Gebruiksaanwijzing SHARP R-23AT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP R-23AT. Wij hopen dat dit SHARP R-23AT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP R-23AT te teleladen.


SHARP R-23AT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (250 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP R-23AT (1097 ko)
   SHARP R-23AT (1963 ko)
   SHARP R-23AT annexe 1 (1097 ko)
   SHARP R-23AT (271 ko)
   SHARP R-23AT (271 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP R-23AT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PROFESSIONELLES MIKROWELLENGERÄT FOUR A MICRO-ONDES COMMERCIAL KOMMERCIËLE MAGNETRONOVEN FORNO A MICROONDE COMMERCIALE HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL NUMBER DEF CHECK POWER DOUBLE FILTER % ON 1 2 3 X 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 0 BEDIENUNGSANLEITUNG - Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, welche Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt sorgfältig durchlesen sollten. D Achtung Die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Serviceanweisungen sowie jeglicher Eingriff, der das Betreiben des Gerätes in geöffnetem Zustand (z. B. geöffnetes Gehäuse) erlaubt, führt zu erheblichen Gesundheitsschäden. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/ EWG. MODE D´EMPLOI - Ce mode d´emploi du four contient des informations importantes, que vous devez lire avant d´utiliser votre four à micro­ondes. F Avertissement Des risques sérieux pour la santé peuvent être encourus si ces instructions d'utilisation et d'entretien en sont pas respectées ou si le four est modifié de sorte qu'il soit possible de le faire fonctionner lorsque la porte est ouverte. Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. GEBRUIKSAANWIJZING - Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u dient te lezen alvorens u de oven in gebruik neemt. [. . . ] Een geheugen kan niet worden ingevoerd wanneer er reeds een geheugen op het display wordt getoond. Het programma wordt geannuleerd indien de deur wordt geopend tijdens het koken. Voor het tijdelijk onderbreken van het koken met een geheugenbank, drukt u op de STOPPEN/WISSENtoets ( ), opent u vervolgens de deur, kontroleert u het voedsel, sluit u de deur en drukt u ). Indien de geprogrammeerde tijd de maximale tijd voor een dubbele hoeveelheid overschrijdt, kan de funktie voor een dubbele hoeveelheid niet voor deze geheugenbank worden gebruikt. NL-8 voor de maximale tijd. NL-5 Kies de dubbele hoeveelheidfunktie. Kies het De oven start na 1 sekonde. Kontroleer het display. INSTELLEN VAN HET GEHEUGEN U kunt de programma's van de 20 geheugenbanken indien gewenst veranderen. Maximaal drie opeenvolgende fases met ieder gewenst niveau kunnen voor iedere geheugenbank worden geprogrammeerd. NL-8 voor de maximale tijden. Instellen van de tijd en het vermogenniveau Voorbeeld: Stel dat u 1 portie bij de eerste stap voor 4 minuten bij 60 % en bij de tweede stap voor 2 minuten bij 30 % wilt koken en dat vast wilt leggen in geheugen 1. 2 Kies een geheugennummer. 3 Druk op de HANDBEDIENING/ HERHAAL-toets. Voer de kooktijd voor de 1ste fase in. NUMBER 2 4 NUMBER 1 5 Druk op de MAGNETRONVERMOGENINSTELtoets. Kies het vermogen voor de 1ste fase. NUMBER POWER % 1 6 1 % 7 Druk op de HANDBEDIENING/ HERHAAL-toets. Voer de kooktijd voor de 2de fase in. NUMBER 2 8 200 NUMBER 2 9 Druk op de MAGNETRONVERMOGENINSTELtoets. Kies het vermogen voor de 2de fase. NUMBER POWER % 2 10 3 X2 NUMBER POWER % 2 Binnen 2 sek. Druk tweemaal op de gewenste NUMMER-toets indien u geheugenbanken 11-20 wilt instellen. Het magnetronvermogen hoeft niet te worden ingesteld wanneer u 100% wilt programmeren. EE9 wordt op het display getoond indien de maximale kooktijd wordt overschreden. U hoort geen signaal indien u bij stap 1 eerst op de INSTEL-toets drukt. U hoort wel een signaal wanneer u voor de tweede keer op de INSTEL-toets drukt. NL-6 ESPAÑOL 11 Beëindigen van het programmeren. ITALIANO NEDERLANDS 6 NUMBER POWER FRANÇAIS 400 DEUTSCH 1 NUMBER Instellen van de vergrotingsfaktor U kunt de vergrotingsfaktor voor de dubbele hoeveelheid vastleggen in het geheugen. Voorbeeld: Stel dat u als vergrotingsfaktor 1, 67 wilt instellen voor de dubbele hoeveelheid bij geheugen 1. 2 Kies de dubbele hoeveelheid. X NUMBER 2 DOUBLE NUMBER 3 Kies een geheugennummer. 1 Druk op de HANDBEDIENING/ HERHAAL-toets. Voer de vergrotingsfaktor in. NUMBER DOUBLE 4 DOUBLE 5 NUMBER 167 6 Beëindigen van het programmeren. X2 DOUBLE OPMERKING: 1. Wanneer u de vergrotingsfaktor wenst te veranderen dient deze voor elke toets afzonderlijk te worden ingesteld. [. . . ] Een glazen reservoir met 150 ml water gevuld op of naast het serviesgoed plaatsen. Het toestel één tot twee minuten op 100 % vermogen laten lopen. Het zou kunnen smelten. NL-15 INFORMATIE OVER VERMOGENNIVEAU 100%-70% vermogen: Een hoog vermogen is geschikt voor het opwarmen of opnieuw klaarmaken van voedsel. Dit vermogen wordt tevens gebruikt voor het snel aan de kook brengen van bijvoorbeeld water en daarna een lager vermogen om het voedsel te koken (bijvoorbeeld rijst of pasta). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP R-23AT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP R-23AT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag