Gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD45H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD45H. Wij hopen dat dit SHARP QT-CD45H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD45H te teleladen.


SHARP QT-CD45H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (403 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP QT-CD45H (1487 ko)
   SHARP QT-CD45H annexe 1 (1487 ko)
   SHARP QT-CD45H (334 ko)
   SHARP QT-CD45H (1487 ko)
   SHARP QT-CD45H (334 ko)
   SHARP QT-CD45H annexe 1 (1487 ko)
   SHARP QT-CD45H DEFRESSEITNL (1487 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP QT-CD45H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] ­ Door verkeerd gebruik kunnen batterijen gaan lekken waardoor roest ontstaat in het batterijvak of waardoor de batterijen kunnen openbarsten. Daarom: ­ Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar, bijvoorbeeld alkaline met zink-koolstof. ­ Als u de batterijen vervangt, gebruik dan geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet zult gebruiken. [. . . ] Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier of serviceorganisatie. Trek de stekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal uit wilt schakelen. ­ Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact om het apparaat te beschermen tijdens hevig onweer. Als het signaal te sterk is (in de buurt van een zender), schuif dan de antenne in elkaar. ­ Voor MW heeft het apparaat een ingebouwde antenne zodat de telescoopantenne niet nodig is. Zet de bronkeuzeschakelaar op OFF/TAPE (terwijl geen enkele cassettetoets ingedrukt is) om de radio uit te zetten. CD-SPELER Displaymeldingen voor de cd-speler: ­ Het totale aantal nummers: als de speler stilstaat. ­ Het huidige nummer knippert wanneer u het afspelen tijdelijk onderbroken heeft (PAUSE) ­ SHUFFLE/ REPEAT: als u de bijbehorende manier van afspelen gekozen heeft ­ PROGRAM: tijdens het programmeren. ­ no: geen cd/ fout bij het gebruik van de cd-speler of probleem met de cd (zie Verhelpen van Storingen) ­ F: het programmeergeheugen is vol Afspelen van een cd 1. Leg een cd in de speler met de bedrukte kant naar boven en druk de klep van het cd-vak zachtjes dicht. Dit apparaat is niet geschikt voor opnames op CHROME- (IEC II) of METAL-cassettes (IEC IV). Gebruik voor opnames een NORMAL-cassette (IEC I) waarvan de nokjes niet uitgebroken zijn. De toetsen VOLUME en DBB hebben geen invloed op de opname die bezig is. Gedurende de eerste en de laatste 7 seconden wordt niet opgenomen omdat dan de aanloopband langs de opnamekop loopt. Om te voorkomen dat een cassette per ongeluk gewist wordt, houdt u de cassette met de kant die u wilt beveiligen naar u toe en breekt u het linkernokje uit. U kunt deze beveiliging weer ongedaan maken door een stukje plakband over de opening te plakken. Plaats een cd in het apparaat en stel indien u dat wilt een programma samen. OPEN 9 / om de cassettehouder te openen en plaats een lege cassette in de houder. Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen. Bescherm het apparaat, de batterijen, de cd's en cassettes tegen vocht, regen, zand of extreem hoge temperaturen zoals bij verwarmingsapparatuur of in de volle zon. Er moet voldoende ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de ventilatieopeningen om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt. [. . . ] De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmerende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen. Onderhoud van de cassetterecorder Om verzekerd te zijn van een goede geluidskwaliteit bij het opnemen en afspelen, moet u de aangegeven delen A, B en C telkens na ongeveer 50 uur gebruik of gemiddeld één keer per maand schoonmaken. Gebruik voor het schoonmaken een wattenstaafje met een beetje alcohol of speciale reinigingsvloeistof voor cassettekoppen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP QT-CD45H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP QT-CD45H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag