Gebruiksaanwijzing SHARP R-2277/2287

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP R-2277/2287. Wij hopen dat dit SHARP R-2277/2287 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP R-2277/2287 te teleladen.


SHARP R-2277/2287 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (648 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP R-2277/2287

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking , terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren. *) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie. [. . . ] Personen met een PACEMAKER dienen een dokter of de fabrikant van de pacemaker te raadplegen aangaande speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik van een magnetronoven. Kook nooit in flessen met een dunne hals, zoals baby-zuigflessen, daar de vloeistof plotseling uit de fles zou kunnen spuiten met mogelijk brandwonden tot gevolg. Steek voor het opwarmen een glazen staaf of dergelijk voorwerp (geen metaal) in de vloeistof. Laat de vloeistof na het koken ten minste 20 seconden in de oven staan zodat wordt voorkomen dat de vloeistof later uit de fles spuit. Prik ter voorkomen van het ontploffen van voedsel de schil of het vel van aardappelen, worstjes, fruit en dergelijke door alvorens deze te koken. Voorkom brandwonden en gebruik ovenhandschoenen of aanzetbare stelen voor pannen wanneer u het voedsel uit de oven haalt. Voorkom brandwonden door hete stoom en overkoken houd open bakjes, popcornschalen, kookzakken en dergelijk uit de buurt van uw gezicht en handen. Voorkom brandwonden en test de temperatuur van het voedsel en roer even door alvorens het voedsel te serveren. Let vooral op alvorens het voedsel aan babies, kinderen of ouderen te geven. De temperatuur van de container komt niet overeen met de temperatuur van het voedsel of de vloeistof. Voorkom brandwonden en snij gevuld en gebakken voedsel door zodat stoom en hitte kan ontsnappen. * 4) Het programma wordt geannuleerd als tijdens het programmeren langer dan 3 minuten geen toetsen worden bediend of de elektronische timer wordt ingesteld. 6) Om een programma tijdens het koken te annuleren, opent en sluit u de deur en daarna opent u de deur opnieuw. OPMERKING voor de R-25AM: De maximale kooktijd voor 100% of 50% is 15 minuten. Als de ingestelde tijd de maximumtijd overschrijdt, zal het display "EE 9" aangeven. Voorbeeld: U wilt bijvoorbeeld 2 minuten en 30 sekonden koken met een vermogen van 50% Draai de knop naar rechts Begin met koken. Voor het 100% vermogen hoeft niet op de MAGNETRONVERMOGENINSTEL-toets te worden gedrukt. Om het koken opnieuw te starten, sluit u de deur en drukt dan op de START-toets. Als een van de toetsen of de elektrische timer niet wordt bediend binnen 1 minuut na het sluiten van de deur, komt het programma te vervallen. De resterende kooktijd wordt geannuleerd als de ovendeur tijdens instelling van de stopfunktie wordt gesloten en geopend. Als u de knop naar links draait, zal de kooktijd van 30 minuten afnemen met de overeenkomstige eenheid. Als de in te stellen tijd toeneemt, zal de timer in grotere stappen (eenheden) veranderen, als getoond in het overzicht hieronder. [. . . ] Als er aluminium schalen of ander metalen serviesgoed wordt toegepast, moet er een minimale afstand van ca. 2, 0 cm ten opzichte van de wanden van de gaarruimte worden aangehouden, omdat deze anders door mogelijke vonken kunnen worden beschadigd. Als u niet zeker weet, of uw serviesgoed geschikt is voor de magnetron, voert u de volgende test uit: Plaats het serviesgoed in het toestel. Een glazen reservoir met 150 ml water gevuld op of naast het serviesgoed plaatsen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP R-2277/2287

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP R-2277/2287 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag