Gebruiksaanwijzing SHARP PG-M15X/S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-M15X/S. Wij hopen dat dit SHARP PG-M15X/S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-M15X/S te teleladen.


SHARP PG-M15X/S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (6137 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-M15X/S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Belangrijke informatie Gebruik Handige eigenschappen Opstellen en aansluiten Onderhoud en het oplossen van problemen Aanhangsel GEBRUIKSAANWIJZING MODEL DIGITALE MULTIMEDIAPROJECTOR This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/ EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/ 68/EWG. Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG. [. . . ] 2 Sluit het andere uiteinde aan op de corresponderende aansluiting van de computer. USB muiskabel Gebruik 1 Naar de RS-232C/MOUSE poort Naar de USB poort 2 Computer · Windows 95 ondersteunt geen USB muis-stuurprogramma's. · Hieronder ziet u de minimale systeemvereisten voor USB-type muissystemen. Windows Hardware: PC/AT compatibele computer met USB poort Besturingssysteem: Windows 98/Windows 2000/Windows Me Macintosh Hardware: Macintosh-serie met USB poort Besturingssysteem: OS 8. 5 of hoger · De draadloze muisfuncties kunnen gebruikt worden voor het bedienen van computers die geschikt zijn voor USB-type muissystemen. 24 Bedienen van de draadloze muis via de afstandsbediening Bereik van de afstandsbediening/draadloze muis · De afstandsbediening en de draadloze muisfuncties kunt u gebruiken voor het bedienen van de projector binnen de hieronder aangegeven bereiken. · De afstandsbediening kan als een draadloze muis worden gebruikt om de muis te bedienen van de computer die op de projector is aangesloten. · Het signaal van de afstandsbediening kan voor het gemak via het scherm gekaatst worden. De afstand die door het signaal overbrugd kan worden kan echter verschillen afhankelijk van het materiaal van het scherm. Bedienen van de projector of gebruik van de draadloze muisfuncties Afstandsbediening 23 (7 m) 30° 45° 30° Gebruik Afstandsbedieningssensor 45° 23 (7 m) 30° Afstandsbediening Bruikbare toetsen in de muisfunctie Afstandsbediening (Vooraanzicht) Gebruik als draadloze muis · Als op MOUSE wordt gedrukt, lichten de toetsen op de afstandsbediening op en komt de afstandsbediening in de MOUSE gebruiksstand te staan. · In de MOUSE gebruiksstand kunt u de cursor als aanwijzer gebruiken. De MOUSE gebruiksstand blijft ongeveer tien seconden ingeschakeld terwijl de toetsen oplichten. · Wanneer op MENU of ENLARGE wordt gedrukt, komt de MOUSE gebruiksstand te vervallen en wordt de normale gebruiksstand hersteld. Muis Muisbesturingsfunctie R-CLICK Afstandsbediening (Achteraanzicht) · Wanneer uw computer niet juist is ingesteld, is het mogelijk dat de draadloze muis niet correct werkt. Raadpleeg de handleiding van uw computer voor details over het gebruiksklaar maken/installeren van de stuursoftware voor de muis. · Voor eenknops muissystemen kunt u of de L-CLICK of de R-CLICK als de muisknop gebruiken. · Om onnodig verbruik van de batterijen te voorkomen, wordt de MOUSE functie na ongeveer 10 seconden uitgeschakeld. Druk nog een keer op MOUSE om de functie weer te activeren. L-CLICK 25 Gebruik van het GUI (Grafische gebruikersinterface) menuscherm Deze projector heeft vier sets menuschermen (INGANG 1 (DVI), INGANG 1 (RGB), INGANG 1 (COMPONENT) en INGANG 2 (S-VIDEO) of 3 (VIDEO)) die u in staat stellen het beeld en de diverse projectorinstellingen te regelen. Deze menuschermen kunnen worden bediend via de projector zelf of via de afstandsbediening met de volgende toetsen. Projector Afstandsbediening 8 2, 4, 7 8 3, 5, 6 1, 9 (GUI) In-beeld-display Menuscherm voor INGANG 1 (DVI) of (RGB) functie (voorbeeld) Beeld Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Reset 0 0 0 0 Hoog Menuscherm voor INGANG 1 (COMPONENT), INGANG 2 (S-VIDEO) of INGANG 3 (VIDEO) functie (voorbeeld) Beeld Opties Taal Projectie Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw Kleurtmp Reset 0 0 0 0 0 0 0 Hoog Gebruik Fijn sync. Opties Taal Projectie EINDE KEUZE TERUG ENTER EINDE KEUZE TERUG ENTER Basisbediening van het menuscherm 1 Beeld Fijn sync. Opties Taal Projectie Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Reset 0 0 0 0 Hoog 1 Druk op MENU om het hoofdmenu te laten verschijnen. EINDE KEUZE TERUG ENTER 2, 3 Beeld Fijn sync. Opties Taal Projectie Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Reset 0 0 0 0 Hoog 2 Druk op / om een onderdeel in het hoofdmenu te selecteren. 3 Druk op ENTER om het submenu te laten verschijnen. EINDE KEUZE TERUG ENTER 26 Gebruik van het GUI (Grafische gebruikersinterface) menuscherm 4, 5 Beeld Fijn sync. Opties Taal Projectie Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Reset 0 0 0 0 Hoog 4 Druk op / om een onderdeel in het submenu te selecteren. 5 Druk op ENTER om het geselecteerde onderdeel te activeren. EINDE KEUZE TERUG ENTER 6 Contrast 0 6 Om een enkele instelling te kunnen wijzigen dient u op ENTER te drukken nadat u het onderdeel heeft geselecteerd. Alleen de menubalk en het gekozen onderdeel zullen verschijnen. Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Reset 10 0 0 0 Hoog 7 Beeld Fijn sync. Opties Taal Projectie 7 Druk op / om de instellingen te wijzigen. Gebruik EINDE KEUZE TERUG ENTER 8 Druk op BACK om terug te keren naar het vorige scherm. [. . . ] 26 H Hoogte-instelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 I In-beeld-display taal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Inlaatopening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 INPUT toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-M15X/S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-M15X/S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag