Gebruiksaanwijzing SHARP VC-585

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-585. Wij hopen dat dit SHARP VC-585 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-585 te teleladen.


SHARP VC-585 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (667 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-585

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Alle informatie in dit document kan worden gewijzigd zonder kennisgeving. SHARP is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade, direct of indirect, voortvloeiende uit of gerelateerd aan het gebruik van deze handleiding. Het reproduceren, wijzigen of vertalen van dit document is verboden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming, uitgezonderd zoals toegestaan door de wetten ten aanzien van het auteursrecht. Erkenning van handelsmerken Sharpdesk is een handelsmerk van Sharp Corporation. Microsoft®, Windows®, Windows® 95, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4. 0, Windows® 2000, Windows® XP en Internet Explorer® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. [. . . ] Standaard instelling: ingeschakeld Contr. opd. regeling Kies dit om het opdrachtregelingvenster altijd open hebben wanneer u afdrukt vanuit het printerstuurprogramma. Standaard instelling: Uitgeschakeld Accountnummer Wanneer "Accountregeling aan/uit" is ingeschakeld in de key-operatorprogramma's, wordt het aantal pagina's geteld dat door elk account is afgedrukt. Voor uw accountnummer voor afdrukken in dat aangemaakt is met behulp van de key-operatorprogramma's. Zie de handleiding van het key-operatorprogramma voor het aanmaken van accountnummers. Als er een limiet voor het aantal pagina's dat uw account kan afdrukken is ingesteld in de key-operatorprogramma's, is afdrukken niet mogelijk wanneer de limiet is bereikt. Wanneer "Kennisgeving pagina niet afdrukken" is uitgeschakeld in de key-operatorprogramma's, wordt er een kennisgevingpagina afgedrukt. (De kennigsgevingpagina is initieel ingesteld op niet afdrukken. ) Wanneer "Opdrachten van ongeldige accounts annuleren" is ingeschakeld in de key-operatorprogramma's en er wordt geen of een incorrect accountnummer ingevoerd, vindt het afdrukken niet plaats. Indien u het gebruik van de machine niet wilt beperken, schakelt u de instelling uit. Pagina's die afgedrukt worden zonder invoering van een geldig accountnummer worden opgeteld bij "OVERIGE". 6 5 Taak-id Gebruik dit om de standaard gebruikers- en opdrachtnaam in te stellen die verschijnen op het bedieningspaneel van de machine. Wanneer [Altijd deze gebruikersnaam gebruiken] en [Altijd deze taaknaam gebruiken] niet zijn geselecteerd, worden automatisch uw Windows-gebruikersnaam gebruikt en de bestandsnaam die is gekozen in de toepassing. De namen die verschijnen in het dialoogvenster dat verschijnt wanneer het afdrukken plaatsvindt zullen verschijnen op het bedieningspaneel van de printer. Grijstint Gebruik deze instelling om de kleur van het lettertype van het huidige geselecteerde watermerk aan te passen. Standaard instelling: 192 punten Fonts bewerken Gebruik deze instelling om het font te kiezen voor het huidige geselecteerde watermerk. Transparante tekst Selecteer dit keuzevakje wanneer u de tekens van het watermerk licht wilt afdrukken in de achtergrond van de tekst. Standaard instelling: Ingeschakeld Alleen op de eerste pagina Selecteer dit keuzevakje wanneer u alleen een watermerk op de eerste pagina van de afdrukopdracht wilt. Standaard instelling: Uitgeschakeld Als outline Selecteer dit keuzevakje wanneer u alleen de contouren van de tekens van het watermerk wilt afdrukken. Standaard instelling: Uitgeschakeld Deze instelling kan niet worden geselecteerd wanneer de instelling 8 is geselecteerd. 2-16 HOOFDSTUK 3 WEBPAGINA'S IN DE PRINTER Dit hoofdstuk bevat informatie over de diverse functies due u toegang geven tot de webpagina's in de printer vanaf uw computer. Pagina BEDIENING VIA EEN NETWERK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 Vereiste omgeving voor toegang tot de webpagina's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 Benaderen van de webpagina's en weergeven van help . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2 Items in het menuframe van de webpagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3 E-mail afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-7 Een bestand direct afdrukken op een computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-8 Direct een bestand afdrukken van een FTP-server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-9 3-1 BEDIENING VIA EEN NETWERK U kunt een webbrowser gebruiken op uw computer zoals Netscape Navigator of Internet Explorer om toegang te verkrijgen tot de webpagina's van de printer en zo de instellingen aan te passen. Vereiste omgeving voor toegang tot de webpagina's U moet een van de volgende webbrowsers hebben om toegang te krijgen tot de webpagina's van de machine: · Optionele printserverkaart (netwerkkaart) · Aanbevolen webbrowser Internet Explorer: 5. 5 of hoger (Windows), 5. 1 of hoger (Macintosh) Netscape Navigator: 6. 0 of hoger (of gelijkwaardig) Benaderen van de webpagina's en weergeven van help Volg deze stappen om de webpagina's te benaderen. Voor uitleg over de functie-instellingen die via een netwerk kunnen worden geconfigureerd door middel van de webpagina's van de machine, klikt u op de knop "Algemeen" of "Documentarchivering" in Help in het menuframe. 1 Start uw webbrowser op uw computer. de machine geprogrammeerde 2 Vul het inin in het Adres-veld van de IP-adres browser. Zie pagina 5-7 voor het controleren van het IPadres. 3 Klik op de knop "Documentarchivering" menuframe. "Algemeen" of in Help in het De helppagina bevat gedetailleerde uitleg van de instellingen. 4 Sluit de helpagina. De webpagina wordt geopend. (De instellingen op de webpagina worden verklaard op de volgende pagina. ) Kies de instellingen die u wilt configureren in het menuframe. Wanneer u klaar bent met de webpagina, klikt u op de knop (sluiten) in de rechterbovenhoek van de pagina. 3-2 BEDIENING VIA EEN NETWERK Items in het menuframe van de webpagina Klik op de items in het menuframe en configureer de instellingen waar nodig. Alleen netwerkbeheerders zouden deze instellingen moeten configureren (pagina 3-5). [. . . ] Heeft u geprobeerd meer te nieten dan het Controleer het maximum aantal pagina's dat kan maximum aantal pagina's?Is het gebruik van de Invoegeenheid uitgeschakeld "Invoegeenheid uitschakelen" is ingeschakeld in de in de key-operatorprogramma's?Raadpleeg de key-operator. Selecteer het selectievakje voor "Perforatie". (pagina 2-5) "Perforator uitschakelen" is ingeschakeld in de keyoperatorprogramma's. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-585

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-585 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag