Gebruiksaanwijzing SHARP R-842IN DEESPTFRITNLSEDKNOFI

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP R-842IN. Wij hopen dat dit SHARP R-842IN handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP R-842IN te teleladen.


SHARP R-842IN DEESPTFRITNLSEDKNOFI: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (63656 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP R-842INDEESPTFRITNLSEDKNOFI

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NL Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u aandachtig moet lezen voor dat u de combi-magnetron gebruikt. Belangrijk: Er kan een groot gezondheidsrisico ontstaan indien deze gebruikershandleiding niet wordt opvolgt of dat de oven op een dergelijke manier wordt aangepast dat deze gebruikt kan worden met de deur geopend. Antriebswellenkupplung ZUBEHÖR: Überprüfen Sie, ob das folgende Zubehör enthalten ist: (13) Drehteller (14) Antriebswellenkupplung (15) Rost • Platzieren Sie die Antriebswellenkupplung in die Antriebswelle auf dem Garraumboden. Drücken Sie die START/ +1min/BESTÄTIGUNGSEINGABE-Regler, um +1min/BESTÄTIGUNGSOBEN-Funktion durch Taste, um die die Grillzeit einzustellen. [. . . ] Dit hangt af van de totale 0-1 minuten bereiding (ontdooi) tijd zoals getoond in het tabel. 1-5 minuten 5-10 minuten 10-30 minuten 30-95 minuten Verhogende eenheid 5 seconden 10 seconden 30 seconden 1 minuut 5 minuten HANDMATIG KOKEN/ HANDMATIG ONDOOIEN • Voer de kooktijd in en gebruik een magnetronvermogen van P100 tot P10 om te koken of te ontdooien (zie voorbeeld hieronder). € Roer of draai het voedsel tijdens de bereiding waar mogelijk 2-3 keer. € Dek het voedsel na het bereiden af en laat het staan indien aanbevolen. € Dek na het ontdooien het voedsel af met folie en laat het staan totdat het grondig is ontdooid. Voorbeeld: Voor het bereiden van een gerecht aan magnetronvermogen P80 (80%) gedurende 2 minuten en 30 seconden. Voer het vermogen START/+1min/ in door twee maal te BEVESTIGEN-toets drukken op de MAGom het geselecteerde NETRONVERMOGENvermogen te toets voor P80 of draai bevestigen. Druk op de START/ +1min/ BEVESTIGENtoets voor het starten van de timer. ) OPMERKING: • Wanneer de oven start, zal de ovenlamp gaan branden en het draaiplateau met de klok mee of tegen de klok in gaan draaien. Indien tijdens het bereiden/ontdooien de deur wordt geopend om het voedsel te roeren of om te draaien, zal de bereidingstijd automatisch stoppen. De bereidings- /ontdooitijd zal verder aftellen wanneer de deur weer wordt gesloten en de START/+1min/BEVESTIGEN-toets ( )wordt ingedrukt. € Wanneer het koken/ontdooien is voltooid, opent u de deur of drukt u op de STOP-toets en de display zal tonen hoe laat het is, indien de klok is ingesteld. € Indien u het vermogen wilt controleren tijdens het bereiden, druk dan op de MAGNETRONVERMOGEN-toets . Let er op dat de lamp 10 minuten lang blijft branden terwijl de deur openstaat, dit is voor de veiligheid om u te herinneren de deur te sluiten. KOKEN MET ALLEEN DE GRILL De oven beschikt over een boven- en een ondergrill, die apart of in combinatie kunnen worden gebruikt. De werking van de grill wordt ondersteund door het draaiplateau, dat tegelijkertijd draait om ervoor te zorgen dat het voedsel gelijkmatig bruint. selecteer de gewenste grillstand door de GRILL/ COMBI-STAND-toets in te drukken , zoals hieronder aangegeven. Druk op de toets voor GRILL-/COMBISTAND x1 x2 x3 Display G-1 G-2 G-3 Verwarmingselement grill in gebruik Enkel kwartsgrill boven Kwartsgrill boven en ondergrill samen Enkel ondergrill Voorbeeld: U wilt iets 20 minuten lang bereiden en daarbij enkel gebruik maken van de BOVENGRILL. Druk op deSTART/ +1min/BEVESTIGENBOVENGRILL door toets om de eenmaal op de toets bereidingsmodus te voor GRILL-/COMBIbevestigen. Druk op de START/+1min/ -knop om de grilltijd (20 BEVESTIGEN-toets voor het minuten) in te voeren. ) OPMERKING: Nadat de helft van de grilltijd is verstreken, klinkt het geluidssignaal tweemaal om u eraan te herinneren dat u het gerecht moet omkeren, zodat het gelijkmatig kan bruinen. Om een beter grillresultaat te bereiken, moet het gerecht na de helft van de bereidingstijd worden omgekeerd. [. . . ] œ De meegeleverde metalen rekken zijn speciaal ontworpen voor alle bereidingsmodi en zullen de oven niet beschadigen. œ WAARSCHUWING: Bij het verwarmen van eten in plastic of papieren bakjes dient u in de gaten te houden dat de bakjes geen vlam vatten. nL-16 ONDERHOUD EN REINIGING LET OP: GEBRUIK VOOR HET REINIGEN VAN UW COMBI-MAGNETRON GEEN OVENREINIGERS , STOOMREINIGERS , SCHUURMIDDELEN , BIJTENDE REINIGINGSMIDDELEN , REINIGINGSMIDDELEN MET NATRIUMHYDROXIDE OF SCHUURSPONSJES. Voordat u begint met schoonmaken, verzeker u ervan dat de ovenruimte, deur en accessoires volledig afgekoeld zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP R-842IN

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP R-842IN zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag