Gebruiksaanwijzing SHARP VC-9550N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-9550N. Wij hopen dat dit SHARP VC-9550N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-9550N te teleladen.


SHARP VC-9550N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (960 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VC-9550N (2529 ko)
   SHARP VC-9550N (2529 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-9550N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als voor de stroomvoorziening enkel netstroom wordt gebruikt en dan per ongeluk de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, zullen het ingestelde belastingtarief en de geheugeninhoud worden gewist. 1) Zet de aan/uit-schakelaar op "OFF" en trek de stekker uit het stopcontact. 1) 3) Veeg het batterijvak met een droog doekje schoon en plaats de batterij met de "+" kant naar boven. Steek de stekker in het stopcontact en zet de aan/ uit-schakelaar op "ON". [. . . ] DECIMAAL-KEUZESCHAKELAAR: Kies met deze schakelaar het aantal decimaalplaatsen in de uitkomst. Opmerking: Het decimaalteken `drijft' bij opeenvolgende berekeof ningen waarbij gebruikt wordt. Als de decimaal-keuzeschakelaar op "F" staat, wordt de uitkomst altijd naar beneden ( ) afgerond. C O N S TA N T E / D E C I M A A LT E K E N INVOEGING KEUZESCHAKELAAR: "K" : De volgende functies met constanten zijn beschikbaar: Vermenigvuldigen: De calculator onthoudt automatisch het eerste getal dat wordt ingevoerd (het vermenigvuldigtal) en de instructie. Delen: De calculator onthoudt automatisch het tweede getal dat wordt ingevoerd instructie. (de deler) en de "· ": Neutraalstand "A": In deze stand (decimaaltekeninvoeging) kunnen getallen worden opgeteld of afgetrokken zonder dat het decimaalteken wordt ingevoerd. Wanneer de decimaaltekeninvoegingsfunctie is ingeschakeld, wordt het decimaalteken automatisch geplaatst overeenkomstig de instelling van de decimaalkeuzeschakelaar. Bij gebruik van , of wordt deze functie automatisch opgeheven en wordt de decimaal correcte uitkomst op de ingestelde decimaalpositie afgedrukt. EINDTOTAAL-KEUZESCHAKELAAR: "GT": I n d e z e s t a n d w o r d e n d e volgende totalen bij elkaar opgeteld: (" " wordt afgedrukt. PAPIERDOORVOERTOETS CORRECTIETOETS VOOR LAATSTE CIJFER POSITIEF/NEGATIEF-OMSCHAKELTOETS: Voor het veranderen van het algebraïsche teken van een getal (d. N I E T- TO E V O E G E N / S U B TO TA A L TOETS: Niet toevoegen ­ Wanneer meteen nadat een getal is ingevoerd op deze toets wordt gedrukt, en de calculator staat in 81 De afdrukstand, zal het getal aan de linkerzijde afgedrukt worden samen met het "#" symbool. indien dit gebeurt , verschijnt het foutsymbool "E" en worden alle toetsen elektronisch geblokkeerd. De gegevens die in het geheugen vastgelegd zijn op het moment dat de fout optreedt blijven bewaard. als "0· E" en dan " , , , , , , , " in rood wordt afgedrukt bij het optreden van een fout (in de "nietafdrukken" stand worden alleen de foutsymbolen aangegeven), moet gebruikt worden om de calculator in de begintoestand terug te zetten. Indien "E" met een ander cijfer als nul wordt aangegeven, kan de fout ongedaan gemaakt worden met of , waarna de berekening kan worden vervolgd. Tijdstip voor vervangen van de batterij Vervang de batterij elke 2 jaar door een nieuwe. Methode voor het vervangen van de batterij Gebruik een lithiumbatterij (CR2032). opmerking: Bij het vervangen van de batterij worden het ingestelde belastingtarief en de geheugeninhoud gewist. Wij raden u aan het belastingtarief en andere belangrijke informatie op een papier te noteren. 1) Zet de aan/uit-schakelaar op "OFF" en trek de stekker uit het stopcontact. 1) 3) Neem de lege batterij uit de batterijvak en plaats een nieuwe lithiumbatterij. Veeg het batterijvak met een droog doekje schoon en plaats de nieuwe batterij met de "+" kant naar boven. [. . . ] Als het apparaat tijdens het gebruik wordt blootgesteld aan sterke schokken, krachtige elektrische velden of een andere ongewone toestand, kan het gebeuren dat geen van de toetsen meer werkt. Mocht dit voorkomen, druk dan op de RESET schakelaar aan de onderknat van het apparaat. de RESET shakelaar mag alleen worden ingedrukt: · Indien er een abnormale situatie optreedt en geen van de toetsen meer werkt. opmerkingen: · Bij indrukken van de RESET schakelaar worden de vastgelegde valutakoers en eventuele andere gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen gewist. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-9550N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-9550N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag