Gebruiksaanwijzing SHARP PG-M25X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-M25X. Wij hopen dat dit SHARP PG-M25X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-M25X te teleladen.


SHARP PG-M25X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (10671 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP PG-M25X (7662 ko)
   SHARP PG-M25X (8010 ko)
   SHARP PG-M25X (2519 ko)
   SHARP PG-M25X annexe 1 (8010 ko)
   SHARP PG-M25X OPERATION MANUALSOFTWARE (2519 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-M25X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Basisbediening Opstellen en aansluiten Gebruiksvriendelijke functies Aanhangsel GEBRUIKSAANWIJZING PG-M25X MODEL DIGITALE MULTIMEDIAPROJECTOR BELANGRIJK Vul het serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Meegeleverde accessoires" op bladzijde 20 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de projector in gebruik neemt. Modelnummer: PG-M25X Serienummer: This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/ EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/ 68/EWG. [. . . ] Toont een geoptimaliseerd beeld van film omgezet met "drie-twee afrollen"(NTSC en PAL60Hz) of "twee-twee afrollen"(PAL50Hz en SECAM) verbetering in progressieve weergavebeelden. * De filmbron is een digitale video-opname waarbij het origineel onveranderd gedecodeerd wordt aan 24 frames/seconde. De projector kan deze filmbron omzetten in progressieve video aan 60 frames/seconde met NTSC of PAL60Hz of aan 50 frames/ seconde met PAL50Hz en SECAM om een hoog gedefinieerd beeld weer te geven. · Bij progressieve ingangen gebeurt de weergave rechtstreeks en kunt u niet kiezen voor 2D Progressief, 3D Progressief en de Filmfunctie. Deze functies kunnen worden gekozen bij interlace-signalen, met uitzondering van 1080I-signalen. · Zelfs bij het instellen van de 3D Progressieffunctie in NTSC of PAL60Hz zal de "drie-twee afrollen"-verbetering automatisch worden ingeschakeld wanneer de filmbron is ingevoerd. · In PAL50Hz of SECAM zal de "twee-twee afrollen"-verbetering alleen worden ingeschakeld in de Filmfunctie wanneer de filmbron is ingevoerd. · 60 Instellen van computerbeelden Gebruik de Fijn sync. -functie in geval van onregelmatigheden zoals verticale strepen of het flikkeren van delen van het beeld. Beeldinstelling Klok Fase H-Pos V-Pos Regelt de verticale ruis. Regelt de horizontale ruis (vergelijkbaar met "tracking" op uw videorecorder). Centreert het weergegeven beeld door het naar links of naar rechts te verplaatsen. Centreert het weergegeven beeld door het naar boven of naar onder te verplaatsen. sync. " op "OFF" staat, kan er interferentie voorkomen zoals flikkeren of verticale strepen bij de weergave van beelden met "betegeling" of verticale strepen. Als dit gebeurt, kunt u de instellingen "Klok", "Fase", "H-Pos" en "V-Pos" bijstellen om een optimale weergave te bereiken. Basisbediening Selecteer "Klok", "Fase", "H-Pos" of "VPos" in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 50 t/m 55. Opmerking · U kunt computerbeelden gemakkelijk instellen door te drukken op . Zie bladzijde 63 voor nadere bijzonderheden. Opslaan van instellingen Deze projector stelt u in staat om maximaal zeven instellingen op te slaan om te gebruiken met verschillende computers. Selecteer "Vastleggen" in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 50 t/m 55. 61 Instellen van computerbeelden (vervolg) Selecteren van instellingen De in de projector opgeslagen instellingen zijn makkelijk toegankelijk. Selecteer "Keuze Instel. " in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 50 t/m 55. Opmerking · Als er geen instellingen zijn opgeslagen onder een bepaald nummer in het geheugen, zullen bij dat nummer geen resolutie en verticale frequentie vermeld staan. · Door een opgeslagen instelling op te roepen met "Keuze instel. " kunt u de projector instellen op de opgeslagen instellingen. Instellen van speciale functies Normaal gesproken wordt het soort ingangssignaal gedetecteerd en wordt de juiste resolutie automatisch ingesteld. Bij sommige signalen kan het echter nodig zijn om de optimale resolutie-instelling te kiezen in "Speciale functies" op het menuscherm "Fijn sync. ", in overeenstemming met de weergavefunctie van de computer. Stel de resolutie in door "Speciale functies" te selecteren in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 50 t/m 55. Opmerking · Vermijd de weergave van computergegenereerde patronen die zich om de andere beeldlijn herhalen (horizontale strepen). (Het beeld kan hierdoor gaan flikkeren, wat het erg moeilijk maakt ernaar te blijven kijken. ) · Wanneer een DVD-speler of digitale video aangesloten wordt, kiest u 480P als ingangssignaal. · Zie "Controleren van het ingangssignaal" op pagina 63 voor informatie over het huidige 0ingangssignaal. 62 Controleren van het ingangssignaal Deze functie stelt u in staat om de informatie betreffende het huidige ingangssignaal te controleren. Selecteer "Signaal informatie" in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 50 t/m 55. Opmerking · De projector zal het aantal gescande lijnen weergeven dat kan worden ingevoerd vanaf audiovisuele apparatuur zoals een DVDspeler of digitale video. Instellen van de automatische synchronisatie Wordt gebruikt om een automatisch in te stellen. sync. " in het menu "Fijn sync. " op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 50 t/m 55. Opmerking Bij het instellen van " Normaal" of " Hoge snelheid": · De automatische synchronisatie wordt ingeschakeld wanneer u de projector aanzet of wanneer de ingangssignalen worden veranderd wanneer de projector op een computer is aangesloten. · "Normaal" voert de automatische synchronisatie nauwkeuriger uit dan "Hoge snelheid". U moet de instellingen handmatig uitvoeren: · Wanneer u geen optimaal beeld kunt verkrijgen met automatische synchronisatie. · Het kan enige tijd duren voordat de automatische synchronisatie is voltooid, afhankelijk van het beeld dat door de aangesloten computer gegenereerd wordt. [. . . ] 89 Startbeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Status . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Stelvoetjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Stempelfunctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-M25X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-M25X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag