Gebruiksaanwijzing SHARP PZ-43/50HV2E/MR2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PZ-43/50HV2E/MR2E. Wij hopen dat dit SHARP PZ-43/50HV2E/MR2E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PZ-43/50HV2E/MR2E te teleladen.


SHARP PZ-43/50HV2E/MR2E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3067 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PZ-43/50HV2E/MR2E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Een uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinformatie in de documentatie die bij het apparaat wordt geleverd. LET OP GEVAARLIJKE SPANNINGEN. GEEN SCHROEVEN VERWIJDEREN, BEHALVE DE VOORGESCHREVEN GEBRUIKER-ONDERHOUDSSCHROEVEN. LET OP: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG DE BEHUIZING NIET WORDEN GEOPEND. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL. WAARSCHUWING: De koelventilator in deze projector blijft ongeveer 90 seconden lopen nadat de projector in standby is gezet. [. . . ] De instellingen voor Afbeeldingsmodus van de geselecteerde input keren terug naar de standaardinstellingen. · Voor "Contrast" en "Helder" kunt u directe bijstellingen maken door achtereenvolgens CONTRAST en BRIGHT op de afstandsbediening te gebruiken. (Zie pagina 29. ) -36 Menubediening Pagina 34 3 De gammapositie selecteren Met deze functie kunt u de gewenste gammapositie selecteren. Zie pagina 40 voor meer informatie. 6 De geavanceerde instelling ("Geavanceerd") gebruiken "Geavanceerd" kunt u nog fijnere bijstellingen in de afbeelding maken zodat ze er precies uitziet als u wilt. Om het menu Geavanceerd weer te geven, selecteert u "Geavanceerd" en drukt u op ENTER. · Gamma kan met meer detail worden bijgesteld met "Gamma" op het menuscherm. 4 De iris-instelling omschakelen Deze functie controleert de hoeveelheid geprojecteerd licht en het contrast van de afbeelding. Items die geselecBeschrijving teerd kunnen worden Hoge helderh. Hoge helderheid ("Hoge helderh. ") heeft voorrang boven scherp contrast. Hoog contrast Scherp contrast ("Hoog contrast") heeft voorrang boven hoge helderheid. · Wanneer de instellingen "Geavanceerd" worden weergegeven, selecteer dan opnieuw "Geavanceerd" en druk op ENTER om terug te keren naar het menu "Beeld". 7 De kleuren bijstellen Selecteer "C. M. S. " (Color Management System) in het menu "Geavanceerd" en druk vervolgens op ENTER. Deze functie stelt alle zes hoofdkleuren in het kleurenwiel bij en verandert hun "Kleurschakering", "Verzadiging" of "Waarde". Items die geselecteerd kunnen worden C. M. S. - Waarde Reset Beschrijving Stelt de kleurschakering van de hoofdkleuren in. De bijstellingen van "Kleurschakering", "Verzadiging" en "Waarde" van alle kleuren worden teruggesteld in de standaardinstelling. · U kunt ook drukken op IRIS op de afstandsbediening om de Iris te selecteren. (Zie pagina 29. ) 5 Lampinstelling Items die geselecteerd kunnen worden Helder Eco + Stil VentiHelderlatorgeheid luid 100% Ca. Voor meer diepte aan Voor meer diepte aan helderder gedeelte van af- donkerder gedeelte van afbeelding in de kleur groen. Voor meer diepte aan Voor meer diepte aan helderder gedeelte van af- donkerder gedeelte van afbeelding in de kleur blauw. beelding in de kleur blauw. Groen Blauw 1 De gammapositie selecteren U kunt de gewenste gammapositie selecteren afhankelijk van de afbeelding die wordt geprojecteerd. Item dat geselecBeschrijving teerd kan worden Standaard Standaardinstelling scherpte Natuurlijk Geeft een solide en afgezwakte afbeeldingskwaliteit Dynamisch Voor het bekijken van afbeeldingen in relatief heldere omgevingen Cinema1 Voor het bekijken van afbeeldingen met licht gedimde helderheid in een verduisterde kamer Cinema2 Voor het bekijken van afbeeldingen met licht verhoogde helderheid in een verduisterde kamer Gebruiker Gebruikt speciale software waarmee de gammacurve kan worden bijgesteld. Voor meer informatie over de speciale software bezoekt u de Sharp-website op: http://sharp-world. com/projector/. Item dat geselecteerd kan worden Alle kleuren Wi. detail \-knop |-knop U kunt synchronisatie-aanpassingen maken voor Rood, Groen en Blauw, zoals hieronder beschreven. Voor minder contrast in de Voor meer contrast in de kleur rood kleur rood Voor minder contrast in de Voor meer contrast in de kleur groen kleur groen Voor minder contrast in de Voor meer contrast in de kleur blauw kleur blauw Rood Groen Blauw Zw. detail Item dat geselecteerd kan worden Alle kleuren \-knop |-knop U kunt synchronisatie-aanpassingen maken voor Rood, Groen en Blauw, zoals hieronder beschreven. Voor minder helderheid Voor meer helderheid Voor minder helderheid in Voor meer helderheid in de kleur rood de kleur rood Voor minder helderheid in Voor meer helderheid in de kleur groen de kleur groen Voor minder helderheid in Voor meer helderheid in de kleur blauw de kleur blauw Rood Groen · De gammapositie die u instelt in dit menu, kan worden geselecteerd in het menu "Gammapositie" in het "Beeld"-menu. Blauw · Wanneer u een bijstellingsitem selecteert en op ENTER drukt, dan zal de bijstellingsbalk voor het geselecteerde bijstellingsitem worden weergegeven onder in het scherm. Gebruik deze balk om bijstellingen te maken terwijl u de effecten op het scherm bekijkt. · Om alle bijstellingsitems terug te stellen, selecteer "Ja" in "Reset" en druk op ENTER. -40 Bijstelling computerafbeelding ("Fijn sync. "-menu) De hier getoonde illustratie dient ter verduidelijking en kan verschillen van de werkelijke weergave op het scherm. Menubediening Pagina 34 3 Het inputsignaal controleren Met deze functie kunt u informatie over het huidige inputsignaal controleren. 4 Automat. sync. ) Item dat geselecBeschrijving teerd kan worden Uit Bijstelling Automat. [. . . ] 28 LIGHT-knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 MNR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 ON-knop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PZ-43/50HV2E/MR2E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PZ-43/50HV2E/MR2E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag