Gebruiksaanwijzing SHARP R-3E44

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP R-3E44. Wij hopen dat dit SHARP R-3E44 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP R-3E44 te teleladen.


SHARP R-3E44 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (505 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP R-3E44

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Het niet naleven van de gebruiks- en onder- houdsvoorschriften evenals elke ingreep die het mogelijk maakt dat het toestel in niet-gesloten toestand in werking kan gesteld worden, kan leiden tot ernstige gezondheidsletsels. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. MANUALE D'ISTRUZIONI - Questo manuale contiene informazioni importanti, che dovete leggere prima di usare il forno. I Avvertenza: La mancata osservanza di queste istruzioni sull'uso e sulla manutenzione del forno, o l'alterazione del forno che ne permetta l'uso a sportello aperto, possono costituire un grave pericolo per la vostra salute. Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC. MANUAL DE INSTRUCCIONES - Este manual contiene información muy importante que debe leer antes de utilizar el horno. E Advertencia Pueden presentarse serios riesgos para su sa-lud si no respeta estas instrucciones de uso y mantenimiento, o si el horno se modifica de forma que pueda ponerse en funcionamiento con la puerta abierta. Este aparato satisface las exigencias de las-Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/ CEE. R-3E44 1800W(IEC 60705) ESPAÑOL ITALIANO NL Waarschuwing NEDERLANDS FRANÇAIS DEUTSCH 11 1 D INHALT BEZEICHNUNG DER BAUTEILE . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Deze voorgeprogrammeerde geheugenbanken kunnen indien gewenst worden veranderd. Daarbij is voor alle geheugenbanken tevens een vergrotingsfaktor van 1, 8 geprogrammeerd voor het koken van een dubbele hoeveelheid. Deze voorgeprogrammeerde vergrotingsfaktor kan tevens indien gewenst worden gewijzigd. sek. Vermogen 100% 100% 100% 100% 100% Geheugennummer 6 7 8 9 10 1 1 1 2 Kooktijd 50 sek. min. Vermogen 100% 100% 100% 100% 100% De op deze geheugenbanken geprogrammeerde informatie blijft bewaard wanneer de spanning wordt onderbroken. U hoeft nadat de spanning wordt uitgeschakeld de geheugenbanken niet opnieuw te programmeren. NL-7 voor het kontroleren van de geprogrammeerde instellingen. KOKEN MET GEBRUIK VAN DE GEHEUGENBANK Voorbeeld: 5 sekonden met 100% koken zoals vastgelegd op geheugennummer 1. NUMBER POWER % 1 Kies het geheugennummer. ON 1 De oven start na 1 sekonde. OPMERKING: Voor het koken met gebruik van geheugenbanken 11-20 drukt u binnen 1 sekonde tweemaal op de gewenste NUMMER-toets. Koken van een dubbele hoeveelheid met gebruik van de geheugenbank Voorbeeld: 2 porties met geheugennummer 1 koken. NUMBER X 2 POWER % 1 ON 1 DOUBLE OPMERKING: 1. Voor het koken van een dubbele hoeveelheid met gebruik van geheugenbanken 11-20 drukt u binnen 1 sekonde tweemaal op de gewenste NUMMER-toets. Met de funktie voor een dubbele hoeveelheid wordt de optimale tijd voor twee porties ingesteld; de kooktijd wordt niet verdubbeld. De START-toets ( ) wordt niet gebruikt om het koken met een geheugenbank te starten. U hoort geen signaal indien u bij stap 1 eerst op de INSTEL-toets drukt. U hoort wel een signaal wanneer u voor de tweede keer op de INSTEL-toets drukt. KONTROLEREN VAN HET GEHEUGEN U kunt de in het geheugen vastgelegde informatie kontroleren. Kontroleren van de tijd en het vermogenniveau Voorbeeld: Kontroleren van de informatie die op geheugenbank 1 en 11 is geprogrammeerd. De 1ste fase van geheugenbank 1 is geprogrammeerd op 4 minuten met 60%, de 2de fase op 2 minuten met 30%, en geheugenbank 13 is geprogrammeerd op 3 minuten met 70%. Druk op toets NUMBER Display CHECK 2 Kies het geheugennummer. NUMBER CHECK POWER % CHECK POWER % 1 NUMBER 1 2 Repeat 3 Kies het geheugennummer. 3 NUMBER CHECK POWER % X2 1 4 Schakel de kontrolefunktie uit. OPMERKING: Het geheugen is niet niet geprogrammeerd indien ( NL-7 ) bij stap 2 of 3 wordt getoond. Kontroleren van de vergrotingsfaktor Voorbeeld: Kontroleren van de vergrotingsfaktor voor een dubbele hoeveelheid op geheugenbank 1. Druk op toets NUMBER Display CHECK 2 Kies de dubbele hoeveelheid. NUMBER CHECK X 3 Kies het geheugennummer. 2 DOUBLE NUMBER CHECK 1 DOUBLE 4 Schakel de kontrolefunktie uit. OPMERKING: Vergrotingsfaktor 1, 80 voor de dubbele hoeveelheid was op alle geheugenbanken vastgelegd. BEDIENING MET DE HAND U kunt de oven programmeren voor een serie van 3 kookfases met 11 voorgeprogrammeerde vermogenniveau's. Kookfase Slechts 1 fase 2 of 3 fases Bruikbare vermogenniveau's 0 - 100% 0-40% alle fases Instelbare kooktijd Max. 30 minuten voor drie fases. 50 - 100% Dit model heeft 11 vermogenniveau's. MAGNETRONVERMOGENINSTEL-toets ( Magnetron vermogenniveau Nummertoetsen nummer nadat u op de 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% NL-8 ESPAÑOL 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ITALIANO OPMERKING: Indien de oven wordt gebruikt met een hoger vermogenniveau dan 40% voor een fase, is de maximale kooktijd in totaal 30 minuten. NEDERLANDS FRANÇAIS DEUTSCH KOKEN MET EEN INGESTELDE TIJD Voorbeeld: 2 minuten en 30 sekonden met 50% koken. 2 Kies de handbediende kookfunktie. 3 0 Druk op de MAGNETRONVERMOGENINSTEL-toets. POWER % Voer de gewenste kooktijd in. 5 ON 1 Kies het gewenste Kontroleer het display. Druk niet op de MAGNETRONVERMOGENINSTEL-toets indien u met 100% wenst te koken. Wanneer u tijdens het koken de deur opent, wordt het koken gestopt en het programma geannuleerd ) drukt. indien u niet binnen 1 minuut nadat de deur wederom is gesloten op de START-toets ( MET MEERDERE FASES KOKEN Voorbeeld: 5 minuten met 70% en vervolgens 20 minuten met 30% koken. 5 Kies de handbediende kookfunktie. 0 0 Druk op de MAGNETRONVERMOGENINSTEL-toets. Voer de gewenste kooktijd voor de 1ste fase in. 7 Kies het gewenste vermogen voor de 1ste fase. [. . . ] Als er aluminium schalen of ander metalen serviesgoed wordt toegepast, moet er een minimale afstand van ca. 2, 0 cm ten opzichte van de wanden van de gaarruimte worden aangehouden, omdat deze anders door mogelijke vonken kunnen worden beschadigd. Geen serviesgoed met metaallaagje, metalen onderdelen of ingesloten metaal, zoals bijv. met schroeven, banden of grepen toepassen. DEUGDELIJKHEIDSTEST VOOR SERVIESGOED Als u niet zeker weet, of uw serviesgoed geschikt is voor de magnetron, voert u de volgende test uit: Plaats het serviesgoed in het toestel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP R-3E44

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP R-3E44 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag