Gebruiksaanwijzing SHARP VC-582N/S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-582N/S. Wij hopen dat dit SHARP VC-582N/S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-582N/S te teleladen.


SHARP VC-582N/S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (491 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-582N/S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer u de kopieer-, printer-, netwerkscanner- of faxfunctie van een SHARP Digitaal Multifunctioneel Systeem met beveiligingsfunctie gebruikt, worden de afbeeldingsgegevens die worden gegenereerd voor de taak versleuteld. Wanneer de taak is beëindigd worden de versleutelde gegevens onmiddellijk verwijderd uit het geheugen en van de vaste schijf. Neem de volgende maatregel om de gegevensbeveiligingskit optimaal te benutten. Wees zorgvuldig in de selectie van de beheerder voor de gegevensbeveiligingskit. [. . . ] De procedure om een bestand direct vanaf een FTP-server af te drukken wanneer de gebruikersauthenticatie is ingeschakeld U moet uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven nadat u vanaf het touchscreen van de machine de FTP-server waarop het af te drukken bestand zich bevindt, hebt geselecteerd. Wanneer u de FTP-server hebt geselecteerd in stap 3 van " Een bestand op een FTPserver afdrukken vanaf het bedieningspaneel van de machine" op pagina 5-7 van de "GEBRUIKSAANWIJZING (voor printer)", verschijnt een scherm met het verzoek om uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de FTP-server op te geven. Wanneer u klaar bent met het invoeren van uw gebruikersnaam/wachtwoord, drukt u op de toets [OK]. Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord hebt opgegeven gaat u door met stap 4 op pagina 5-8 van de "GEBRUIKSAANWIJZING (voor printer)". Wanneer de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd en u hebt met behulp van de webpagina gegevens op een computer gekopieerd die met de functie Documentarchivering zijn opgeslagen, kunnen de gegevens alleen worden teruggezet op de machine waarvan ze zijn gekopieerd en niet naar een andere machine, ook al is de machinesituatie gelijk. Alleen als u een vertrouwelijke map hebt geselecteerd, zal de toets [Herstellen vanaf PC] op de webpagina verschijnen en kunt u de gegevens terugzetten op de machine. In de volgende uitleg is ervan uitgegaan dat de machine de printer-, fax-, netwerkscanneren internetfaxfunctie heeft, en dat de applicatiecommunicatie-module is geïnstalleerd. Wanneer de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd, is het gedurende 5 minuten niet mogelijk het beheerderswachtwoord in te voeren als driemaal achtereen een onjuist beheerderswachtwoord is ingevoerd. Een uitleg van deze instellingen vindt u op de volgende pagina's. Wanneer de gegevensbeveiligingskit is geïnstalleerd, worden beveiligingsinstellingen (met uitzondering van [SSL-INSTELLINGEN] en [IPsec INSCHAKELEN] toegevoegd aan de instellingen die verschijnen als op de toets [BEVEILIGINGSINSTELLINGEN] wordt gedrukt. Druk op de toets rechts onder in het scherm om naar het volgende scherm te gaan. Wanneer het wissen van de gegevens beëindigd is, wordt de machine tijdelijk uitgeschakeld en vervolgens weer automatisch ingeschakeld. Met dit programma wist u alle gegevens (namen printergebruikers, fax/beeldverzendgegevens, afzenderinformatie ontvangen faxen, en Sharp OSA wachtrij voltooid*) van de lijst die verschijnt wanneer "VOLTOOID" wordt geselecteerd in het taakstatusscherm (pagina 1-15 van de "GEBRUIKSAANWIJZING (algemene informatie en werking van kopieerder)"). u wist de gegevens door te drukken op de toets [WIS ALLE GEGEVENS IN DE TAAKSTATUS LIJST VAN UITGEVOERDE TAKEN]. Er verschijnt een bericht met het verzoek het wissen te bevestigen ("JA" of "NEE"). Druk op de toets [JA] als u het wissen van de geselecteerde gegevens wilt starten. Tijdens het wissen wordt de vooruitgang weergegeven als percentage, evenals het aantal herhalingen. Wanneer het wissen van de gegevens beëindigd is, wordt de machine tijdelijk uitgeschakeld en vervolgens weer automatisch ingeschakeld. * Dit verschijnt wanneer de applicatiecommunicatie-module (MX-AMX2) wordt geïnstalleerd. Deze kunnen niet worden gewist of geïnitialiseerd met het programma "VOLL. gEHEUGEN WISSEN" (pagina 6) of het programma "FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN" (pagina 15 van de "BEHEERDERSINSTELLINGENHANDLEIDING"). INDIVISUEEL/GROEP/PROGRAMMA/RELAISVERZENDING GEHEUGENBOX AFZENDERBEHEERLIJST AFROEPGEHEUGEN/VERTROUWELIJK GEHEUGENBOX AFZENDERGEGEVENS GEGEVENS VOOR INSTELLEN VAN ONTVANGST TOESTAAN/WEIGEREN (INCLUSIEF WACHTWOORD VOOR FAXAFROEP) INFORMATIE DOORSTUREN Selecteer de selectievakjes van de items die u wilt wissen. [. . . ] als u dit programma wilt inschakelen , selecteert u het selectievakje. Als u een taak wilt afdrukken wanneer dit programma is ingeschakeld, selecteert u "Alleen vasthouden" in het veld "Vasthouden" van het printerstuurprogramma en vervolgens voert u het afdrukcommando uit. U begint met afdrukken door het bestand op te roepen vanaf het bedieningspaneel van het apparaat. U doet dit met de functie documentarchivering zoals uitgelegd in "BESTAND OPROEPEN EN GEBRUIKEN)" (pagina 7-13 van de "GEBRUIKSAANWIJZING (algemene informatie en werking van kopieerder)". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-582N/S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-582N/S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag