Gebruiksaanwijzing SHARP VC-8482N/S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-8482N/S. Wij hopen dat dit SHARP VC-8482N/S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-8482N/S te teleladen.


SHARP VC-8482N/S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (729 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VC-8482N/S annexe 1 (1065 ko)
   SHARP VC-8482N/S OPERATION MANUALGBDEFRSEITES (1065 ko)
   SHARP VC-8482N/S (1065 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-8482N/S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stel de calculator niet bloot aan extreme temperatuurswisselingen en houd hem uit de buurt van vochtige en stoffige plaatsen. Aangezien de calculator niet waterdicht is, mag deze niet gebruikt of opgeborgen worden op een plaats waar er water e. Wanneer er geen geheugen-beveiligingsbatterij is aangebracht, zal het ingestelde belasting/ kortingtarief gewist worden wanneer het apparaat van het lichtnet wordt losgekoppeld. Het ingestelde belasting/kortingtarief wordt ook gewist wanneer de geheugen-beveiligingsbatterij uit het apparaat wordt verwijderd. [. . . ] Het aantal posten wordt afgedrukt wanneer de uitkomst wordt gegeven. Als op , of wordt gedrukt, wordt de tellerstand van de postenteller gewist. Als de maximale tellerstand overschreden wordt, telt de teller verder vanaf nul. DECIMAAL-KEUZESCHAKELAAR: Kies met deze schakelaar het aantal decimaalplaatsen in de uitkomst. Opmerking: Het decimaalteken `drijft' bij opeenvolgende berekeof ningen waarbij gebruikt wordt. Als de decimaal-keuzeschakelaar op "F" staat, wordt de uitkomst altijd naar beneden ( ) afgerond. C O N S TA N T E / D E C I M A A LT E K E N INVOEGING KEUZESCHAKELAAR: "K" : De volgende functies met constanten zijn beschikbaar: Vermenigvuldigen: De calculator onthoudt automatisch het eerste getal dat wordt ingevoerd (het vermenigvuldigtal) en de instructie. Delen: De calculator onthoudt automatisch het tweede getal dat wordt ingevoerd instructie. (de deler) en de "· ": Neutraalstand "A": In deze stand (decimaaltekeninvoeging) kunnen getallen worden opgeteld of afgetrokken zonder dat het decimaalteken wordt ingevoerd. Wanneer de decimaaltekeninvoegingsfunctie is ingeschakeld, wordt het decimaalteken automatisch geplaatst overeenkomstig de instelling van de decimaalkeuzeschakelaar. Bij gebruik van , of wordt deze functie automatisch opgeheven en wordt de decimaal correcte uitkomst op de ingestelde decimaalpositie afgedrukt. Steek de aanloopstrook van het papier in de opening meteen achter het printmechanisme. Druk op de papierdoorvoertoets en voer het papier door tot voorbij de rand van het papiersnijmes. Er zijn diverse situaties die een overloopfout of een andere fout kunnen veroorzaken. indien dit gebeurt , verschijnt het foutsymbool "E" en worden alle toetsen elektronisch geblokkeerd. De gegevens die in het geheugen vastgelegd zijn op het moment dat de fout optreedt blijven bewaard. als bij het optreden van de fout "0· E" op het display wordt aangegeven, moet gebruikt worden om de calculator in de begintoestand terug te zetten. Indien "E" met een ander cijfer als nul wordt aangegeven, kan de fout ongedaan gemaakt worden met of , waarna de berekening kan worden vervolgd. Tijdstip voor vervangen van de batterij Vervang de batterij elke 2 jaar door een nieuwe. Methode voor het vervangen van de batterij Gebruik een lithiumbatterij (CR2032). opmerking: Bij het vervangen van de batterij worden het ingestelde belastingtarief en de geheugeninhoud gewist. Wij raden u aan het belastingtarief en andere belangrijke informatie op een papier te noteren. [. . . ] opmerkingen: · Bij indrukken van de RESET schakelaar worden de vastgelegde valutakoers en eventuele andere gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen gewist. Gebruik geen voorwerp waarvan de punt kan afbreken of een voorwerp met een erg spitse punt, zoals een naald. Stel de decimaal-keuzeschakelaar in zoals aangegeven in elk voorbeeld. De afrondingskeuzeschakelaar dient op "5/4" te staan, tenzij anders vermeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-8482N/S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-8482N/S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag