Gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD80H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD80H. Wij hopen dat dit SHARP QT-CD80H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD80H te teleladen.


SHARP QT-CD80H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (915 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP QT-CD80H (840 ko)
   SHARP QT-CD80H (840 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP QT-CD80H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voor details verwijzen wij naar de website: http://mp3licensing. com De MPEG Layer-3 audio coderingstechnologie is in licentie van Fraunhofer IIS en Thomson. Voorbereidingen voor gebruik Functie met netstroom . 6 Weergave van een CD of MP3/WMA-disc Luisteren naar USB een CD of MP3/WMA-disc . 10 Weergave van USB geheugen Luisteren naar USB massaopslagapparaat/ MP3-speler . 13 - 14 Toebehoor Bevestig, dat het volgende toebehoor inbegrepen is. Radio Luisteren naar de radio . [. . . ] De informatie over de volgorde van de mappen en bestanden die op de disc is opgenomen, is afhankelijk van de schrijfsoftware. Het is mogelijk, dat dit toestel de bestanden niet weergeeft in de door ons verwachte afspeelvolgorde. Druk, in de weergavefunctie, op de toets MEMORY/FOLDER en de mapindicator licht op. Druk opnieuw op de toets MEMORY/FOLDER en de mapfunctie wordt uitgeschakeld. Opmerkingen: In de mapfunctie is de functie volgende/vorige fragmenten niet beschikbaar. Nadat u op de toets STOP hebt gedrukt, schakelt de mapmodus uit. 2 Druk op de toets / . Druk, in de weergavefunctie, op de toets FOLDER, en druk op de toets / , om de map, die u wenst weer te geven, te kiezen. (mapfunctie ingeschakeld) FOLDER-Indicator FOLDER FOLDER 3 Het fragmentnummer start uit deze FOLDER De mapindicator schakelt uit nadat het fragment is afgespeeld. Mapnummer 4 Selecteer het bestand, dat u wilt weergeven door op de toets of te drukken. 5 Om de weergave te stoppen, drukt u op de toets STOP . N-10 Weergave van een CD of MP3/WMA-disc Druk op de toets OPEN en laad een MP3/WMA-disc. Nadat de disc is geladen, verschijnt de discinformatie in de display. QT-CD80H NEDERLANDS Luisteren naar USB massaopslagapparaat/MP3-speler 1 Druk op de toets USB en druk het USB klepje naar beneden. Sluit het USB opslagapparaat, dat bestanden in MP3/WMA formaat bevat, aan. VOLUME ING TUN ·M IN X· MA MHz 108 X-BASS KHz 1600 1400 106 104 1200 1000 800 700 96 Weergave van USB geheugen ON OFF TAPE (STAND-BY) CD/USB RADIO FUNCTION MIC P US H/ OS E 102 100 CL · AM · FM 600 92 90 88 530 AM BAND EN OP FM PAUSE STOP/EJECT F. FWD REWIND PLAY RECORD Wanneer het USB-opslag is aangesloten aan het apparaat, verschijnt de informatie hierover in de display. Zodra van de USB functie naar een andere wordt geschakeld, wordt de geprogrammeerde inhoud gewist. Mappen kunnen niet geprogrammeerd worden. Geprogrammeerde weergave U kunt maximaal 32 fragmenten voor weergave in de gewenste volgorde kiezen. 1 Druk op de toets MEMORY/ FOLDER terwijl het toestel gestopt is om de functie voor het opslaan van een programma in te schakelen. MEMORY MEMORY MEMORY/ FOLDER 2 Kies een fragment, door op de toets of te drukken. MEMORY Ingesteld fragmentnummer 3 Druk op de toets MEMORY/FOLDER om het fragmentnummer op te slaan. MEMORY MEMORY N-14 Weergave van USB geheugen Opmerkingen: Dit toestel is alleen maar compatibel met het formaat: "MPEG-1 Audio laag-3". (de aftastfrequentie Fs is 32, 44, 1, 48kHz) De formaten: "MPEG-2 Audio laag-3", "MPEG-2, 5 Audio laag-3" en MP1, MP2 zijn niet compatibel. De afspeelvolgorde voor de MP3-bestanden kan soms verschillen, afhankelijk daarvan, welke schrijfsoftware werd gebruikt tijdens het downloaden van het bestand. De compatibele bitsnelheid is 32~320 kbps voor MP3 en 64~160 kbps voor WMA. Schrijf achter de MP3/WMA bestanden altijd de extensie: ". MP3" of ". WMA". De bestanden kunnen niet worden afgespeeld, wanneer geen MP3/WMA-extensie voorhanden is. Auteursrechtelijk beschermde WMA-bestanden kunnen niet worden afgespeeld. NEDERLANDS 4 Herhaal de stappen 2 - 3 voor de andere fragmenten en de geprogrammeerde nummers nemen automatisch toe. De indicator "FUL" wordt in de display weergegeven, zodra 32 fragmenten geprogrammeerd zijn. U kunt de geprogrammeerde fragmenten door een druk op de toets STOP wissen indien u een vergissing heeft gemaakt. 5 Druk op de toets / om de weergave te starten. QT-CD80H NEDERLANDS Luisteren naar de radio TUNING / VOLUME ING TUN ·M IN X· MA MHz 108 X-BASS KHz 1600 1400 106 104 1200 1000 800 700 96 1 2 3 4 Zet de schakelaar FUNCTION op RADIO. Zet de schakelaar FM MODE op FM (ST) om bij het luisteren naar FM, de FM-uitzendingen in stereo te ontvangen. [. . . ] Is de hoofdtelefoon aangesloten? Opname van een cassette VOLUME ING TUN ·M IN X· MA MHz 108 CD-speler KHz 1600 1400 106 104 X-BASS 1200 1000 800 700 96 ON OFF TAPE (STAND-BY) CD/USB RADIO FUNCTION MIC P US H/ OS E 102 100 CL · AM · FM 600 92 90 88 530 AM BAND EN OP FM PAUSE STOP/EJECT F. FWD REWIND PLAY RECORD Symptoom De weergave begint nie. Het weergegeven geluid slaat over of stopt middenin een fragment. Mogelijke oorzaak Zit de disc misschien ondersteboven in het toestel?Heeft zich wellicht condens gevormd binnenin het toestel? Tuner Symptoom De tuner produceert continu rare geluiden. Plaats de antenne verder uit de buurt van het netsnoer indien te dicht bij elkaar. N-19 QT-CD80H Cassettedeck Symptoom Kan niet opnemen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP QT-CD80H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP QT-CD80H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag