Gebruiksaanwijzing SHARP VC-583N/S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-583N/S. Wij hopen dat dit SHARP VC-583N/S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-583N/S te teleladen.


SHARP VC-583N/S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (519 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-583N/S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dat het beheerderswachtwoord altijd direct wordt gewijzigd wanneer iemand anders beheerder wordt. het beheerderswachtwoord regelmatig (ten minste eens in de 60 dagen). De procedure voor het wijzigen van het beheerderswachtwoord worden het huidige beheerderswachtwoord en het nieuwe beheerderswachtwoord weergegeven in het scherm. Beheerdersinstellingen zijn uiterst belangrijk voor het beveiligingsbeheer. [. . . ] De beheerder en de gebruikers van de machine niet op kantoor zijn, moet de machine tegen ongeoorloofde toegang worden beveiligd. Klant is verantwoordelijk voor de controle van de kopieën van documenten die op de machine worden gemaakt en de faxen die op de machine worden ontvangen. Als de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd, kan men de faxgegevens in de openbare geheugenbox die wordt gebruikt door de faxapparaat uitbreidingskit (AR-FX7) lezen. Attentie Wanneer de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd, kan de faxdoorzendfunctie van modellen die over de faxfunctie beschikken niet gebruikt worden. Wanneer de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd, verschijnt het volgende pictogram op het touchscreen. Als de beveiligingskit is geïnstalleerd worden gegevens die achterblijven in de unit automatisch gewist na elke kopieer-, afdruk-, scan- of faxopdracht*1. Bij de start van het wissen van de gegevens, verschijnt het volgende bericht gedurende 6*2 seconden. Melding en voortgangsbalk worden niet weergegeven wanneer de gegevens van een faxtaak worden gewist. Als de opdracht zo groot is dat er meer dan 6*2 seconden nodig zijn om de data te wissen, verschijnt de volgende voortgangsbalk: Het wissen van de gegevens wordt weergegeven welk percentage van de gegevens is gewist. De faxgegevens worden niet in het Flashgeheugen bewaard, zodat deze dus niet gewist hoeven te worden. Het optionele faxuitbreidingspakket (fax expansion kit) is geïnstalleerd, is faxontvangst op afstand (faxontvangst die wordt geactiveerd vanuit een doorkiestoestel dat is verbonden met het apparaat) niet mogelijk terwijl gegevens worden gewist. Het doorkiestoestel kan op dat moment wel worden gebruikt om op te bellen. Het wissen van de gegevens wordt weergegeven welk percentage van de gegevens is gewist. Het wissen van de gegevens is voltooid, keert u terug naar het hoofdscherm dat werd weergegeven voordat u de systeeminstellingen invoerde. Als u op de toets [ANNULEREN] drukt, wordt het invoerscherm voor het beheerderswachtwoord weergegeven. Let op: gegevens die al zijn gewist op het moment dat u het vijfcijferige beheerderswachtwoord invoert, worden niet hersteld. Dit programma wist automatisch alle gegevens die in de unit zijn opgeslagen zodra de hoofdschakelaar wordt aan gezet. (Bedenk hierbij dat bestemmingsinformatie voor faxen of scannen niet gewist wordt. Deactiveren doet u door het kruisje te verwijderen uit het selectievakje . Deze functie wordt uitgevoerd, worden ook niet-verwerkte gegevens in de unit gewist. [. . . ] De optionele fax uitbreidingskit is geïnstalleerd Faxen die nog niet zijn afgedrukt zoals opgeslagen faxtaken en 's nachts ontvangen faxen, worden niet gewist. Als u de beveiligingsfunctie in gebruik wilt nemen, moet u een beheerdersinstelling gebruiken om de productsleutel (wachtwoord) in te voeren. De naam van de beheerdersinstelling die u hiervoor gebruikt, is "GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT". Druk op de toets [GEGEVENSBEVEILIGINGSKIT], voer de productcode met de cijfertoetsen in, en druk op [INVOEREN]. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-583N/S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-583N/S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag