Gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD77H/177H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD77H/177H. Wij hopen dat dit SHARP QT-CD77H/177H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD77H/177H te teleladen.


SHARP QT-CD77H/177H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (654 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP QT-CD77H/177H annexe 1 (1302 ko)
   SHARP QT-CD77H/177H (1302 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP QT-CD77H/177H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nederlands 2 Verbind het netsnoer met de ingang AC MAINS en het stopcontact. 3 Trek de stekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal uit wilt schakelen. · Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om het apparaat te beschermen tijdens hevig onweer. Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat. Aan- en uitzetten: Bespaar energie Of u nu gebruik maakt van de netvoeding of van de batterijen, u vermijdt onnodig energieverbruik als u de POWER schakelaar altijd op TAPE/OFF zet en ervoor zorgt dat geen enkele cassettetoets ingedrukt is. [. . . ] MP3-CD · Let erop dat de filenamen van de MP3-files eindigen op . mp3 BELANGRIJK!Probeer niet om CD-audionummers en MP3-nummers op dezelfde CD-R(W) of CD-ROM te combineren; van de gemengde CD-formaten kan het apparaat dan enkel de CD-audionummers afspelen. Dit apparaat speelt/ ondersteunt de volgende formaten niet: ­ UDF-diskformaat. ­ Opnames gemaakt met bijvoorbeeld DirectCD, Packet Writing en Package Writing. ­ Playlist files bijvoorbeeld m3u, pls of WMA, AAC, Winamp, Sonic, RealJukebox, MS Mediaplayer 7. 0, MusicMatch. Displaymeldingen voor MP3-CD-/ CD-functies ­ Cd oPen: het CD-vak is geopend ­ d1SC: tijdens het lezen van de CD ­ : icoontje tijdens CD-bediening ­ : icoontje tijdens MP3-CD-bediening ­ Als de CD stilstaat: het totale aantal nummers en de totale speelduur ­ Als de MP3-CD stilstaat: het totale aantal nummers ­ Tijdens het afspelen: de verstreken speelduur en het volgnummer van het huidige nummer Algemene informatie over de MP3-CD-/ CD-speler Ondersteunde formaten ­ Diskformaat: ISO 9960, Joliet, afgesloten multisessie ­ MP3-muziekfiles ­ MP3-bitsnelheid (datasnelheid): 32-320 kbps en variabele bitsnelheid ­ Maximale aantal muziekfiles in het totaal: 999 ­ Bepaalde coderingssoftware biedt de mogelijkheid om muziekfiles te beveiligen zodat de files enkel afgespeeld kunnen worden op de computer waarop ze gemaakt zijn. Als u zulke files op een CDrom brandt dan kunt u ze niet op dit apparaat afspelen. Let erop dat u de beveiligingsoptie in de coderingssoftware uitschakelt voor u de muziekfiles maakt. 49 Nederlands MP3-CD/ CD-Speler ­ Pause: de verstreken speelduur blijft in het display staan en knippert ­ SHUFFLE/ REPEAT modes: u heeft deze manier van afspelen gekozen ­ PROGRAM: als de programmeerfunctie ingeschakeld is; Prog verschijnt ook kort als u een nummer opslaat ­ no SEL: het programmeren is opgestart maar er werden geen nummers gekozen ­ FULL: het programmeergeheugen is vol ­ no Prog: het programma is gewist ­ Cd Err, no d1SC of nF d1SC: fout bij het gebruik van de CD-speler/ geen CD/ of CD(-r) is leeg of niet afgesloten (zie Verhelpen van storingen) 5 Wilt u het afspelen tijdelijk onderbreken, druk dan op PLAY·PAUSE 2;. 7 Wilt u het apparaat uitzetten, zet dan de POWER schakelaar op TAPE/OFF en let erop dat geen enkele cassettetoets ingedrukt is. Opmerking: het afspelen van de CD stopt ook: ­ wanneer u het CD-vak opent; ­ als u de geluidsbron RADIO of TAPE kiest; ­ aan het eind van de CD. Kiezen van een ander nummer L TUNER M DIGITAX S P E A K E R S Y S T E EFLE BASS R LI F T Afspelen van een CD/ MP3-CD Dit apparaat is geschikt voor het afspelen van: - alle vooropgenomen audio-CD's - alle afgesloten audio-CD-R(W)'s - MP3-CD's (CD-ROM's met MP3-files) Nederlands 1 Zet de POWER-schakelaar op CD. · Dit apparaat is niet geschikt voor opnames op CHROME- (IEC II) of METAL-cassettes (IEC IV). Gebruik voor opnames een NORMAL-cassette (IEC I) waarvan de nokjes niet uitgebroken zijn. · Gedurende de eerste en de laatste 7 seconden wordt niet opgenomen omdat dan de aanloopband langs de opnamekop loopt. · Om te voorkomen dat een cassette per ongeluk gewist wordt, houdt u de cassette met de kant die u wilt beveiligen naar u toe en breekt u het linkernokje uit. U kunt deze beveiliging weer ongedaan maken door een stukje plakband over de opening te plakken. · Het diskprogramma begint automatisch te spelen vanaf het begin van het programma. Kiezen en opnemen van een bepaalde passage · Houd tijdens het afspelen van een CD de toets TRACK·SEARCH of § ingedrukt om de gewenste passage te kiezen. · Druk op PLAY·PAUSE 2; om de CD bij de gekozen passage stop te zetten. Wanneer u op RECORD 0 drukt, begint het opnemen precies vanaf dit punt in het nummer. Synchroon starten bij opnemen van een MP3-CD/ CD LI F T Opnemen van de radio 1 Kies de RADIO en het gewenste golfgebied. 2 Stem af op de gewenste radiozender (zie Radio-ontvangst). TO OPE N CD MW FM TAP OFF POWE R RECO RD CD RADIO QT-CD77H/177H RECORDER CASSETTE PAUS PLAY SEAR STO P CH N · OPE VOLUME E PLAYPAUSE STOP BATT LOW ON E CD MOD M PROGRA TR FM ·MW AC K· SEA RCH TRA CK-10 4 PRESET 3T RA CK +1 0 3 Druk op STOP·OPEN 9/ om de cassettehouder te openen. 2 Plaats een disk in de speler en stel, indien gewenst, een programma samen. [. . . ] 1 Druk op STOP·OPEN 9/ om de cassettehouder te openen. C B A ñ Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA. Verhelpen van Storingen Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie. WAARSCHUWING: Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie. Probleem Geen geluid / voeding Oplossing ­ Het VOLUME staat te zacht. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP QT-CD77H/177H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP QT-CD77H/177H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag