Gebruiksaanwijzing SHARP VC-651SH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-651SH. Wij hopen dat dit SHARP VC-651SH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-651SH te teleladen.


SHARP VC-651SH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (445 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-651SH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Startanzeige ( ) und weitere Anzeigen zu den anfänglichen Einstellungen des Bedienfelds leuchten auf und zeigen die Betriebsbereitschaft an. Die Lampe des Abtastkopfs leuchtet ständig, wenn das Gerät betriebsbereit ist (wenn die Startanzeige ( ) leuchtet). Bei eingeschaltetem Gerät wird das Bedienfeld auf die anfänglichen Einstellungen zurückgesetzt, wenn nach Beendigung eines Kopier- oder Scanauftrags die über die Einstellung , , automatische Rückstellzeit" (S. Stellen Sie die Anzahl der Kopien über die beiden Kopienanzahl-Tasten ( ein, wenn Sie vom Vorlagenglas aus kopieren. [. . . ] Met behulp van de linker kopieerhoeveelheid ( ) toets selecteert u een programmanummer (1: automatische wistijd, 2: voorverwarm-functie, 3: automatische stroom-uitschakelstand timer, 5: automatische stroom-uitschakelstand 6: resolutie van AUTO & HANDMATIGE modus). Het ingevoerde programmanummer zal continu gaan branden en het actueel geselecteerde parameternummer voor eht programma zal aan de rechterkant van het display gaan knipperen. Selecteer de gewenste parameter met behulp van de rechter kopieerhoeveelheid ( ) toets. Het nummer aan de rechterkant van het display zal continu gaan branden en de ingevoerde waarde wordt opgeslagen. Gebruik de volgende procedure om het totaal aantal kopieën weer te geven. Het totaal aantal kopieën verschijnt in twee stappen, elk met drie cijfer. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de tonerpatroon vervangt en hoe u het apparaat reinigt. Voor de beste resultaten alleen originele SHARP producten gebruiken die werden getest, ontworpen en geconstrueerd om de levensduur en het prestatievermogen van SHARP kopieerapparaten te optimaliseren. Wanneer de tonerpatroon vervangen vereist ( ) indicatie gaat branden, is de vervanging van de tonerpatroon binnenkort nodig. Wanneer de tonerpatroon vervangen vereist ( ) indicatie knippert, moet de tonerpatroon worden vervangen voordat het kopiëren kan worden hervat. vervang de tonerpatroon door de onderstaand beschreven procedure op te volgen. Schuif de reiniger van het ne einde naar het andere einde langs de gleuf van de corona-eenheid. Wanneer de reiniger onderweg wordt gestopt kunnen er vlekken op de kopieën ontstaan. Sluit de zijklep door op de ronde uitsteeksels bij de opentoetsen voor het zijdeksel te drukken. In dit hoofdstuk wordt het vehelpen van papierstoringen alsmede het opsporen van fouten beschreven. Indien er een probleem optreedt, dient u de onderstaande lijst te controleren voordat u contact opneemt met onze erkende servicevertegenwoordiging. Wanneer u speciaal papier gebruikt, dient u dit via de handmatige invoer in te voeren. Wanneer het apparaat lang niet wordt gebruikt, dient u het papier uit de papierlade te verwijderen en in de verpakking op een droge plaats te bewaren. Wanneer de volgende indicaties op het bedieningspaneel of de volgende alfanumerieke codes in het display verschijnen, dient u dit probleem onmiddellijk op te lossen met behulp van de tabel en de betreffende pagina. De tonerpatroon moet spoedig worden vervangen Bereid een nieuwe patroon voor. Indien "CH" knippert hoewel er een patroon correct geïnstalleerd is, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw SHARP servicecentrum. Sluit de zijklep door op de ronde uitsteeksels bij de opentoetsen voor het zijdeksel te drukken. [. . . ] Op een dergelijke kopie dient u de SHARP copyright-mededeling, de copyright-mededeling van SHARP's licentigever en alle overige eigendomsrechtelijke onderschriften van SHARP en/of van zijn licentiegevers aan te brengen die op de oorspronkelijke kopie van de software waren aangebracht. Ook is het mogelijk al uw licentierechten voor de software, de reservekopie van de software, de hiermee verband houdende documentatie en een kopie van deze licentie aan een andere partij over te dragen, mits de andere partij de voorwaarden en condities van deze licentie leest en daarmee akkoord gaat. De software bevat materiaal waarop copyright rust, handelsgeheimen en overig eigendomsrechtelijk materiaal waarvan SHARP en/of zijn licentiegevers de bezitter is (zijn). Ter bescherming hiervan is het niet toegestaan de samenstelling van de software te veranderen, om te bouwen, te demonteren of op andere wijze de software tot een menselijk-waarneembare vorm te reduceren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-651SH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-651SH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag