Gebruiksaanwijzing SHARP R-2V14

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP R-2V14. Wij hopen dat dit SHARP R-2V14 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP R-2V14 te teleladen.


SHARP R-2V14 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (826 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP R-2V14 (596 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP R-2V14

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. GEBRUIKSAANWIJZING - Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u dient te lezen alvorens u de oven in gebruik neemt. MANUALE D'ISTRUZIONI - Questo manuale contiene informazioni importanti, che dovete leggere prima di usare il forno. I Avvertenza: La mancata osservanza di queste istruzioni sull'uso e sulla manutenzione del forno, o l'alterazione del forno che ne permetta l'uso a sportello aperto, possono costituire un grave pericolo per la vostra salute. Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC. MANUAL DE INSTRUCCIONES - Este manual contiene información muy importante que debe leer antes de utilizar el horno. E Advertencia: Pueden presentarse serios riesgos para su sa-lud si no respeta estas instrucciones de uso y mantenimiento, o si el horno se modifica de forma que pueda ponerse en funcionamiento con la puerta abierta. Este aparato satisface las exigencias de las-Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/ CEE. R-23AT 1800W(IEC 60705) R-25AT 2100W(IEC 60705) SEEG R23AT, cover 1 03. 7. 24, 0:05 PM Página73/E-1 Pagina55/I-1 NL Waarschuwing: Het niet naleven van de gebruiks- en onder- houdsvoorschriften evenals elke ingreep die het mogelijk maakt dat het toestel in niet-gesloten toestand in werking kan gesteld worden, kan leiden tot ernstige gezondheidsletsels. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. Bladzijde37/NL-1 Page19/F-1 Seite1/D-1 A40085 SEEG R25AT O/M D INHALT BEZEICHNUNG DER BAUTEILE . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] U hoeft nadat de spanning wordt uitgeschakeld de geheugenbanken niet opnieuw te programmeren. NL-7 voor het kontroleren van de geprogrammeerde instellingen. KOKEN MET GEBRUIK VAN DE GEHEUGENBANK Voorbeeld: 5 sekonden met 100% koken zoals vastgelegd op geheugennummer 1. NUMBER POWER % 1 Kies het geheugennummer. ON 1 De oven start na 1 sekonde. OPMERKING: Voor het koken met gebruik van geheugenbanken 11-20 drukt u binnen 1 sekonde tweemaal op de gewenste NUMMER-toets. Koken van een dubbele hoeveelheid met gebruik van de geheugenbank Voorbeeld: 2 porties met geheugennummer 1 koken. NUMBER X 2 POWER % 1 ON 1 DOUBLE OPMERKING: 1. Voor het koken van een dubbele hoeveelheid met gebruik van geheugenbanken 11-20 drukt u binnen 1 sekonde tweemaal op de gewenste NUMMER-toets. Met de funktie voor een dubbele hoeveelheid wordt de optimale tijd voor twee porties ingesteld; de kooktijd wordt niet verdubbeld. De START-toets ( ) wordt niet gebruikt om het koken met een geheugenbank te starten. Een geheugen kan niet worden ingevoerd wanneer er reeds een geheugen op het display wordt getoond. Het programma wordt geannuleerd indien de deur wordt geopend tijdens het koken. Voor het tijdelijk onderbreken van het koken met een geheugenbank, drukt u op de STOPPEN/WISSENtoets ( ), opent u vervolgens de deur, kontroleert u het voedsel, sluit u de deur en drukt u ). Als de geheugentijd de maximumtijd voor het koken van een dubbele hoeveelheid overschrijdt, zal het display "EE9" aangeven en wordt er gestopt. NL-8 voor de maximale tijd. 41/NL- 5 Kies de dubbele hoeveelheidfunktie. Kies het De oven start na 1 sekonde. Kookfase Bruikbare vermogenniveau's 0-40 % 50-100 % 0-40% 2 of 3 fases 50-100 % Instelbare kooktijd A-23AT Max. 15 minuten in totaal. OPMERKING: Als de ingestelde tijd de maximumtijd overschrijdt, zal het display "EE 9" aangeven. Druk op de STOPPEN/WISSEN-toets ( Dit model heeft 11 vermogenniveau's. MAGNETRONVERMOGENINSTEL-toets ( Magnetron vermogenniveau Nummertoetsen nummer nadat u op de 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 44/NL- 8 NL 37-46 44 03. 7. 29, 5:13 PM ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS FRANÇAIS DEUTSCH A40085 SEEG R25AT O/M KOKEN MET EEN INGESTELDE TIJD Voorbeeld: 2 minuten en 30 sekonden met 50% koken. 2 Kies de handbediende kookfunktie. 3 0 Druk op de MAGNETRONVERMOGENINSTEL-toets. POWER % Voer de gewenste kooktijd in. 5 ON 1 Kies het gewenste Kontroleer het display. Druk niet op de MAGNETRONVERMOGENINSTEL-toets indien u met 100% wenst te koken. Om het koken opnieuw te starten, sluit u de deur en drukt dan op de START-toets ( ). Als de START-toets ( ) niet binnen 1 minuut na het sluiten van de deur is ingedrukt, komt het programma te vervallen. Als de ingestelde tijd de maximumtijd overschrijdt, zal het display "EE 9" aangeven. Druk op de STOPPEN/WISSEN-toets ( MET MEERDERE FASES KOKEN Voorbeeld: 5 minuten met 70% en vervolgens 20 minuten met 30% koken. 5 Kies de handbediende kookfunktie. 0 0 Druk op de MAGNETRONVERMOGENINSTEL-toets. Voer de gewenste kooktijd voor de 1ste fase in. 7 Kies het gewenste vermogen voor de 1ste fase. Druk op de HANDBEDIENING/ HERHAAL-toets. 2 3 0 0 0 POWER % Voer de gewenste kooktijd voor de 2de fase in. ON 1 Druk op de MAGNETRON- Kies het gewenste VERMOGENINSTEL-toets. Druk niet op de MAGNETRONVERMOGENINSTEL-toets ( ) indien u met 100% wilt koken. 2. [. . . ] Het toestel één tot twee minuten op 100 % vermogen laten lopen. Het zou kunnen smelten. 51/NL-15 NL 47-54 51 03. 7. 16, 3:50 PM A40085 SEEG R25AT O/M INFORMATIE OVER VERMOGENNIVEAU 100%-70% vermogen: Een hoog vermogen is geschikt voor het opwarmen of opnieuw klaarmaken van voedsel. Dit vermogen wordt tevens gebruikt voor het snel aan de kook brengen van bijvoorbeeld water en daarna een lager vermogen om het voedsel te koken (bijvoorbeeld rijst of pasta). 10% vermogen: Een laag vermogen wordt voornamelijk voor het ontdooien gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP R-2V14

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP R-2V14 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag