Gebruiksaanwijzing SHARP R-25AM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP R-25AM. Wij hopen dat dit SHARP R-25AM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP R-25AM te teleladen.


SHARP R-25AM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1421 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP R-25AM (1426 ko)
   SHARP R-25AM (284 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP R-25AM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING - Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u dient te lezen alvorens Het niet naleven van de gebruiks- en onder- houdsvoorschriften evenals elke ingreep die het mogelijk maakt dat het toestel in niet-gesloten toestand in werking kan gesteld worden, kan leiden tot ernstige gezondheidsletsels. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens) 1. In de Europese Unie Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking , terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ] Microgolven reflecteren hier namelijk op waardoor vonken worden opgewekt. Plaats tijdens gebruik geen enkel voorwerp op de behuizing van de oven. WAARSCHUWING: De inhoud van babyflesjes en babyvoedselglaasjes moet geroerd of geschud worden en de temperatuur moet ook gecontroleerd worden voordat deze worden gedronken of gegeten, om verbranding te voorkomen. Voorkom brandwonden en gebruik ovenhandschoenen of aanzetbare stelen voor pannen wanneer u het voedsel uit de oven haalt. Voorkom brandwonden door hete stoom en overkoken houd open bakjes, popcornschalen, kookzakken en dergelijk uit de buurt van uw gezicht en handen. Voorkom brandwonden en test de temperatuur van het voedsel en roer even door alvorens het voedsel te serveren. Let vooral op alvorens het voedsel aan babies, kinderen of ouderen te geven. De temperatuur van de container komt niet overeen met de temperatuur van het voedsel of de vloeistof. 6-5) Zet de bevestigingsplaat A aan het achterpaneel van oven A vast met de enkele schroef (a) zoals in afbeelding A wordt aangegeven. Kontroleer dat de volgende accessoires zijn geleverd: · Stel uw handelaar of erkend SHARP onderhoudspersoneel bij het nabestellen van accessoires op de hoogte van de naam van het onderdeel en de modelnaam. Tijdinsteltoets: De tijd kan met verschillende intervallen vanaf minimale tijd tot de maximale tijd en vice versa worden ingesteld. Koken voor bepaalde tijd: Voor individuele kookprogramma's en het ontdooien van verschillende voedseltypen. Herhaling van programma: Nadat de handmatige bediening is uitgevoerd, kunt u dezelfde tijd en hetzelfde vermogen eenvoudig herhalen door op de handbediening/herhaal-toets en starttoets te drukken. Alvorens de nieuwe oven in gebruik te nemen dient u er zeker van te zijn dat u de gehele handleiding gelezen en begrepen heeft. 2) De toetsen en elektronische timer kunnen alleen worden bediend als de deur is gesloten. 3) De ovenlamp en de motor van de ventilator werken nog voor 1 minuut als de deur wordt * geopend of na het koken. 4) Het programma wordt geannuleerd als tijdens het programmeren langer dan 3 minuten geen toetsen worden bediend of de elektronische timer wordt ingesteld. 6) Om een programma tijdens het koken te annuleren, opent en sluit u de deur en daarna opent u de deur opnieuw. OPMERKING voor de R-25AM: De maximale kooktijd voor 100% of 50% is 15 minuten. Als de ingestelde tijd de maximumtijd overschrijdt, zal het display "EE 9" aangeven. Voorbeeld: U wilt bijvoorbeeld 2 minuten en 30 sekonden koken met een vermogen van 50% Draai de knop naar rechts Kies het gewenste Begin met koken. Voor het 100% vermogen hoeft niet op de MAGNETRONVERMOGENINSTEL-toets te worden gedrukt. [. . . ] 2, 0 cm ten opzichte van de wanden van de gaarruimte worden aangehouden, omdat deze anders door mogelijke vonken kunnen worden beschadigd. Geen serviesgoed met metaallaagje, metalen onderdelen of ingesloten metaal, zoals bijv. Als u niet zeker weet, of uw serviesgoed geschikt is voor de magnetron, voert u de volgende test uit: Plaats het serviesgoed in het toestel. Een glazen reservoir met 150 ml water gevuld op of naast het serviesgoed plaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP R-25AM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP R-25AM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag