Gebruiksaanwijzing SHARP PG-M20S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-M20S. Wij hopen dat dit SHARP PG-M20S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-M20S te teleladen.


SHARP PG-M20S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7943 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP PG-M20S (7996 ko)
   SHARP PG-M20S (7996 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-M20S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Basisbediening Opstellen en aansluiten Gebruiksvriendelijke functies Aanhangsel GEBRUIKSAANWIJZING PG-M20S MODEL DIGITALE MULTIMEDIAPROJECTOR BELANGRIJK Vul het serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Meegeleverde accessoires" op bladzijde 14 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de projector in gebruik neemt. Modelnummer: PG-M20S Serienummer: This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/ EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/ 68/EWG. [. . . ] · Wanneer het signaaltype ingesteld is als "Component", verschijnen in het menu "Beeld" van INGANG 1 "Kleur", "Tint" en "Scherpte". · Sommige onderdelen kunt u niet terugstellen, zelfs wanneer "Alles terugstellen" wordt gekozen in het menu "Opties" (2). 34 I INGANG 2/3-functie Hoofdmenu Beeld Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw Kleurtmp Reset Progressieve func. 2D Progressief 3D Progressief Filmfunctie Anti-diefstal Submenu ­30 ­30 ­30 ­30 ­30 ­30 ­30 ­3 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 +3 Hoofdmenu Opties (2) Submenu Lamp timer Pauze timer Projectie Voor Plafond + Voor Achter Plafond + Achter Normaal Niveau A Niveau B Oud wachtwoord Nieuw wachtw Herbevestigen Oude code Nieuwe code Herbevestigen Bladzijde 40 Bladzijde 58 Niv. toetsvergr. Wachtwoord Alles terugstellen Opties (1) Energiebesparing [ON/OFF] Auto zoeken Ruisonderdr. [ON/OFF] OFF Niveau 1 Normaal Niveau A Niveau B Auto PAL (50/60Hz) SECAM NTSC4. 43 NTSC3. 58 PAL-M PAL-N Sharp Gebruiker Blauw Geen Sharp Gebruiker Geen [ON/OFF] Taal English Deutsch Español Nederlands Français Italiano Svenska Português Bladzijde 52 Bladzijde 31 Niveau 3 OSD Display Videosysteem Basisbediening Status Bladzijde 66 Achtergrond Startbeeld Auto Power Off 35 Gebruik van het menuscherm Deze projector heeft twee sets van menuschermen die u in staat stellen het beeld en diverse projectorinstellingen te regelen. U kunt deze menuschermen bedienen via de projector zelf of via de afstandsbediening aan de hand van de volgende procedure. In-beeld menu voor INGANG 2 of INGANG 3-functie In-beeld menu voor INGANG 1 RGB-functie Menubalk (Hoofdmenu) Menubalk (Hoofdmenu) MENU-toets Basisbedieningen (bijstellingen) -toetsen 1 Druk op . Opmerking · Het menuscher m "Beeld" voor de gekozen ingangsfunctie wordt weergegeven. · Het in-beeld-display rechts wordt weergegeven wanneer de functie INGANG 1 gekozen is. Invoertoets (ENTER) MENU-toets -toetsen Invoertoes (ENTER) M In-beeld-display 36 2 Druk op of om het menu te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Voor bijzonderheden over de menu's, zie de boomdiagrammen op bladzijden 34 en 35. 3 Druk op of om het onderdeel te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Om slechts één in te stellen onderdeel weer te geven, drukt u op na het kiezen van het onderdeel. Alleen de menubalk en het onderdeel dat u wilt instellen, worden weergegeven. of Wanneer u dan op drukt, wordt het volgende onderdeel ("Fase" volgt op "Klok") weergegeven. Basisbediening | · Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. 4 Druk op of om het gekozen onderdeel in te stellen. · Wanneer u of loslaat, wordt de instelling opgeslagen. 5 Druk op . · Het in-beeld-display verdwijnt. 37 Gebruik van het menuscherm (vervolg) MENU-toets Basisbedieningen (instellingen) -toetsen 1 Druk op . Opmerking · Het menuscher m "Beeld" voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt. · Het in-beeld-display rechts verschijnt wanneer de functie INGANG 1 is gekozen. Invoertoets (ENTER) 2 Druk op of om het menu te kiezen dat u wilt instellen. MENU-toets Opmerking · Voor bijzonderheden over de menu's, zie de drie boomdiagrammen op bladzijden 34 en 35. M In-beeld-display -toetsen Invoertoets (ENTER) 3 Druk op of om het onderdeel te kiezen dat u wilt instellen. Opmerking · Druk op om terug te keren naar het vorige scherm. · In sommige menu's moet u het pictogram slecteren met behulp van ". " Submenu 38 4 Druk op . Submenu · De cursor verplaatst zich naar het submenu. 5 Druk op of om de instelling van het onderdeel te kiezen dat wordt weergegeven in het submenu. Basisbediening 6 Druk op . · Het gekozen onderdeel wordt ingesteld. Opmerking · Bij sommige onderdelen verschijnt een bevestigingsbericht. Wanneer u een onderdeel instelt, drukt of om "Ja" of "OK" te kiezen u op en drukt u vervolgens op . 7 Druk op . · Het menu verdwijnt. 39 Instellen van het beeld U kunt het beeld van de projector naar uw eigen voorkeur instellen met de volgende beeldinstellingen. Beeldinstelling Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw Kleurtmp Beschrijving Voor het instellen van het contrastniveau Voor het instellen van de helderheid van een beeld Voor het instellen van de kleurintensiteit van het beeld Voor het instellen van de tinten van een beeld Voor scherpere of minder scherpe contouren van beelden Voor het instellen van het roodniveau Voor het instellen van het blauwniveau Voor het instellen van de kleurtemperatuur van een beeld toets Minder contrast Minder helder toets Meer contrast Helderder Minder intense kleuren Intensere kleuren Huidtinten worden paarsig Huidtinten worden groenig Minder scherp Minder rood Minder blauw Verlaagt de kleurtemperatuur voor warmere, roodachtige, fonkelende beelden. Scherper Meer rood Meer blauw Verhoogt de kleurtemperatuur voor koelere, blauwachtige, fluorescerende beelden. Instellen van beeldvoorkeuren Instellen van het menu "Beeld" Zie bladzijde 36 voor de instellingen. Opmerking · "Kleur", "Tint" en "Scherpte" verschijnen niet op het scherm wanneer u INGANG 1 kiest en het "Signaaltype" "RGB" is. · De beeldinstellingen kunnen afzonderlijk worden opgeslagen in elke ingangsfunctie. · Wanneer het signaal dat wordt ingevoerd in INGANG 1 is ingesteld op Component, kan "Scherpte" worden aangepast wanneer 480I-, 480P-, 720P- of 1080I-signalen zijn aangesloten. · Om alle instelbare onderdelen terug te stellen, kiest u "Reset" en drukt u op . Kiezen van het signaaltype Deze functie maakt het mogelijk om het ingangssignaaltype RGB of Component te kiezen voor INGANG1. Kies "Signaaltype" in het menu "Beeld" Zie bladzijde 38 voor de instellingen. Opmerking · RGB Wordt ingesteld voor het ontvangen van RGB-signalen. · Component Wordt ingesteld voor het ontvangen van componentsignalen. 40 Progressieve functie Deze functie stelt u in staat om de progressieve weergave van een videosignaal te kiezen. De progressieve weergave zorgt voor meer soepele videobeelden. Kies "Progressieve func. " in het menu "Beeld" Zie bladzijde 38 voor de instellingen. Opmerking · 2D Progressief Deze functie is bedoeld voor weergave van snel bewegende beelden zoals sport- of actiescènes. Bij deze functie wordt het getoonde beeldframe met optimale kwaliteit weergegeven. [. . . ] 43 Signaaltype . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 SLIMME REK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Spaarstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 sRGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-M20S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-M20S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag