Gebruiksaanwijzing SHARP QT-V5H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP QT-V5H. Wij hopen dat dit SHARP QT-V5H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP QT-V5H te teleladen.


SHARP QT-V5H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3846 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP QT-V5H (3835 ko)
   SHARP QT-V5H (3835 ko)
   SHARP QT-V5H (3835 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP QT-V5H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DEUTSCH Siehe Seiten i bis vi und D-1 bis D-36. DVD/CD-SYSTEM SYSTME DVD/CD REPRODUCTOR DE DVD/CD DVD/CD SYSTEM SYSTEMA DVD/CD DVD/CD-SYSTEEM SYSTEMA DVD/CD DVD/CD SYSTEM MODELL MODLE MODELO MODELL MODELLO MODEL MODELO MODEL FRANAIS Se reporter aux pages i vi et F-1 F-36. ESPAOL Consulte las pginas i a vi y S-1 a S-36. SVENSKA Hnvisa till sidorna i till vi och V-1 till V-36. ITALIANO Leggere le pagine i a vi e I-1 a I-36. QT-V5H BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D'EMPLOI MANUAL DE MANEJO BRUKSANVISNING MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE OPERAO OPERATION MANUAL NEDERLANDS Raadpleeg de bladzijden i t/m vi en N-1 t/m N-36. PORTUGUS Favor consultar as pginas i a vi e P-1 a P-36. ENGLISH Please refer to pages i to vi and E-1 to E-36. 04/6/14 QT-V5H_SEEG_FRONT. fm 9HX80432100007 QT-V5H BESONDERE ANMERKUNGEN REMARQUES SPCIALES NOTAS ESPECIALES SRSKILDA ANMRKNINGAR NOTE PARTICOLARI BIJZONDERE OPMERKINGEN NOTAS ESPECIAIS SPECIAL NOTES Bei Einstellung des ON/STAND-BY-Schalters auf ist die Netzspannung immer noch im Gert vorhanden. Wenn die ON/STAND-BY-Schalter auf ON eingestellt wird, kann das Gert unter Verwendung der Fernbedienung in Betrieb gesetzt werden. Warnung: In diesem Gert sind keine vom Benutzer wartbaren Teile vorhanden. Vor Ausfhrung von irgendwelchen Kundendienstarbeiten oder bei lngerer Nichtverwendung des Gertes stets den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen. [. . . ] Houd ingedrukt om de tijd snel te veranderen. - Instellen van de klok - 7 Druk binnen 5 seconden op de ENTER toets. Bevestigen van het tijddisplay: Druk met het hoofdtoestel ingeschakeld korter dan 0, 5 seconde op de CLOCK toets. De tijdsaanduiding zal circa 5 seconden worden getoond. Gelijk zetten van de klok: Voer de aanwijzingen onder "Instellen van de klok" vanaf stap 1 uit. Veranderen van het 12- of 24-uursdisplay: Druk wanneer de tijd wordt getoond 0, 5 seconde of langer op de DISPLAY toets om het 12-uur of 24-uur display te kiezen. De klok kan uitsluitend worden ingesteld met de toetsen van de afstandsbediening. In dit voorbeeld wordt de klok ingesteld op 12-uurs (AM 12:00) display. 1 2 3 Druk op de ON/STAND-BY schakelaar van het hoofdtoestel om de stroom in te schakelen. Druk op de CLOCK toets. "AM 12:00" "0:00" De 12-uurs tijdsaanduiding verschijnt. (0:00 - 23:59) Druk binnen 5 seconden op de het uur te kiezen. toets om Opmerking: Plaats batterijen voor het geheugen zodat de kloktijd ook na het ontkoppelen van het netsnoer bewaard blijft. N-11 04/6/14 QT-V5H_SEEG_N2. fm 9HX80432100007 Algemene bediening Bepaalde functies kunnen uitsluitend met de afstandsbediening worden geactiveerd. QT-V5H " Instellen van surroundeffecten 1 Druk herhaaldelijk op de SOUND MODE toets om "SUR OFF" te kiezen. NEDERLANDS D 2 Druk binnen 5 seconden op of om "SUR ON" te kiezen. F Voorbereidingen voor gebruik Kies "SUR OFF" om surround te annuleren. S " Veranderen van de geluidskwaliteit 1 Druk herhaaldelijk op de SOUND MODE toets om "FLAT" te kie" Veranderen van de helderheid van het display (3 niveaus) U kunt de helderheid van het display instellen door op de DIMMER toets te drukken. Door iedere druk op de toets verandert de displayhelderheid in de volgende volgorde. - Algemene bediening - zen. 2 Druk binnen 5 seconden op de of toets om de gewenste "FLAT", "CUSTOM", "ROCK", "POP", "JAZZ" of "CLASSIC" geluidskwaliteit te kiezen. FLAT CUSTOM ROCK POP JAZZ CLASSIC V Helderder UIT Gedimd I FLAT : Het geluid wordt neutraal (onveranderd) weergegeven. CUSTOM : Instellen van de lage en hoge tonen. " Regelen van het volume Druk op de VOLUME + toets om het volume te verhogen en op de VOLUME - toets om het volume te verlagen. U kunt tevens de VOLUME + of VOLUME - toets op het hoofdtoestel gebruiken. Met "CUSTOM" in stap 2 gekozen, kunt u de lage en hoge tonen instellen. 00 01 31 32 1 Druk op de of toets om "TREB" of "BASS" te kiezen. 2 Druk binnen 5 seconden op de of toets om de lage of hoge tonen in te stellen. N " Versterken van de lage tonen 1 Druk herhaaldelijk op de SOUND MODE toets om "XBS OFF" te kiezen. 2 Druk binnen 5 seconden op of om "XBS ON" te kiezen. Verhogen Onveranderd P -7 7 -7 7 E Kies "XBS OFF" voor het annuleren. N-12 04/6/14 QT-V5H_SEEG_N2. fm 9HX80432100007 QT-V5H DVD-weergave Schakel de TV in en kies de "VIDEO 1", "VIDEO 2", etc. ingang. NEDERLANDS " Weergave 1 Druk op de ON/STAND-BY schakelaar van het hoofdtoestel om de stroom in te schakelen. !Indien de discinvoerfunctie niet is gekozen, moet u op de STOP toets drukken om het startscherm te tonen. Controleer of de juiste video-ingang met de TV is gekozen indien het startscherm niet verschijnt. Druk herhaaldelijk op de NTSC/PAL toets terwijl u de SHIFT toets ingedrukt houdt om het TV-type te veranderen (zie bladzijde 20) indien het basisinstelscherm niet scherp is. Audio Visual Entertainment NO DISC DVD VideoCD CD Bediening voor DVD - DVD-weergave - 2 3 Druk op de OPEN/CLOSE toets om de CD-lade te openen. Plaats de disc met de labelkant boven in de disclade. Plaats 8 cm discs in het midden van de lade. Labelkant Disclade 4 5 Druk op de OPEN/CLOSE toets om de disclade te sluiten. Discs met de automatische startfunctie starten zodra u de disclade sluit, ookal drukt u niet op de PLAY/PAUSE / toets. Druk op de PLAY/PAUSE / toets indien de weergave niet start. N-13 04/6/14 QT-V5H_SEEG_N3. fm 9HX80432100007 QT-V5H NEDERLANDS Onderbreken van de weergave Druk op de PLAY/PAUSE / toets. Druk op de PLAY/PAUSE / toets om de weergave te hervatten vanaf hetzelfde punt. De weergave wordt voortgezet. " Voortzetten van weergave U kunt de weergave voortzetten vanaf het punt waar hiervoor werd gestopt. D 1 Druk tijdens weergave van de disc op de STOP toets. Het punt van de weergave wordt in het geheugen vastgelegd. PRESS PLAY TO CONTINUE DVD VideoCD CD Stoppen van de weergave DVD: Druk tweemaal op de STOP SVCD/VCD/CD/MP3/JPEG: Druk op de STOP toets. toets. F Audio Visual Entertainment Verwijderen van de disc 1 2 3 Druk tijdens de stopfunctie op de OPEN/ CLOSE toets. Druk na het verwijderen van de disc nogmaals op de OPEN/CLOSE toets. 2 Druk op de PLAY/PAUSE / toets om de weergave voort te zetten. De weergave wordt vanaf het stoppunt voortgezet. S Annuleren van voortzetten van de weergave: Druk tweemaal op de STOP toets. Opmerkingen: Bediening voor DVD " Indicators voor bediening van de DVDfunctie Hier ziet u voorbeelden van de indicators die tijdens DVD-weergave verschijnen. - DVD-weergave - !De functie voor het voortzetten van weergave kan niet met bepaalde discs worden gebruikt. Afhankelijk van de disc wordt de weergave mogelijk iets voor het stoppunt gestart. V I Let op: !Er komt anders stof in het toestel met mogelijk een onjuiste werking tot gevolg. [. . . ] 26 Referentiepagina NEDERLANDS " Bij problemen Wanneer dit product wordt blootgesteld aan sterke invloeden van buitenaf (mechanische schokken, abnormale statische elektriciteit, abnormale netspanning als gevolg van blikseminslag, enz. ) of wanneer het toestel onjuist bediend wordt, is het mogelijk dat er storingen optreden. Voorkeurzender kan niet wor- !Zijn de batterijen voor het geheugen bijna leeg? Als zich een dergelijk probleem voordoet, dient u het volgende te doen: 1 Druk de ON/STAND-BY schakelaar van het hoofdtoestel naar en schakel de stroom weer in. 2 Indien het toestel nog niet normaal functioneert, moet u de stekker even uit het stopcontact trekken. Blz. 9 " Afstandsbediening - Tabel probleemoplossing - " Voor u het toestel verplaatst Mogelijke oorzaak Referentiepagina Blz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP QT-V5H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP QT-V5H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag