Gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD48L/50H/150H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD48L/50H/150H. Wij hopen dat dit SHARP QT-CD48L/50H/150H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD48L/50H/150H te teleladen.


SHARP QT-CD48L/50H/150H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (522 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP QT-CD48L/50H/150H annexe 1 (1559 ko)
   SHARP QT-CD48L/50H/150H (1559 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP QT-CD48L/50H/150H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] o Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. p Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. Waarschuwing · · · · · · Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. [. . . ] Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie. Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Plaats 6 R14/UM-2/C-celbatterijen van 1, 5 V met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. Sluit het klepje van het batterijcompartiment. Aansluiten op netspanning Let op · Het product kan beschadigd raken!Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat. Waarschuwing · Risico van een elektrische schok!Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer. Opmerking · Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt. 1 Sluit het netsnoer aan op de AC~ MAINS -aansluiting van het apparaat en op een stopcontact. Opmerking · Energie besparen: zet de schakelaar na gebruik op OFF. AC-MAINS 4 Uw CD-soundmachine gebruiken Een CD afspelen Opmerking · CD's die zijn voorzien van kopieerbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld. U kunt de volgende audio-CD's afspelen: · CD-Recordables (CD-R) · CD-Rewritables (CD-RW) · MP3-CD's · WMA-CD's 1 2 3 4 5 6 Zet de bronschakelaar op CD/USB . » Druk op om het afspelen te onderbreken of te hervatten. Afspelen vanaf USB-apparaten Opmerking · Controleer of het USB-apparaat audiobestanden met ondersteunde indelingen bevat die kunnen worden afgespeeld. 1 2 3 4 5 6 Steek de USB-connector van het apparaat in de Zet de bronschakelaar op CD/USB . Druk op / om een bestand te selecteren. -aansluiting. Druk op om het afspelen te starten. · Druk op om het afspelen te onderbreken of te hervatten. Een track selecteren 1 Druk op / om een track te selecteren. Een album selecteren Alleen voor MP3-CD's. 1 Druk op - ALBUM + om een album te selecteren. Een passage zoeken binnen een track 1 2 Houd / ingedrukt. [. . . ] · Druk op om het afspelen te onderbreken of te hervatten. Een track selecteren 1 Druk op / om een track te selecteren. Een album selecteren Alleen voor MP3-CD's. 1 Druk op - ALBUM + om een album te selecteren. Een passage zoeken binnen een track 1 2 Houd / ingedrukt. Laat Tip · Wanneer het zoeken het einde van de laatste track heeft bereikt, stopt de CD. / los om weer normaal af te spelen. Afspeelmodi selecteren 1 Druk herhaaldelijk op MODE om een afspeelmodus te selecteren: · [ ] (herhalen): een track herhalen · [ ALL] (alles herhalen) : een hele CD of een heel programma herhalen · · [ ] (shuffle): enkele tracks in willekeurige volgorde afspelen [ ] (shuffle en alles herhalen): alle tracks in willekeurige volgorde herhalen. 2 Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus, drukt u herhaaldelijk op MODE totdat het pictogram voor de afspeelmodus niet meer wordt weergegeven. Tip · U kunt de tracks niet in willekeurige volgorde afspelen als u geprogrammeerde tracks afspeelt. Afspeelvolgorde programmeren U kunt tot 20 tracks in de gewenste volgorde programmeren. 1 Druk in de stopmodus op PROG om te beginnen met het programmeren van de afspeelvolgorde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP QT-CD48L/50H/150H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP QT-CD48L/50H/150H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag