Gebruiksaanwijzing SHARP R-15AT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP R-15AT. Wij hopen dat dit SHARP R-15AT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP R-15AT te teleladen.


SHARP R-15AT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (478 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP R-15AT (1522 ko)
   SHARP R-15AT annexe 1 (2411 ko)
   SHARP R-15AT (436 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP R-15AT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] A40097, SEEG R15AT O/M PROFESSIONELLES MIKROWELLENGERÄT FOUR A MICRO-ONDES COMMERCIAL KOMMERCIËLE MAGNETRONOVEN FORNO A MICROONDE COMMERCIALE HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO ESPAÑOL D BEDIENUNGSANLEITUNG - Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen, welche Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes unbedingt sorgfältig durchlesen sollten. Achtung: Die Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Serviceanweisungen sowie jeglicher Eingriff, der das Betreiben des Gerätes in geöffnetem Zustand (z. B. geöffnetes Gehäuse) erlaubt, führt zu erheblichen Gesundheitsschäden. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/ EWG. [. . . ] De geheugens hoeven in dat geval dus niet opnieuw te worden geprogrammeerd. Als u informatie in de geheugens 11 - 20 wilt vastleggen of deze geheugens wilt controleren, of als u met de geheugens 11 - 20 wilt koken, druk dan binnen 1 seconde tweemaal op de gewenste NUMMER-toets. Vermogen 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% · · · Zie "Controleren van het geheugen" op blz. NL-6 voor het wijzigen van de vastgelegde programma's. KOKEN MET DE GEHEUGENFUNCTIE Voorbeeld: U wilt koken met behulp van geheugen nr. Stap 1 Procedure Druk op de NUMMER-toets . NO. Bedieningsvolgorde Display Na ongeveer 1 sec. ON 39/NL- 5 SEEG R15AT NL 38-47 39 03. 7. 16, 0:14 PM A40097, SEEG R15AT O/M (NL) KOKEN VAN EEN DUBBELE HOEVEELHEID MET DE GEHEUGENFUNCTIE Voorbeeld: Als u een dubbele hoeveelheid met geheugen nr. X2 Na ongeveer 1 sec. GEHEUGEN-INVOER U kunt ieder geheugenprogramma naar wens wijzigen. Totale kooktijd is maximaal 30 minuten. Aanbevolen vermogenniveaus Gebruik de juiste NUMMER-toets nadat u op de VERMOGEN INSTELLEN-toets heeft gedrukt. In de onderstaande tabel ziet u het doorsnee vermogenniveau voor de diverse soorten voedsel en gerechten. NUMMER-toetsen VERMOGEN INSTELLEN 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 P = Power (vermogen) 40/NL- 6 Microgolfvermogen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Display P-HI P-90 P-80 P-70 P-60 P-50 P-40 P-30 P-20 P-10 P- 0 Voedsel/gerechten Dranken, fruit, groenten, rijst/macaroni/spaghetti soep Zeegerechten, gebak, muffins, schijfjes, stoofschotel, lasagne Ontdooien, boter smelten Eten warm houden Geen vermogen SEEG R15AT NL 38-47 40 03. 7. 17, 4:47 PM ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS FRANÇAIS Opmerkingen: 1. Als de geheugentijd de maximumtijd voor het koken van een dubbele hoeveelheid overschrijdt, zal het display "EE9" aangeven en wordt er gestopt. Bij de dubbele hoeveelheid instelling wordt de beste kooktijd ingesteld voor het koken van een dubbele hoeveelheid; dit wil niet zeggen dat de kooktijd dubbel zo lang is. Bij gebruik van het GEHEUGEN-kooksysteem hoeft niet op de START-toets te worden gedrukt. De geheugenfunctie kan niet gebruikt worden om de oven te starten wanneer een van de programma's op het display wordt aangegeven. DEUTSCH ON X2 A40097, SEEG R15AT O/M (NL) Programmeren van de kooktijd en het vermogenniveau in een geheugen Voorbeeld: Instellen van 4 minuten koken op 60% vermogen voor de 1ste fase en 2 minuten koken op 30% vermogen voor de 2de fase, voor geheugen 1. 2 Druk op de NUMMER-toets . NO. 3 Druk op de TIJD INSTELLEN-toets. 4 Stel de gewenste kooktijd voor de 1ste fase in. (4 minuten) 5 Druk op de VERMOGEN INSTELLENtoets. 6 Stel het gewenste vermogenniveau voor de 1ste fase in. (60%) 7 Druk op de TIJD INSTELLEN-toets. 8 Stel de gewenste kooktijd voor de 2ste fase in. (2 minuten) 9 Druk op de VERMOGEN INSTELLENtoets. 10 Stel het gewenste vermogenniveau voor de 2ste fase in. (30%) 11 Druk tweemaal op de INSTEL-toets om de procedure af te sluiten. X2 P = Power (vermogen) Opmerkingen: 1. Als de kooktijd de maximale tijdsduur overschrijdt, verschijnt de aanduiding "EE9" op het display. Als de geprogrammeerde tijd de maximale tijdsduur overschrijdt bij dubbele hoeveelheid, kunt u de dubbele hoeveelheid functie niet voor het geheugen gebruiken. Voor de 100% vermogeninstelling hoeft niet op de VERMOGEN INSTELLEN-toets te worden gedrukt. Bij stap 1 hoort u alleen de bedieningstoon bij de tweede druk op de INSTEL-toets . 41/NL- 7 SEEG R15AT NL 38-47 41 03. 7. 16, 0:14 PM A40097, SEEG R15AT O/M (NL) Wijzigen van de tijdconstante voor dubbele hoeveelheid De tijdconstante voor dubbele hoeveelheid is ingesteld op 1, 7 maal de kooktijd voor enkele hoeveelheid. [. . . ] De metalen clips zijn echter niet geschikt voor het afsluiten ervan, daar de braadzakfolie kan smelten. Gebruikt u touwtjes om de zakken af te sluiten en steekt u meerdere keren met een vork in de zak. keukenfolie, is slechts in beperkte mate geschikt voor het gebruik in de magnetron. Ze dient uitsluitend voor korte verhittingsprocedures te worden gebruikt en mag niet met het levensmiddel in contact komen. DEUGDELIJKHEIDSTEST VOOR SERVIESGOED Als u niet zeker weet, of uw serviesgoed geschikt is voor de magnetron, voert u de volgende test uit: Plaats het serviesgoed in het toestel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP R-15AT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP R-15AT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag