC-9700 (4577 ko)
   SHARP VC-9700 (4577 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-9700

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het decimaalteken wordt bij optellen en aftrekken automatisch links van het tweede cijfer, geteld vanaf rechts, geplaatst. Bij gebruik van de decimaalteken-invoegingsfunctie kunnen getallen worden opgeteld of afgetrokken zonder dat het decimaalteken , of wordt deze functie wordt ingevoerd. Bij gebruik van automatisch opgeheven en wordt de decimaal correcte uitkomst afgedrukt. Neem de volgende punten in acht om een storingsvrij gebruik van uw SHARP calculator te verkrijgen: 1. [. . . ] Indien de calculator defect is, dient u deze naar een SHARP service-dealer, een officieel SHARP servicecentrum of een SHARP reparatiecentrum te brengen. Als u de stekker uit het stopcontact trekt of de batterijen vervangt, wordt het ingestelde belastingtarief gewist. SHARP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte financiële verliezen of beschadigingen veroorzaakt door een verkeerd gebruik en/of defect van dit product en de bijbehorende randapparatuur, tenzij deze aansprakelijkheid wettelijk erkend is. Opmerking: Het decimaalteken `drijft' bij opeenvolgende berekeningen waarbij of gebruikt wordt. Als de decimaal-keuzeschakelaar op "F" staat, wordt de uitkomst altijd naar beneden afgerond ( ). Voor het veranderen van het algebraïsche teken van een getal(positief naar negatief, of omgekeerd). Niet toevoegen ­ Wanneer meteen nadat een getal is ingevoerd op deze toets wordt gedrukt, en de calculator staat in de afdrukstand, zal het getal aan de linkerzijde afgedrukt worden samen met het "#" symbool. Gebruik deze toets om getallen af te drukken die niet in de berekeningen moeten worden opgenomen (zoals een code of datum). subtotaal ­ Gebruik deze toets om de subtotalen van optellingen en/of aftrekkingen te berekenen. Als na het indrukken van + of ­ op deze toets wordt gedrukt, zal het subtotaal samen met het symbool " " worden afgedrukt en kan de berekening worden vervolgd. Deze toets wordt gebruikt voor het vastleggen van het belastingtarief. Mocht dit voorkomen, neem dan de batterijen uit het apparaat en wacht ongeveer twee minuten. Als de calculator tijdens een berekening aan een harde schok of sterke trillingen wordt blootgesteld, kan het gebeuren dat de calculator niet juist afdrukt of dat de gegevens van de berekening verloren gaan. Dit apparaat kan met behulp van een wisselstroomadapter ook met wisselstroom gebruikt worden. Is deze adapter op de calculator aangesloten, dan zal de voeding automatisch van de batterijen naar de wisselstroombron overschakelen. Volgt u de stappen Om de netadapter los te maken, voert u de procedure in de omgekeerde volgorde uit. LET OP Wanneer een andere AC-adapter dan de EA-28A wordt gebruikt, kan er een ongeschikte voeding op uw SHARP calculator komen te staan en zal deze worden beschadigd. Er zijn diverse situaties die een overloop-fout of een andere fout kunnen veroorzaken. De gegevens die in het geheugen zijn vastgelegd op het moment dat de fout optreedt blijven bewaard. als bij het optreden van de fout "0· E" op het display wordt aangegeven, zal "­ ­ ­ ­ ­ ­ ­" in rood worden afgedrukt en moet C CE worden gebruikt om de calculator in de aanvangstoestand terug te zetten. Bedrijfscapaciteit: Voeding: 12 cijfers 6 volt (gelijkspanning): Heavy-duty mangaanbatterij, AAformaat (of R6) × 4 Wisselstroom: Lokale voltage met EA-28A netadapter (losverkrijgbaar) Vier rekenfuncties, vermenigvuldigen en delen met constanten, machtsverheffen, optellen, herhaald optellen en aftrekken, reciproque berekeningen, berekeningen met postenteller, berekening van winstmarge, geheugenberekeningen, belasting, enz. (Bij een omgevingstemperatuur van 25°C, wanneer "951 · + " wordt afgedrukt. [. . . ] 000 uren (in niet-afdrukken stand, weergeven van 555'555 bij 25°C omgevingstemperatuur) De gebruiksduur hangt af van het type batterijen en de wijze van gebruik. Stel de decimaal-keuzeschakelaar in zoals aangegeven in ieder voorbeeld. De afrondingskeuzechakelaar dient op "5/4" te staan, tenzij anders vermeld. Tenzij anders aangegeven moet de keuzeschakelaar voor afdrukken/postenteller in de "P· Druk op C CE C CE alvorens te beginnen met een maken van een berekening. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-9700

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-9700 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag