Gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD121H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD121H. Wij hopen dat dit SHARP QT-CD121H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD121H te teleladen.


SHARP QT-CD121H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (565 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP QT-CD121H (238 ko)
   SHARP QT-CD121H (238 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP QT-CD121H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden. Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw leverancier of serviceorganisatie. Heeft het apparaat een netspanningskiezer, zet deze dan op de plaatselijke netspanning. Trek de stekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal uit wilt schakelen. [. . . ] Er moet voldoende ventilatieruimte zijn om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt. De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmerende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden. Druk één of meerdere keren op BAND om het gewenste golfgebied te kiezen. Houd SEARCH of § ingedrukt en laat los als de frequentie in het display beginnen te lopen. Om af te stemmen op een zwakke zender: druk herhaaldelijk kort op SEARCH of § tot de ontvangst optimaal is. verbeteren van de radio-ontvangst ­ Voor FM moet u de telescoopantenne uittrekken. Als het signaal te sterk is (in de buurt van een zender), schuif dan de antenne in elkaar. ­ Voor MW/LW heeft het apparaat een ingebouwde antenne zodat de telescoopantenne niet nodig is. Kiezen van lievelingszenders Met de toetsen 1, 2 of 3 kunt u uw 3 lievelingszenders met één enkele toets programmeren en kiezen. tM Display: PROGRAM verschijnt kort , het nummer van uw geprogrammeerde lievelingszender en de zenderfrequentie worden weergegeven. Programmeren van radiozenders U kunt in het totaal 30 radiozenders in het geheugen opslaan. onderhoud van de cd-speler en de cd's · Wanneer de cd-speler de cd's niet op de juiste manier kan lezen, gebruik dan een standaard verkrijgbare schoonmaak-cd om de lens schoon te maken voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Probeer niet de lens schoon te maken maar laat de cd-speler enige tijd acclimatiseren in een warme omgeving tot de condens verdwenen is. Sluit altijd het cd-vak om te voorkomen dat er stof op de lens komt. U kunt de cd het eenvoudigst uit het doosje nemen door in het midden te drukken terwijl u de cd optilt. Houd de cd's altijd bij de rand vast en berg ze na gebruik weer op in het doosje om te voorkomen dat er krassen of vuil op komen. Maak de cd schoon door met een zachte, pluisvrije doek vanuit het midden in een rechte lijn naar de rand te wrijven. Wilt u het afspelen tijdelijk onderbreken, Wilt u het afspelen onderbreken, druk dan op PAUSE ;. Met SEARCH 5 of 6 op het apparaat kunt u de cassette in beide richtingen spoelen. ­ De toetsen worden aan het eind van de cassette automatisch ontgrendeld en tAPE verdwijnt uit het display behalve als u PAUSE ; ingedrukt heeft. Opnemen is slechts geoorloofd als geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden. Dit apparaat is niet geschikt voor opnames op CHROME- (IEC II) of METAL-cassettes (IEC IV). [. . . ] Plaats er een geschikte cassette in de recorder en sluit de cassettedeur. ­ Het cd-programma begint automatisch te spelen vanaf het begin van het programma. Om een bepaalde passage binnen een nummer te kiezen en op te nemen · Laat SEARCH of § los zodra u de gewenste passage herkent. Wanneer u op RECORD 0 drukt, begint het opnemen precies vanaf dit punt in het nummer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP QT-CD121H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP QT-CD121H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag