Gebruiksaanwijzing SHARP VC-682SH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-682SH. Wij hopen dat dit SHARP VC-682SH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-682SH te teleladen.


SHARP VC-682SH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (396 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VC-682SH (875 ko)
   SHARP VC-682SH (875 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-682SH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In dit geval moet de gebruiker eventueel overeenkomstige maatregelen treffen. Bij de modellen voor sommige landen zijn de posities van de netschakelaar (POWER) aangegeven met "I" en " " in plaats van "ON" en "OFF". Het " " symbool bij de netschakelaar betekent dat het kopieerapparaat standby staat en niet volledig van het lichtnet is losgekoppeld. Indien de netschakelaar van deze opschriften is voorzien, dient u "I" voor "ON" en " " voor "OFF" te lezen. [. . . ] (Zie de voorbeelden op bladzijde 3 om het effect op het kopiebeeld te zien afhankelijk van de MULTI-VEL VERGROTING-functie. ) HOOFDSTUK3 SPECIALE FUNCTIES Beeldbewerkingsfuncties NE GEBRUIKSK 1 Druk op de SPECIALE FUNCTIES-toets. q Het SPECIALE FUNCTIES-scherm wordt op de interactieve display afgebeeld. SPECIALE FUNCTIES EN DUBBELZIJDIGE KOPIEERFUNCTIE GEBRUIKSKLAAR. SPECIALE FUNCTIES KANTLIJNVERSCHUIVING CENTREREN OMSLAGEN AUTO BELICHTING OK WISSEN BOEKKOPIE 2 Druk op de "BEELDBEWERKING" toets op de interactieve display. q Het BEELDBEWERKING-menuscherm wordt op de interactieve display afgebeeld. TRANSPARANT-INSTEEKVELLEN KLEURINSTELLINGEN A4 AUTO PAPIERFORMAAT BEELDBEWERKING 100% KOPIEERFACTOR GEBRUIKSKLAAR. SPECIALE FUNCTIES BEELD-BEWERKING ENKELE KLEUR FOTOHERHALING EXTRA FORMAAT NEG. /POS. OMKERING A3 VOLBEELD OK OK SPIEGELBEELD MULTI-VEL VERGROTING 3 Druk op de "MULTI-VEL VERGROTING" toets op de interactieve display. q Het MULTI-VEL VERGROTING-instelscherm wordt op de interactieve display afgebeeld. KIES HET VERGROTE FORMAAT EN HET ORIGINEELFORMAAT A. U. B. SPECIALE FUNCTIES OK MULTI-VEL VERGROTING VERGROTINGSFORMAAT ORIGINEE STOPPEN OK MULTI-VEL VERGROTING VERGROTINGSFORMAAT ORIGINEELFORMAAT&ORIËNTATIE A3 A2 A1 A4 A0 A0x2 A5 A2 A0 A1 A0x2 A3 A4 A5 4 Kies het gewenste vergrotingsformaat. q Kies het gewenste formaat uit de formaten die op de interactieve display worden afgebeeld. 3-36 BEELDBEWERKINGSFUNCTIES STOPPEN OK EL VERGROTING TINGSFORMAAT ORIGINEELFORMAAT&ORIËNTAT A1 A0x2 A3 A4 A5 5 Kies het origineelformaat. q De origineelformaten die kunnen worden gebruikt zijn afhankelijk van het gekozen vergrotingsformaat. De plaatsingsrichting van het origineel wordt afgebeeld, afhankelijk van het gekozen vergrotingsformaat en het origineelformaat. HOOFDSTUK3 SPECIALE FUNCTIES Beeldbewerkingsfuncties q 6 OK Druk op de bovenste "OK" toets. STOPPEN OK T ORIGINEELFORMAAT&ORIËNTATIE A3 7 Plaats het origineel op de glasplaat overeenkomstig de aangegeven plaatsingsrichting. q q Het gebied van een origineel dat is opgegeven op de interactieve display zal worden gescand. De los verkrijgbare origineelinvoer kan niet worden gebruikt met deze functie. 8 Maak alle andere gewenste kopieerinstellingen en voer het gewenste aantal te maken kopieën in met behulp van de cijfertoetsen. q De papierlade zal automatisch worden gekozen. Als het kopieerapparaat een andere papierlade (inclusief de handinvoer) beschikbaar heeft waarin hetzelfde formaat kopieerpapier is bijgevuld, kan die papierlade ook worden gekozen. 9 Druk op de KLEURENKOPIE START-toets ( de ZWART-WITKOPIE START-toets ( ). q ) of op q Het origineelbeeld zal worden opgedeeld en worden gekopieerd op meerdere vellen kopieerpapier. Overlappende delen zullen worden gemaakt langs de voorranden en achterranden van iedere kopie. Om de MULTI-VEL VERGROTING-functie te annuleren, kiest u nogmaals de MULTI-VEL VERGROTING-functie en drukt u op de "STOPPEN" toets. 3-37 BEELDBEWERKINGSFUNCTIES EXTRA FORMAAT De EXTRA FORMAAT-functie biedt u de mogelijkheid de afmetingen van niet-standaardformaat kopieerpapier en niet-standaardformaat originelen in te voeren met als doel bij automatische verkleining en vergroting van het origineelbeeld, dit zo goed mogelijk op het kopieerpapier te laten passen. 5 KEY-OPERATOR Het is mogelijk een extra formaat in te stellen voor iedere papierlade in het kopieerapparaat afzonderlijk. Toner kan worden bijgevuld op ieder moment nadat de mededeling "DE TONER IS BIJNA OP. Om toner bij te vullen, stopt u het kopieerapparaat en voert u de hieronder beschreven bedieningsstappen uit. Wanneer een van de mededelingen wordt afgebeeld, kunt u op de INFORMATIE-toets ( ) drukken voor gedetailleerde informatie. Als één van de kleurentoners op is, kan kleurenkopiëren niet worden uitgevoerd. Zwart-witkopiëren kan echter wel worden uitgevoerd, behalve als de zwarte toner op is. Tijdens lange kopieeropdrachten van meervoudige donkere originelen die vele afbeeldingen en/of donkere tinten bevatten, kan de mededeling "TONER WORDT BIJGEVULD. " op de mededelingedisplay worden afgebeeld en kan het kopieerapparaat stoppen, ondanks dat nog toner aanwezig is. Het kopieerapparaat zal automatisch de toner rondpompen en aanvullen tot aan het normale niveau, waarna de START-indicator ( ) zal oplichten. Druk op een van de START-toetsen ( , ) om het kopiëren te hervatten. Op de verpakking van de Sharp toner staat het origineel onderdeel logo. GENUINE SUPPLIES HOOFDSTUK4 VERBRUIKSMATERIALEN Toner bijvullen 1 Open de voorklep van het kopieerapparaat. 2 Duw op de ontgrendelknoppen aan de beide zijkanten van de tonerkast en trek de tonerkast langzaam naar buiten totdat deze stopt. q De tonermagazijnen zijn gepositioneerd zoals onderstaand is beschreven. Magenta Zwart Cyaan Geel 4-5 TONER BIJVULLEN 20 x 5x HOOFDSTUK4 VERBRUIKSMATERIALEN Toner bijvullen Verzegeling 3 Tik 5 keer bovenop de nieuwe tonercartridge. Houd vervolgens de nieuwe tonercartridge horizontaal en schud deze krachtig ongeveer 20 keer. Hierdoor wordt de toner in de tonercartridge losgemaakt, zodat deze gemakkelijker in het tonermagazijn vloeit. VOORZICHTIG Zorg ervoor dat deze bedieningsstappen worden uitgevoerd. [. . . ] Druk op de "OK" toets om het programma te verlaten. q Deze gegevenslijst zal in het Engels worden afgedrukt. Programmalijst afdrukken Met dit programma kunt u alle beschikbare key-operator-programma's afdrukken. Wanneer u op de "PROGRAMMALIJST AFDRUKKEN" toets drukt, wordt het volgende scherm op de interactieve display afgebeeld. KEY-OPERATOR HANDLEIDING Key-operator-programma's KEY-OPERATOR PROGRAMMA'S PROGRAMMALIJST AFDRUKKEN KIES EEN FUNCTIE. KOPIEER- PRINTER APPARAAT OK ACCOUNTREGELING ALLE K-O-PR. 'S Druk op de "KOPIEERAPPARAAT" toets. q q Het kopieerapparaat begint met afdrukken. Druk op de "STOPPEN" toets om het afdrukken voortijdig af te breken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-682SH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-682SH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag