Gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD180H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD180H. Wij hopen dat dit SHARP QT-CD180H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD180H te teleladen.


SHARP QT-CD180H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (646 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP QT-CD180H (644 ko)
   SHARP QT-CD180H (1123 ko)
   SHARP QT-CD180H (1123 ko)
   SHARP QT-CD180H (473 ko)
   SHARP QT-CD180H annexe 1 (644 ko)
   SHARP QT-CD180H annexe 2 (1123 ko)
   SHARP QT-CD180H QUICK GUIDE (473 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP QT-CD180H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] PORTABLES CD-STEREO-SYSTEM RADIOCASSETTE LASER SISTEMA CD ESTÉREO PORTÁTIL PORTABELT CD STEREO SYSTEM SISTEMA CD STEREO PORTATILE DRAAGBAAR STEREOSYSTEEM MET CD-SPELER PORTABLE CD STEREO SYSTEM MODELL MODELLO MODÈLE MODEL MODELO MODEL MODELL Vielen Dank für den Kauf dieses SHARP-Produktes. Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit SHARP. Thank you for purchasing this SHARP product. QT-CD180H DEUTSCH FRANÇAIS ······ Siehe Seiten i bis v und D-1 bis D-7. ······ Se reporter aux pages i à v et F-1 à F-7. [. . . ] q ATTENTION Respecter les indications données relatives à la manipulation, au réglage et au fonctionnement. En cas de non-respect, on s'exposera à une radiation dangereuse. Éviter absolument de démonter l'appareil, qui utilise un rayon laser nuisible aux yeux. Pour toute réparation, s'adresser à une personne qualifiée. q PRECAUCIÓN El uso de los controles, ajustes o ejecución de procedimientos distintos de los especificados podría causar la exposición a radiación peligrosa. No intente desmontar la caja ya que el haz de láser usado en este tocadiscos de discos compactos es perjudicial para los ojos. Para el servicio de reparación, consulte a una persona cualificada. q OBSERVERA Användning av reglage eller justeringar eller handhavande på annat sätt än som anges kan leda till farlig bestrålning. Försök inte ta isär höljet eftersom CD-spelarens laserstråle är skadlig för ögonen. q ATTENZIONE L'uso dei comandi e l'effettuazione di regolazioni e procedimenti diversi da quelli specificati nel manuale possono provocare una pericolosa esposizione alle radiazioni. Poiché il raggio laser usato in questo giradischi può danneggiare gli occhi, non smontare l'apparecchio. STIRRA EJ IN I STRALEN OCH BETRAKTA EJ STRALEN GENOM OPTISKT INSTRUMENT. STIRR IKKE INN I STRALEN ELLER SE DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER. VAROITUS!LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE. VARNING - OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERAS. KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1. 0011 v NEDERLANDS Voorzorgsmaatregelen q Stel het toestel niet aan vocht, temperaturen hoger dan 60°C of extreem lage temperaturen bloot. q Stel het toestel niet aan het directe zonlicht, magnetisme, stof, en vochtigheid bloot en houd het toestel uit de buurt van elektronische/ elektrische apparaten (personal computers, facsimiles, etc. ) die mogelijk storing veroorzaken. Indien aan het snoer wordt getrokken, kunnen de interne draden beschadigen. Haal daarom de stekker uit het stopcontact alvorens de koppen, aandrukrol, enz. Verwijder nooit de behuizing daar dit kan resulteren in een elektrische schok. Stel het toestel niet aan trillingen onderhevig en plaats niets op het toestel. q Druk de FUNCTION schakelaar op STAND-BY en vervolgens weer op ON indien het toestel niet juist funktioneert. [. . . ] U moet in dat geval op de STOP/EJECT s 7 toets drukken. Naar de PHONES aansluiting q Verlaag het volume alvorens de hoofdtelefoon aan te sluiten of te ontkoppelen. q Let er op dat de gebruikte hoofdtelefoon een 3, 5 mm diameter stekker heeft en een impedantie tussen de 16 en 50 Ohm. q Wanneer er een hoofdtelefoon is aangesloten, worden de luidsprekers automatisch uitgeschakeld. Gebruik de VOLUME regelaar om het volume naar wens in te stellen. N-5 Opnemen op een cassette Voor u gaat opnemen: q Alvorens een belangrijke opname te maken wordt het sterk aanbevolen om eerst even een test te maken om te bevestigen dat alles correct is ingesteld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP QT-CD180H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP QT-CD180H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag