Gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD110H/111H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD110H/111H. Wij hopen dat dit SHARP QT-CD110H/111H handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP QT-CD110H/111H te teleladen.


SHARP QT-CD110H/111H : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (635 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP QT-CD110H/111H (276 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP QT-CD110H/111H

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING: teneinde het risico op elektrische schokken te reduceren, dient u de mantel (of achterzijde) niet te verwijderen. Het uitroepteken in de driehoek vormt een waarschuwing die u wijst op het feit dat er belangrijke instructies bij het product zijn gevoegd. Zie indicaties op onder- / achterzijde van het product. WAARSCHUWING: om gevaar op vuur of elektrische schokken te voorkomen, dient u dit product niet aan regen of vocht bloot te stellen. De beschrijvingen en kenmerken in deze gebruiksaanwijzing zijn bedoeld als algemene aanwijzing en vormen geen garantie. Teneinde u steeds te kunnen voorzien van producten van de beste kwaliteit, behouden wij het recht voor om veranderingen of verbeteringen aan te brengen zonder berichtgeving vooraf. De Engelse versie van de gebruiksaanwijzing zal dienen als eindreferentie bij geschillen voortkomende uit gebruiksaanwijzingen in andere talen. QT-CD110H/111H NL 1 4/6/04, 9:23 AM Inhoud Veiligheidsvoorzorgen Vooraleer u begint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Batterijen kunnen onder de volgende omstandigheden elektrolyt lekken: - wanneer zij met een ander type batterijtype worden gecombineerd. - wanneer zij in vuur worden geworpen of - wanneer wordt geprobeerd batterijen op te laden die hiervoor niet zijn bestemd. NL · · Wisselstroom Steek de voedingskabel in de wisselstroomstekerbus aan de achterkant van het apparaat en in een wisselstroomstopcontact waarin de stekker die bij het apparaat zit, past. BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de batterijen verwijdert wanneer u het toestel voor langer dan 30 dagen gaat wegbergen. Werp steeds lekkende, lege of bijna lege batterijen weg volgens de richtlijnen van uw stad of gemeente. Teneinde kwetsuren of beschadiging te voorkomen, mogen de batterijen niet omgekeerd ingezet worden en verschillende batterijtypes niet samen gebruikt. Opmerking: Kijk voor de wisselstroomkabel in het batterijcompartiment. 2 QT-CD110H/111H NL 3 4/6/04, 9:23 AM Algemene bediening Hoofdtoetsel Voedingsschakelaar ­ Schuif de voedingsschakelaar op de achterkant van het apparaat naar de ON (AAN)-stand om het apparaat aan te schakelen. ON / STANDBY ­ Druk op deze toets om het toestel aan te schakelen of om het toestel in stand-by te plaatsen. VOLUME - / VOLUME + ­ Verhoogt of vermindert het weergegeven geluidsniveau. BASS BOOST ­ Om het digitale systeem om de basweergave te versterken, aan en uit te schakelen. WEERGAVEMODUS / PRESET OMHOOG / (PLAY MODE / PRESET UP / ) ­ In cd-modus Om de weergave-opties herhalen (repeat) en willekeurige weergave (random) (1 track of liedje herhalen / disk herhalen / willekeurige weergave) te selecteren; In tuner-modus ­ om de volgende geprogrammeerde radiozenders te openen. RADIO/BAND ­ Selecteert de radiofunctie of selecteert tussen de FM, MW en LW-band. SOUND EQUALIZER ­ Om het klankeffect (Laag / Jazz / Pop / Rock / Klassiek) te selecteren. RESTERENDE CD-TIJD / KLOK (CD REMAIN / CLOCK) ­ Om te selecteren of de verstreken tracktijd of de resterende cd-tijd wordt weergegeven tijdens het afspelen van een disk; geeft de tijd en datum weer in cd- of radiomodus. Druk nog eens om het afspelen te hervatten. Stop weergave Druk op stop beëindigen. Tips: Als het apparaat in cd-modus stond voordat het de laatste keer werd uitgeschakeld, drukt u op ON / STANDBY om naar de cdmodus te gaan. om het afspelen van de CD te Tips: U kunt via een hoofdtelefoon luisteren door deze in de contactbus HEADPHONES in te steken. 7 QT-CD110H/111H NL 8 4/6/04, 9:24 AM De Cd-speler Klok / resterende cd-tijd Druk op CD REMAIN/ CLOCK (CD RESTEREND/KLOK) om te kiezen tussen de weergave van de resterende cd-tijd, de verstreken cd-tijd, de kloktijd en de datum. Tip: Als u in de normale afspeelmodus bent maar het opgeslagen programma wilt afspelen: druk dan op STOP, vervolgens op STOP, SET en dan op PLAY/PAUSE . Afspeelmodus Druk één maal op PLAY MODE/PRESET UP/ om de hele disk opnieuw te herhalen en het icoontje [REPEAT] wordt in de display weergegeven. Druk twee maal op PLAY MODE/PRESET UP/ om de huidige track te herhalen en het icoontje [REPEAT] knippert in de display. Druk een derde maal op PLAY MODE/PRESET UP/ om de willekeurige weergave te selecteren. Druk een vierde maal op PLAY MODE/PRESET UP/ om herhaalde willekeurige weergave te selecteren. ``REPEAT' en worden weergegeven. De programmalijst weergeven 1. Als de CD-speler is gestopt, drukt u op SET om naar de programmamodus te gaan. Druk herhaaldelijk op SET om de programmalijst opnieuw te bekijken. NL Programmeermodus afsluiten De programmeermodus wordt gedeactiveerd wanneer u één enkele keer op STOP drukt om de geprogrammeerde weergave te stoppen. Programmering Als de speler in de stopmodus is: 1. Dan wordt TRACK (knipperend geeft deze de stand van het programma aan) op de display weergegeven. Druk op TUNE DOWN/BACK of TUNE UP/ NEXT om het nummer te selecteren dat u in het programma wilt opslaan. - De geprogrammeerde lijst wissen De geprogrammeerde lijst wordt gewist zodra u de deur van de disklade opent of naar een andere modus gaat (vb. [. . . ] · Deze compacte Cd-speler werkt met een laserstraal om de muziek van disks af te lezen. Het lasermechanisme stemt overeen met de houder en naald van een conventionele platenspeler. Ondanks het feit dat dit product een laser pick-up lens incorporeert, is het volledig veilig zolang het volgens de gebruiksaanwijzingen wordt gebruikt. · Teneinde beschadiging aan dit product te voorkomen, moet de voltageschakelaar naar het voltage van uw streek zijn geschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP QT-CD110H/111H

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP QT-CD110H/111H zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag