Gebruiksaanwijzing SHARP R-10H56

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP R-10H56. Wij hopen dat dit SHARP R-10H56 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP R-10H56 te teleladen.


SHARP R-10H56 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1010 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP R-10H56 (4004 ko)
   SHARP R-10H56 annexe 1 (4004 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP R-10H56

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] In de Europese Unie Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking , terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren. [. . . ] Deze oven dient uitsluitend voor het bereiden van voedsel en mag derhalve alleen voor voedsel worden gebruikt. 3) Plaats de oven op een vlak en waterpas oppervlak dat sterk genoeg is om het gewicht te houden plus het gewicht van het zwaarste item dat eventueel wordt gekookt. Het kan gevaarlijk zijn om de oven op een te hoge plek te plaatsen, omdat het voedsel dan niet op een veilige manier uit de oven gehaald kan worden. 4) Zorg ervoor dat er zich minstens 15 cm ruimte boven het apparaat bevindt. Voor dit doeleinde is er een schroefgat in de onderkant van de oven aangebracht. Nadat u de juiste plaats voor de oven heeft bepaald, boort u een gat door het buffet voor een 5 mm zelftappende schroef. Het gat moet 20 mm vanaf de linkerkant van de behuizing zijn en 180 mm vanaf de voorrand van de ovenruimte-voorplaat. Controleer of de volgende accessoires zijn bijgeleverd: Handleidingen en overige · gebruiksaanwijzing · Sticker met menu's Schrijf de kooktijden en namen van schotels op deze sticker en plak hem op het bedieningspaneel. Stel uw handelaar of erkend SHARP onderhoudspersoneel bij het nabestellen van accessoires op de hoogte van de naam van het onderdeel en de modelnaam. JA _____ NEE _____ Als van een van bovenstaande vragen het antwoord "NEE" is, controleer dan eerst de netstekker en de zekering. Als deze beide in goede staat verkeren, neem dan contact op met uw dealer of een erkende SHARP onderhoudswerkplaats en deel hen het resultaat mee van uw controles. Deze tijdconstante kan voor ieder geheugen afzonderlijk worden gewijzigd. De informatie vastgelegd in de geheugens blijft ook bewaard wanneer de stroom uitvalt. De geheugens hoeven in dat geval dus niet opnieuw te worden geprogrammeerd. Als u informatie in de geheugens 11 - 20 wilt vastleggen of deze geheugens wilt controleren, of als u met de geheugens 11 - 20 wilt koken, druk dan binnen 1 seconde tweemaal op de gewenste NUMMER-toets. Gebruik de juiste NUMMER-toets nadat u op de VERMOGEN INSTELLEN-toets heeft gedrukt. In de onderstaande tabel ziet u het doorsnee vermogenniveau voor de diverse soorten voedsel en gerechten. Als de geheugentijd de maximumtijd voor het koken van een dubbele hoeveelheid overschrijdt, zal het display "EE9" aangeven en wordt er gestopt. Bij de dubbele hoeveelheid instelling wordt de beste kooktijd ingesteld voor het koken van een dubbele hoeveelheid; dit wil niet zeggen dat de kooktijd dubbel zo lang is. Bij gebruik van het GEHEUGEN-kooksysteem hoeft niet op de START-toets te worden gedrukt. De geheugenfunctie kan niet gebruikt worden om de oven te starten wanneer een van de programma's op het display wordt aangegeven. Voorbeeld: Instellen van 4 minuten koken op 60% vermogen voor de 1ste fase en 2 minuten koken op 30% vermogen voor de 2de fase, voor geheugen 1. [. . . ] Geen serviesgoed met metaallaagje, metalen onderdelen of ingesloten metaal, zoals bijv. Keramiek moet geglazuurd zijn, omdat er bij ongeglazuurde keramiek vocht in het serviesgoed kan dringen. Kunststof en papier Hittebestendig, voor de magnetron geschikt kunststof of papieren serviesgoed is geschikt voor het ontdooien, verhitten en garen. Magnetronfolie of hittebestendige folie is goed geschikt voor het bedekken of omwikkelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP R-10H56

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP R-10H56 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag