Gebruiksaanwijzing SHARP R-22AM/23AM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP R-22AM/23AM. Wij hopen dat dit SHARP R-22AM/23AM handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP R-22AM/23AM te teleladen.


SHARP R-22AM/23AM : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (167 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP R-22AM/23AM annexe 1 (903 ko)
   SHARP R-22AM/23AM annexe 2 (641 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP R-22AM/23AM

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PROFESSIONELLES MIKROWELLENGERÄT FOUR A MICRO-ONDES COMMERCIAL KOMMERCIËLE MAGNETRONOVEN FORNO A MICROONDE COMMERCIALE HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL POWER ON % / 100% / 50% / 20% / 10% BEDIENUNGSANLEITUNG - Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, welche Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt sorgfältig durchlesen sollten. D Achtung Die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Serviceanweisungen sowie jeglicher Eingriff, der das Betreiben des Gerätes in geöffnetem Zustand (z. B. geöffnetes Gehäuse) erlaubt, führt zu erheblichen Gesundheitsschäden. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/ EWG. MODE D´EMPLOI - Ce mode d´emploi du four contient des informations importantes, que vous devez lire avant d´utiliser votre four à micro­ondes. F Avertissement Des risques sérieux pour la santé peuvent être encourus si ces instructions d'utilisation et d'entretien en sont pas respectées ou si le four est modifié de sorte qu'il soit possible de le faire fonctionner lorsque la porte est ouverte. Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. GEBRUIKSAANWIJZING - Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie die u dient te lezen alvorens u de oven in gebruik neemt. [. . . ] 4) Zorg ervoor dat er zich minstens 25 cm ruimte boven het apparaat bevindt. 6-6) Verwijder schroef (a) waarmee bevestigingsplaat B aan het achterpaneel van oven B is vastgezet. 6-10)Draai de verwijderde bevestigingsplaat B om en gebruik de verwijderde schroeven (c) en (d) voor het vastzetten van bevestigingsplaat B, zoals aangegeven in afbeelding A. 1) Gebruik de twee bevestigingsplaten voor het vastzetten van de twee ovens. 4) Zorg dat u de verwijderde schroeven niet verliest. Schroef (a) Oven B 25 cm 5) Steek de stekker van de oven in een standaard geaard stopkontakt. Plaats in dat geval de ene oven op de andere en volg de volgende aanwijzingen. 6-1) Plaats oven A en plaats oven B op oven A zoals in afbeelding A aangegeven. 6-2) Verwijder de enkele schroef (a) waarmee de bevestigingsplaat A aan het achterpaneel van oven A is vastgezet. 6-3) Verwijder de enkele schroef (b) van het achterpaneel van oven B zoals in afbeelding A wordt getoond. 6-4) Bevestig de bevestigingsplaat A weer aan het achterpaneel van oven B met de hiervoor verwijderde enkele schroef (b), zoals in afbeelding A wordt aangegeven. 6-5) Zet de bevestigingsplaat A aan het achterpaneel van oven A vast met de enkele schroef (a) zoals in afbeelding A wordt aangegeven. Achterpaneel Bevestigingsplaat A Schroef (b) Schroef (d) Schroef (a) Schroef (c) Bevestigingsplaat B Oven A Achterpaneel Afbeelding A: Installeren van twee ovens. TOEBEHOREN Kontroleer dat de volgende accessoires zijn geleverd: · Gebruiksaanwijzing · Blad met waarschuwingsinformatie (SPECIALE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN : Onderdeelcode TCAUHA 257 WRR0) OPMERKING: * Stel uw handelaar of erkend SHARP onderhoudspersoneel bij het nabestellen van accessoires op de hoogte van de naam van het onderdeel en de modelnaam. * De modelnaam is gedrukt op de voorkaft van deze gebruiksaanwijzing. NL-3 BEKNOPTE UITLEG VAN DE KENMERKEN Tijdinsteltoets: De tijd kan met verschillende intervallen vanaf minimale tijd tot de maximale tijd en vice versa worden ingesteld. Koken voor bepaalde tijd: Voor individuele kookprogramma's en het ontdooien van verschillende voedseltypen. Herhaling van programma: Nadat de handmatige bediening is uitgevoerd, kunt u dezelfde tijd en hetzelfde vermogen eenvoudig herhalen door op de handbediening/herhaal-toets en starttoets te drukken. Foutmelding: Bedieningsfouten of technische problemen worden middels een foutkode getoond. ALVORENS IN GEBRUIK TE NEMEN Alvorens de nieuwe oven in gebruik te nemen dient u er zeker van te zijn dat u de gehele handleiding gelezen en begrepen heeft. 2) De toetsen en elektronische timer kunnen alleen worden bediend als de deur is gesloten. * 3) De ovenlamp en de motor van de ventilator werken nog voor 1 minuut als de deur wordt geopend of na het koken. 4) Het programma wordt geannuleerd als tijdens het programmeren langer dan 3 minuten geen toetsen worden bediend of de elektronische timer wordt ingesteld. De aanduiding verdwijnt zodra de ovendeur wordt geopend. TIJDKOKEN De oven kan worden geprogrammeerd voor max. NIVEAU'S MAGENTRONVERMOGEN 100% 50% 20% 10% WATT R-22AM R-23AM 1500 750 300 150 1800 900 360 180 Voorbeeld: U wilt bijvoorbeeld 2 minuten en 30 sekonden koken met een vermogen van 50% POWER / 50% ON % OPMERKING: 1. Voor het 100% vermogen hoeft niet op de MAGNETRONVERMOGENINSTEL-toets te worden gedrukt. Als tijdens instelling van de kookfunktie de ovendeur wordt geopend, zal de oven stoppen. [. . . ] Het toestel één tot twee minuten op 100 % vermogen laten lopen. Het zou kunnen smelten. NL-8 ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS FRANÇAIS DEUTSCH INFORMATIE OVER VERMOGENNIVEAU 100% vermogen: Een hoog vermogen is geschikt voor het opwarmen of opnieuw klaarmaken van voedsel. Dit vermogen wordt tevens gebruikt voor het snel aan de kook brengen van bijvoorbeeld water en daarna een lager vermogen om het voedsel te koken (bijvoorbeeld rijst of pasta). 10% vermogen: Een laag vermogen wordt voornamelijk voor het ontdooien gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP R-22AM/23AM

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP R-22AM/23AM zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag