Gebruiksaanwijzing SHARP VC-481

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP VC-481. Wij hopen dat dit SHARP VC-481 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP VC-481 te teleladen.


SHARP VC-481 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (616 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP VC-481

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7 TV (voorkant) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Snelstartgids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 TV kijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zie het onderwerp Beeldschermtaal in de specificatietabel voor de talen die gekozen kunnen worden (blz. Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Weergaveinstelling" > "Taal". Beschikbare instellingen E 1ste taal E 2de taal E Voor slechthorenden E Kiezen van de ondertitelingstaal Telkens wanneer [ op de afstandsbediening wordt ingedrukt, verandert de ondertitelingstaal. Uit 1ste taal 2de taal 41 Handige weergavefuncties Instellingen voor de optionele functies Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Opties". Menu KAN. lijst :Enter :Terug OPMERKING · Zelfs als u handmatig de gewenste "Breedbeeldfunctie" kiest, kan de TV toch automatisch overschakelen naar de optimale "Breedbeeldfunctie" overeenkomstig het signaal dat wordt ontvangen wanneer "WSS" op "Aan" is ingesteld. Instellingen (voor SD [standaard-definitie] signalen) Het beeld wordt over het volledige Normaal scherm weergegeven met de oorspronkelijke beeldverhouding. Er is een dunne balk aan de zijkanten van het Zoom 14:9 beeld en er kunnen ook balken aan de boven- en onderkant zijn bij sommige programma's. In deze weergavestand wordt het beeld gerekt naar de zijkanten van Panorama het scherm toe. Het beeld kan op "Volledig" lijken afhankelijk van de zendsignalen. Bij sommige programma's kunnen er Bioscoop 16:9 balken aan de boven- en onderkant van het beeld zijn. Bij sommige programma's kunnen er Bioscoop 14:9 balken aan de boven- en onderkant van het beeld zijn. Instellingen (voor HD [hoge-definitie] signalen) Met een Overscan beeld weergeven. Met een Underscan beeld weergeven allleen bij ontvangst van een 720p signaal. Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Opties" > "Aansluiting-instelling" > "Hoofdtelefoon/audiouitgang selecteren". Instellingen Het geluid wordt via de hoofdtelefoon weergegeven. Het geluid wordt via een A/V-receiver of surround-audiocomponent weergegeven. Hoofdtelefoon Automatisch selecteren van de HDMIbeeldgrootte Opties Audio-uitgang OPMERKING · Als er geen (kleuren) beeld verschijnt, probeer dan een ander signaaltype. · Zie de gebruiksaanwijzing van de externe apparatuur voor het signaaltype. Opties HDMI autom. weergave Met deze functie kunt u automatisch de juiste beeldgrootte instellen bij het kijken naar een HDMI-signaal bij gebruik van de HDMI 1, 2, 3 en 4 aansluitingen. 1 Druk op b om de ingangsbron ("HDMI 1", "HDMI 2", "HDMI 3" of "HDMI 4") te selecteren die op uw HDMI-apparaat is aangesloten en druk dan op ;. 2 Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Opties" > "Aansluiting-instelling" > "HDMI autom. weergave". VOORZICHTIG · Deze aansluiting wordt ook voor de hoofdtelefoon gebruikt. Bij een te hoog ingesteld volume kan uw gehoor worden beschadigd. OPMERKING Ingangslabel U kunt elke ingangsbron van een gewenste aanduiding voorzien. 1 Druk op b om de gewenste ingangsbron in het "Ingang" menu te selecteren en druk dan op ;. 2 Ga naar "Menu" > "Instellingen" > "Opties" > "Aansluiting-instelling" > "Ingangslabel". 3 Selecteer elk teken van de nieuwe naam voor de ingangsbron met behulp van het softwaretoetsenbord (blz. [. . . ] De verbinding met een televisiedistributiesysteem moet daarom worden verzorgd via een apparaat dat elektrische isolatie biedt binnen een bepaald frequentiebereik (galvanische isolator, zie EN 60728-11). OPMERKING · Voor de vereisten in Noorwegen en Zweden, zijn de vereisten voor isolatie tevens van belang voor apparaten die op een televisiedistributiesysteem kunnen worden aangesloten. · Het Wi-Fi CERTIFIED logo is een certificatiemerkteken van Wi-Fi Alliance. · Het merkteken voor Wi-Fi Protected Setup (beveiligde instellingen) is een merkteken van Wi-Fi Alliance. · DLNA®, het DLNA Logo en DLNA CERTIFIEDTM zijn handelsmerken, servicemerken of certificatiemerktekens van Digital Living Network Alliance. · Alle andere firma- of productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de betreffende ondernemingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP VC-481

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP VC-481 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag