Gebruiksaanwijzing SHARP VC-685SD/SS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-685SD/SS. Wij hopen dat dit SHARP VC-685SD/SS handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-685SD/SS te teleladen.


SHARP VC-685SD/SS : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (493 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VC-685SD/SS (875 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-685SD/SS

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] *3 De optionele AR-NS1 is vereist. CINSH1995FC51 Garantie Hoewel alles in het werk is gesteld om dit document zo nauwkeurig en behulpzaam mogelijk te maken, wordt door SHARP Corporation geen enkele garantie geboden m. b. t. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden. SHARP is niet aansprakelijk voor eventueel direct of indirect verlies dat resulteert uit of gerelateerd is aan het gebruik van deze gebruiksaanwijzing. Vermenigvuldiging, aanpassing of vertaling zonder voorafgaande toestemming is verboden, behalve zoals toegestaan door het auteursrecht. Handelsmerken Microsoft Windows, MS-DOS en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de V. S. [. . . ] Stap 3 t/m 6 tonen hoe de instelling wordt veranderd van `staand' naar `liggend'. Druk op de "STAAND" toets zodat deze oplicht en druk vervolgens op de "OK" toets. Druk op de "ON-LINE/OFFLINE" toets om de printer weer ON-LINE te zetten. Printerconfiguratiemenu's In figuur 4-2 wordt een schema van het printerconfiguratiemenu getoond. De structuur van het menu verandert, afhankelijk van de aanwezigheid van een netwerkkaart in het kopieerapparaat/printer. De menu's in het grijze vak gelden als er een netwerkinterfacekaart (Print Server Card) in het kopieerapparaat/printer geïnstalleerd is. OPMERKING Afhankelijk van de gebruikte printer kunnen bepaalde functies op het printerconfiguratiemenu niet worden ingesteld, bijv. kwaliteitsverbetering en tonerbesparingsfunctie. 31 HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN PRINTER INSTELLINGEN KWALITEITSVERBETERING TONERBESPARINGSFUNCTIE KOPIEËN AFDRUKSTAND STANDAARDINVOERPAPIERFORMAAT STANDAARDUITVOERLADE PS FOUTEN AFDRUKKEN PCL-SYMBOLENSETINSTELLING INTERFACE INSTELLINGEN HEXADECIMALE DUMPFUNCTIE PARALLELPOORTEMULATIEOMSCHAKELING NETWERKPOORTEMULATIEOMSCHAKELING I/O-TIMEOUT POORTOMSCHAKELMETHODE Hoofdmenu PRINTER INSTELLINGEN INTERFACE INSTELLINGEN NETWERK INSTELLINGEN TESTPAGINA AFDRUKKEN INSTELLINGEN BEWAREN EN/OF INITIALISEREN KOPIEËN (1* tot 999) AFDRUKSTAND STAAND* LIGGEND STANDAARDINVOERPAPIERFORMAAT A3, B4, A4*, B5, A5, A6 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"*, 5-1/2" x 8-1/2", 7-1/2" x 10-1/2" STANDAARDUITVOERLADE BOVENLADE TWEEDE LADE* NETWERK INSTELLINGEN TCP/IP INSCHAKELEN IP-ADRES INSTELLING NetWare INSCHAKELEN EtherTalk (TokenTalk) INSCHAKELEN BIJ OPSTARTEN NICPAGINA AFDRUKKEN PARALLELPOORTEMULATIEOMSCHAKELING AUTOMATISCH* PostScript PCL NETWERKPOORTEMULATIEOMSCHAKELING AUTOMATISCH* PostScript PCL TESTPAGINA AFDRUKKEN CONFIGURATIEPAGINA AFDRUKKEN RESIDENTE LETTERTYPENLIJST AFDRUKKEN DEMONSTRATIEPAGINA AFDRUKKEN NIC PAGINA AFDRUKKEN PCL-SYMBOLENSET-LIJST AFDRUKKEN I/O-TIMEOUT (1 tot 999, 20*) POORTOMSCHAKELMETHODE OMSCHAKELEN NA OPDRACHT* OMSCHAKELEN NA I/O-TIMEOUT PARALLELPOORT UITSCHAKELEN NETWERKPOORT UITSCHAKELEN INSTELLINGEN BEWAREN EN/OF INITIALISEREN RESETTEN NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN HUIDIGE CONFIGURATIE BEWAREN CONFIGURATIE HERSTELLEN De NIC terugstellen IP-ADRES INSTELLING IP-ADRES (192. 168. 0. 1) IP-SUBNETMASKER (255. 255. 255. 0) IP-GATEWAYADRES (192. 168. 0. 1) Figuur 4-2. Schema van de printermenu's OPMERKING De menu's in het grijze vak in figuur 4-2 zijn voor een printer waarin als optie een netwerkkaart geïnstalleerd is. · De standaardinstelling van STANDAARDINVOERPAPIERFORMAAT hangt af van het land of gebied. · De standaardinstelling van STANDAARDUITVOERLADE hangt af van een eventueel aangebrachte optionele afwerkeenheid. · De waarden aangegeven bij IP-ADRES zijn voorbeelden. 32 HET BEDIENINGSPANEEL GEBRUIKEN Printer instellingen Gebruik de printer instellingen wanneer u afdrukt zonder dat de juiste printerdriver is geïnstalleerd (bijv. afdrukken vanuit een MS DOS programma, afdrukken vanaf een computer waarop de printerdriver niet is geïnstalleerd, enz. ). HEXADECIMALE DUMPFUNCTIE PARALLELPOORTEMULATIEOMSCHAKELILNG · Wanneer "AUTO" is ingesteld, zal de printertaal automatisch omschakelen overeenkomstig de ontvangen data van de computer. Het wordt aanbevolen "AUTO" in te stellen, behalve wanneer veelvuldig fouten optreden als gevolg van deze instelling. Netwerk instellingen Gebruik de netwerk instellingen wanneer u deze printer gebruikt als een netwerkprinter. Wanneer een optionele netwerkkaart (Print Server Card) niet is geïnstalleerd, zullen deze instellingen niet op de interactieve display worden afgebeeld. TCP/IP INSCHAKELEN Hiermee schakelt u het TCP/IP protocol in en uit. Om de printer te gebruiken met het TCP/IP protocol, stelt u een IP-adres in met behulp van de volgende functie. Ieder nummer kan rechtstreeks met behulp van de interactieve display gekozen worden. IP-SUBNETMASKER: Stel het IP-subnetmasker van de printer handmatig in. Ieder nummer kan rechtstreeks met behulp van de interactieve display gekozen worden. IP-GATEWAYADRES: Stel het IP-gatewayadres van de printer handmatig in. Ieder nummer kan rechtstreeks met behulp van de interactieve display gekozen worden. NetWare INSCHAKELEN EtherTalk (TokenTalk) INSCHAKELEN BIJ OPSTARTEN NIC-PAGINA AFDRUKKEN Hiermee schakelt u het NetWare protocol in en uit. Hiermee schakelt u het EtherTalk protocol (TokenTalk protocol als een TokenRing netwerk is aangesloten) in en uit. [. . . ] WACHTEN A. U. B. " op de interactieve display wordt afgebeeld onmiddellijk nadat de printer is ingeschakeld, is het mogelijk dat het afdrukken niet goed wordt uitgevoerd. Zorg ervoor dat u pas met het afdrukken door de parallelle interface begint nadat u er zeker van bent dat de printer ON-LINE is. Afhankelijk van de afdrukdata, kan een "VM error" of een "Memory Full" foutmededeling op een pagina worden afgedrukt, of onjuist afdrukken (bepaalde beelden of tekens vallen weg) kan voorkomen. Deze fout treedt op als gevolg van te weinig geheugen bij het afdrukken van veel data of complexe data. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-685SD/SS

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-685SD/SS zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag