Gebruiksaanwijzing SHARP R-23AT/25AT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP R-23AT/25AT. Wij hopen dat dit SHARP R-23AT/25AT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP R-23AT/25AT te teleladen.


SHARP R-23AT/25AT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1782 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP R-23AT/25AT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING - Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u dient te lezen alvorens Het niet naleven van de gebruiks- en onder- houdsvoorschriften evenals elke ingreep die het mogelijk maakt dat het toestel in niet-gesloten toestand in werking kan gesteld worden, kan leiden tot ernstige gezondheidsletsels. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens) 1. In de Europese Unie Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking , terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. [. . . ] Deze voorgeprogrammeerde geheugenbanken kunnen indien gewenst worden veranderd. Daarbij is voor alle geheugenbanken tevens een vergrotingsfaktor van 1, 8 geprogrammeerd voor het koken van een dubbele hoeveelheid. De op deze geheugenbanken geprogrammeerde informatie blijft bewaard wanneer de spanning wordt onderbroken. U hoeft nadat de spanning wordt uitgeschakeld de geheugenbanken niet opnieuw te programmeren. Voorbeeld: 5 sekonden met 100% koken zoals vastgelegd op geheugennummer 1. OPMERKING: Voor het koken met gebruik van geheugenbanken 11-20 drukt u binnen 1 sekonde tweemaal op de gewenste NUMMER-toets. Koken van een dubbele hoeveelheid met gebruik van de geheugenbank Voor het koken van een dubbele hoeveelheid met gebruik van geheugenbanken 11-20 drukt u binnen 1 sekonde tweemaal op de gewenste NUMMER-toets. Met de funktie voor een dubbele hoeveelheid wordt de optimale tijd voor twee porties ingesteld; de kooktijd wordt niet verdubbeld. De START-toets ( ) wordt niet gebruikt om het koken met een geheugenbank te starten. Een geheugen kan niet worden ingevoerd wanneer er reeds een geheugen op het display wordt getoond. Het programma wordt geannuleerd indien de deur wordt geopend tijdens het koken. Voor het tijdelijk onderbreken van het koken met een geheugenbank, drukt u op de STOPPEN/WISSENtoets ( ), opent u vervolgens de deur, kontroleert u het voedsel, sluit u de deur en drukt u ). Als de geheugentijd de maximumtijd voor het koken van een dubbele hoeveelheid overschrijdt, zal het display "EE9" aangeven en wordt er gestopt. Maximaal drie opeenvolgende fases met ieder gewenst niveau kunnen voor iedere geheugenbank worden geprogrammeerd. Voorbeeld: Stel dat u 1 portie bij de eerste stap voor 4 minuten bij 60 % en bij de tweede stap voor 2 minuten bij 30 % wilt koken en dat vast wilt leggen in geheugen 1. Druk tweemaal op de gewenste NUMMER-toets indien u geheugenbanken 11-20 wilt instellen. Het magnetronvermogen hoeft niet te worden ingesteld wanneer u 100% wilt programmeren. EE9 wordt op het display getoond indien de maximale kooktijd wordt overschreden. U hoort geen signaal indien u bij stap 1 eerst op de INSTEL-toets drukt. U hoort wel een signaal wanneer u voor de tweede keer op de INSTEL-toets drukt. U kunt de vergrotingsfaktor voor de dubbele hoeveelheid vastleggen in het geheugen. Voorbeeld: Stel dat u als vergrotingsfaktor 1, 67 wilt instellen voor de dubbele hoeveelheid bij geheugen 1. [. . . ] Het verdient aanbeveling het voedsel in serviesgoed te plaatsen dat geschikt is voor de magnetron. Als er aluminium schalen of ander metalen serviesgoed wordt toegepast, moet er een minimale afstand van ca. 2, 0 cm ten opzichte van de wanden van de gaarruimte worden aangehouden, omdat deze anders door mogelijke vonken kunnen worden beschadigd. Geen serviesgoed met metaallaagje, metalen onderdelen of ingesloten metaal, zoals bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP R-23AT/25AT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP R-23AT/25AT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag