Gebruiksaanwijzing SHARP SC-700H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP SC-700H. Wij hopen dat dit SHARP SC-700H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP SC-700H te teleladen.


SHARP SC-700H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4137 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP SC-700H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] q Quest'apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/ 23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC. q Dichiarazione di conformità La società SHARP ELECTRONICS EUROPE GmbH dichiara che il prodotto SHARP SYSTEMA AUDIO DIGITALE A 1BIT SC-700H è costruito in conformità alle prescrizioni del D. M. n°548 del 28/8/95, pubblicato sulla G. U. n°301 del 28/12/95 ed in particolare è conforme a quanto indicato nell'art. q Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/ EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. q This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/ EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC. q Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. [. . . ] U kunt volautomatisch laten afstemmen op RDS zenders via "ASPM", zie bladzijde 29. Luisteren naar de radio Radio 4 Druk op de TUNER (BAND) toets om een FM stereo uitzending te ontvangen. De "STEREO" indicator zal oplichten. "ST" zal verschijnen bij een FM stereo uitzending. Als de FM ontvangst zwak is, dient u op de TUNER (BAND) toets te drukken. De ontvangst wordt mono en het geluid zal duidelijker worden. Na gebruik: Druk op de ON/STAND-BY toets om de standbyfunctie te activeren. N-25 NEDERLANDS Programmeren van voorkeurzenders (Bediening met de afstandsbediening) U kunt 40 AM en FM zenders opslaan in het geheugen en deze met een druk op een toets weer oproepen. Instellen van een voorkeuzezender (Bediening met de afstandsbediening) Druk op de TUN. De direct keuzetoetsen stellen u in staat een opgeslagen zender weer op te roepen. Om een voorkeuzezender tussen de 11 en 40 te selecteren: 1 2 3 Voer de stappen 1 - 4 onder "Afstemmen" op bladzijde 25 uit. Druk op de ENTER toets om de functie voor het programmeren van zenders te activeren. of toets om het Om bijvoorbeeld 28 te kiezen 1 Druk op de " 10" toets. 3 Druk op de "8" toets. Programmeer de zenders op volgorde in het geheugen beginnende met voorkeurzendernummer 1. 4 Druk binnen 5 seconden op de ENTER toets om deze zender in het geheugen op te slaan. Als de indicator van het voorkeuzenummer uit gaat voor de zender in het geheugen is opgeslagen, dient u de procedure vanaf stap 2 te herhalen. (Bediening met de afstandsbediening) 1 Druk op de TUNER (BAND) toets. 3 Druk op de ENTER toets. 5 Herhaal de stappen 1 - 4 om andere zenders in te stellen of om een voorkeuzezender te wijzigen. Wanneer een nieuwe zender in het geheugen opgeslagen wordt, zal de eerder opgeslagen zender worden gewist. Opmerking: De backup functie kan de opgeslagen zenders een paar uur in het geheugen houden in geval van een stroomstoring of wanneer de stekker uit het stopcontact raakt. NEDERLANDS N-26 Radio Wissen van het gehele voorkeuzegeheugen Luisteren naar de radio Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) RDS is een door een groeiend aantal FM zenders aangeboden service. Deze FM zenders sturen met hun reguliere programma's extra signalen mee. Alle kanten van overtuiging en geloof met betrekking tot God of Goden, de aard van het bestaan en ethiek. Waarin gewone mensen hun meningen op de radio tot uitdrukking brengen via de telefoon of in een publiek forum. Religion Phone in Travel Info Sport Educate Drama Culture Science Varied Leisure Programma's over recreationele activiteiten waar de luisteraar mogelijk aan deel kan nemen. Bijvoorbeeld tuinieren, vissen, antiek verzamelen, kokkerellen, eten en wijn enz. Country Liedjes die ontstaan zijn in het zuiden van de Verenigde Staten of de muzikale traditie van die regio voortzetten, gekarakteriseerd door een gemakkelijk in het gehoor liggende melodie en een tekst met een verhaal. Actuele populaire muziek uit het land of de regio zelf in de landstaal, in contrast tot internationale populaire muziek die gewoonlijk geïnspireerd is op Amerikaanse of Engelse muziek en in het Engels wordt uitgevoerd. Muziek uit de zogeheten 'gouden tijd' van de populaire muziek. Muziek die geworteld is in de muzikale traditie van een bepaald volk, gewoonlijk uitgevoerd op akoestische instrumenten. De teksten zijn soms gebaseerd op historische gebeurtenissen of personen. Programma's die van doen hebben met feitelijke zaken, gepresenteerd in een onderzoekende stijl. Noodbericht, uitgezonden onder uitzonderlijke omstandigheden om te waarschuwen voor gebeurtenissen die een publiek gevaar vertegenwoordigen. Er wordt verkeersinformatie uitgezonden. Nation M Pop M Oldies Folk M Rock M Easy M Document TEST Alarm ! Light M Classics Other M Weather Finance Children None TP TA Opmerking: Wanneer u een programma kiest in de EON standby stand, zal het toestel "TI" tonen op het display, in plaats van "TA". NEDERLANDS N-28 RDS Radio Jazz Polyfone syncopatische muziek gekarakteriseerd door improvisatie. Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) Programma's over reizen naar bestemmingen dichtbij en veraf, groepsreizen en reis-ideeën en kansen. Niet voor het aankondigen van problemen, vertragingen of wegomleggingen met gevolgen voor het dagelijks verkeer, waarvoor de TP/TA berichten bedoeld zijn. Gebruiken van het Radio Data Systeem (RDS) (vervolg) Gebruiken van het Auto Station Program Memory (ASPM) Tijdens de ASPM functie zoekt de tuner automatisch nieuwe RDS-zenders zoeken. [. . . ] Minidisc is niet gespecificeerd. DISC FULL EDIT OVER Plaats een andere minidisc. Er - MD ** (**: Cijfer of symbool) Druk op de MD toets. Schakel het toestel in de standbyfunctie en schakel vervolgens de stroom weer in. NEDERLANDS N-56 Foutmeldingen Tabel probleemoplossing Veel vermeende "problemen" kunnen door de gebruiker zelf worden opgelost, zonder een reparateur in te schakelen. Algemeen Tabel probleemoplossing Minidisc Symptoom Mogelijke oorzaak Symptoom "TIME ADJUST" zal verschijnen wanneer de klok-tijd gecontroleerd wordt. Geen geluid. Mogelijke oorzaak Opname niet mogelijk. Is er een stroomstoring geweest?(Zie bladzijde 16. ) Zet dit toestel in de standby-stand en zet het vervolgens weer aan. Wanneer een radio of TV met een binnenantenne in de buurt van het toestel is geplaatst zal de ontvangst mogelijk worden gestoord. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP SC-700H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP SC-700H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag