Gebruiksaanwijzing SHARP R-5V12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP R-5V12. Wij hopen dat dit SHARP R-5V12 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP R-5V12 te teleladen.


SHARP R-5V12 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (594 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP R-5V12 (2206 ko)
   SHARP R-5V12 annexe 1 (2206 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP R-5V12

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] I Questo manuale contiene informazioni importanti, che dovete leggere prima di usare il forno. Avvertenza: La mancata osservanza di queste istruzioni sull'uso e sulla manutenzione del forno, o l'alterazione del forno che ne permetta l'uso a sportello aperto, possono costituire un grave pericolo per la vostra salute. E Este manual contiene informacin muy importante que debe leer antes de utilizar el horno. Advertencia: Pueden presentarse serios riesgos para su salud si no respeta estas instrucciones de uso y mantenimiento, o si el horno se modifica de forma que pueda ponerse en funcionamiento con la puerta abierta. [. . . ] Om het kookproces weer te vervolgen, hoeft u de ovendeur slechts te sluiten. Als u tijdens het kookproces de tijdsinstelling wilt veranderen, draai dan de knop TIJDSCHAKELAAR eenvoudigweg naar links of rechts totdat de gewenste tijdsinstelling bereikt is. WAARSCHUWING: Verzeker dat u de knop TIJDSCHAKELAAR terugzet op de " " (uit) stand als de oven niet wordt gebruikt, anders start de oven wanneer de ovendeur wordt gesloten. 36/NL-4 ONDERHOUD EN REINIGEN XXXXXXXXXXXXXXXX REINIG DE OVEN REGELMATIG EN VERWIJDER EVENTUELE ETENSRESTEN - Houd de oven schoon om slijtage van het oppervlak te voorkomen. Dit om een lange levensduur te verkrijgen en een gevaarlijke situatie te voorkomen. LET OP: GEBRUIK GEEN IN DE HANDEL VERKRIJGBARE OVENREINIGERS, OPLOSMIDDELEN OF SCHUURMIDDELEN EN SCHUURSPONSJES OP WELK GEDEELTE VAN DE MAGNETRONOVEN DAN OOK. Buitenkant van de oven: De buitenkant van de oven kan eenvoudig gereinigd worden met een milde oplossing van zeep en water. Veeg zeepresten met een vochtig doekje weg en droog vervolgens met een zachte doek. Bedieningspaneel: Open de deur alvorens u begint met reinigen om zo de TIJDSCHAKELAAR te deaktiveren. U dient bij het reinigen van het bedieningspaneel de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. Gebruik een enkel met water bevochtigde doek om het bediening- spaneel voorzichtig af te nemen totdat het schoon is. LET OP: Let erop de tijdschakelaar niet in een andere dan de " " (uit) stand te zetten tijdens het schoonmaken anders gaat de oven werken zodra u de deur dichtdoet. Indien u twijfelt, of uw serviesgoed geschikt is voor de magnetron, voert u een servies-geschiktheidstest uit. METAAL mag over het algemeen niet worden gebruikt, omdat microgolven metaal niet kunnen doordingen en op die manier de gerechten niet kunnen bereiken. Er zjn echter uitzonderingen: smalle strookjes aluminiumfolie kunnen worden gebruikt voor het bedekken van gedeelten, zodat deze niet te snel ontdooien of gaar worden (bijv. aluminium schalen moeten tenminste 2/3 tot 3/4 met voedsel gevuld zijn. Het verdient aanbeveling het voedsel over te gieten in serviesgoed dat geschikt is voor de magnetron. Als er aluminium schalen of ander metalen serviesgoed wordt gebruikt, moet er minstens een afstand zijn van bij benadering 2, 0 cm ten opzichte van de wanden van de kookruimte omdat deze anders door mogelijke vonken kunnen worden beschadigd. PORSELEIN is bijzonder geschikt. niet metaalhoudend is. KUNSTSTOF EN PAPIEREN SERVIESGOED Hittebestendig, voor de magnetron geschikt plastiek servies is geschikt voor het ontdooien, verwarmen en koken. Hittebestendig, voor de magnetron geschikt papieren serviesgoed is eveneens geschikt. rekening met de gegevens van de fabrikant. MAGNETRONFOLIE of hittebestendige folie is zeer geschikt voor het bedekken of omwikkelen. rekening met de gegevens van de fabrikant. BRAADZAKKEN kunnen eveneens in de magnetron worden toegepast. De metalen klemmen zijn echter niet geschikt voor het afsluiten daar de braadzakfolie kan smelten. Gebruik touwtjes om de zakken af te sluiten en steek meermaals met een vork in de zak. [. . . ] Deze magnetronoven voldoet aan de vereisten van Richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC zoals gewijzigd door 93/68/EEC. DOOR CONTINUE VERBETERINGEN KUNNEN SPECIFICATIES ZONDER AANKONDIGING VERANDEREN. I DATI TECNICI : : : : : : : : : : : 230 V, 50 Hz, monofase 10 A minimo 1, 18 kW 800 W (IEC 60705) 2450 MHz*(Gruppo 2/Classe B) 460 mm (L) x 281 mm (A) x 360 mm (P) 322 mm (L) x 187 mm (A) x 336 mm (P)** 20 litri** 272 mm 12 kg 25 W/240-250 V I Tensione di linea CA Fusibile linea distribuzione/interruttore automatico Tensione di alimentazione: Microonde Potenza erogata: Microonde Frequenza microonde Dimensioni esterne Dimensioni cavit Capacit forno Piatto rotante Peso Lampada forno * Il Prodotto soddisfa i requisiti della norma europea EN55011. In conformit a tale norma, questo prodotto classificato come apparecchiatura appartenente al gruppo 2 classe B. Gruppo 2 significa che l'apparecchiatura genera energia in frequenza radio sotto forma di radiazioni elettromagnetiche per il riscaldamento dei cibi. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP R-5V12

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP R-5V12 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag