Gebruiksaanwijzing SHARP VC-496

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-496. Wij hopen dat dit SHARP VC-496 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-496 te teleladen.


SHARP VC-496 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (780 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP VC-496 (1376 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-496

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing (voor netwerkscanner), pagina 53 De key-operatorprogramma's kunnen alleen worden geopend nadat er een key-operatorcode is ingevoerd. * Kan alleen worden gebruikt met de VC-496/AR-M451N, of wanneer de functie voor het archiveren van de documenten werd toegevoegd. Programma's voor het algemeen gebruik van de machine Deze programma's worden gebruikt om de accountregeling aan/uit in te schakelen, het stroomverbruik aan te passen en de randapparatuur te beheren. De accountregeling aan/uit kan apart worden ingeschakeld voor de functies kopiëren, printer, fax/Internet, fax/netwerkscanner en documentarchivering*. Wanneer accountregeling aan/uit is ingeschakeld voor een bepaalde functie moet er een geldig accountnummer worden ingevoerd om deze functie te kunnen gebruiken. [. . . ] afdruk via handinvoer Taalinstelling weergeven Instelling toetsbediening Omschakelen weergavevolgorde uitschakelen Klokinstelling deactiveren Toetsgeluid Dit programma wordt gebruikt om het volume van de pieptoon die klinkt wanneer u een toets aanraakt aan te passen (of uit te zetten). U kunt ook drie pieptonen laten klinken bij basiswaarden tijdens het instellen van de kopieerfactor in de kopieermodus of het aanpassen van de belichting in elke modus. KEY-OPERATORPROGRAMMA'S TOETSGELUID OK Uitschakelen van opdrachtprioriteit Dit programma wordt gebruikt om het gebruik van de [PRIORITEIT] toets in het scherm opdrachtstatus te verbieden. Mededelingentijd instellen Met dit programma wordt de tijdsduur ingesteld dat mededelingen in het display verschijnen (dit geldt voor meldingen die een bepaalde tijdsduur worden weergegeven en daarna automatisch verdwijnen. ) De tijdsduur kan worden ingesteld tot maximaal 12 seconden in intervallen van 1 seconde. afdruk via handinvoer Wanneer een opdracht niet kan worden afgedrukt omdat hiervoor geen geschikt papier aanwezig is en er een volgende opdracht in de wacht staat die wel kan worden afgedrukt, zal deze laatste opdracht worden afgedrukt voor de eerste*1 (pagina 1-15 van de "Gebruiksaanwijzing (algemene informatie en werking van kopieerder)"). Dit programma kan worden gebruikt om het afdrukken van de afdrukopdrachten in de wachtrij uit te schakelen. *1 Behalve wanneer er tijdens de afdrukopdracht een tekort aan papier ontstaat. Taalinstelling weergeven Dit programma wordt gebruikt om de taalkeuze van de display te selecteren. TOETSGELUID TOETSGELUID BIJ BEGINPUNT Volume: Laag Volume: Hoog Uit Druk op de gewenste volumetoets om het volume te wijzigen. Wanneer "TOETSGELUID BIJ BEGINPUNT" is geselecteerd, zullen er drie pieptonen klinken bij de hieronder genoemde basiswaarden. Scherm waarop de instelling van toepassing is Basiswaarde Kopieerfactor instelscherm in het Factor = 100% hoofdscherm van de kopieermodus Belichtingsaanpassingscherm in het hoofdscherm van de kopieermodus Belichtingsaanpassingscherm in het hoofdscherm van de modi fax, Belichtingsniveau 3 Internetfax en netwerkscanner (middelste niveau) Belichtingsaanpassingscherm in [SCANNEN NAAR SCHRIJF] in het hoofdscherm van de modus documentarchivering Automatisch wissen instellen Indien de machine gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt gebruikt, zal de automatisch wissen functie alle geselecteerde instellingen wissen en terugkeren naar het hoofdscherm van de kopieermodus of naar het opdrachtstatusscherm. Dit programma wordt gebruikt om de tijdsduur in te stellen waarna de automatisch wissen functie wordt geactiveerd. De tijdsduur kan worden ingesteld van 10 seconden tot 240 seconden in intervallen van 10 seconden of de automatisch wissen instellen kan worden uitgeschakeld. Uitschakelen van afwerkeenheid Gebruik dit programma wanneer u de afwerkingseenheid of de zadelsteek afwerkingseenheid wilt uitzetten of wanneer een van de twee niet werkt. Uitschakelen van stapelaar postlade Dit programma wordt gebruikt om het postbakstapeler uit te schakelen als deze niet goed werkt. modus uitschakelen Gebruik dit programma wanneer u het gebruik van de kaften/insteekvel modus wilt uitzetten. 11 ALGEMENE PROGRAMMA'S Positie nietapparaat aanpassen Dit programma wordt gebruikt om de nietpositie (vouwpositie) aan te passen wanneer de nietfunctie van de optionele Zadelsteek afwerkingseenheid wordt gebruikt. De waarde kan worden aangepast in stappen van 0, 1 mm binnen ±3, 0 mm vanaf de referentiepositie voor elk papierformaat. Max. +3mm Positie ingesteld richting plus Min. -3mm Positie ingesteld richting min 1 2 11 12 Referentie positie [AUTOMATISCH NIETAPPARAAT] checkmarkering De nietapparaatfunctie kan normaal gesproken worden onderverdeeld in de onderstaande drie stappen. De pagina's van het origineel worden automatisch opgeslagen om het binden met de zadelsteek mogelijk te maken (zadelsteekfunctie). Het papier wordt geniet in het midden op twee plaatsen (zadelsteek nietjes). Bij de selectie van de checkbox wordt ervan uitgegaan dat de hierboven genoemde zadelsteek printerfunctie wordt gebruikt (drie stappen). Zadelsteek nietapparaat uitzonderingen Afhankelijk van het doel van het nietapparaat kan het nodig zijn om het nieten uitvoeren op afdrukken die al zijn samengebonden met behulp van de zadelsteekfunctie. Als u regelmatig deze uitzonderlijke zadelsteek nietfunctie gebruikt waarbij stap 1 moet worden uitgeschakeld, verwijder dan de checkmarkering voor [AUTOMATISCH NIETAPPARAAT] checkbox. Nieten met hoge snelheid Dit programma wordt gebruikt om prioriteit afdruksnelheid te verkrijgen. Deze is beschikbaar voor afdrukken in de offsetmodus met de zadelsteek afwerkeenheid. [. . . ] Als een van deze speciale papiersoorten in de omkeereenheid wordt geplaatst, kan dit leiden tot papierstoringen of schade aan de eenheid. Indien er regelmatig speciaal papier wordt gebruikt waarbij dubbelzijdig kopiëren niet is toegestaan, raden wij u aan dit programma in te schakelen om te voorkomen dat speciaal papier in de handinvoerlade in de omkeereenheid terechtkomt tijdens het dubbelzijdig kopiëren. Uitschakelen van auto papierselectie Dit programma wordt gebruikt om de automatische papierselectie uit te schakelen. Wanneer dit programma is ingeschakeld worden papier met hetzelfde formaat als het origineel op de glasplaat of de automatische origineelinvoer niet automatisch geselecteerd. 15 PROGRAMMA'S VOOR DOCUMENTARCHIVERING Dit onderdeel behandelt de key operatorprogramma's voor de functie documentarchivering. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-496

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-496 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag