Gebruiksaanwijzing SHARP PG-F320W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-F320W. Wij hopen dat dit SHARP PG-F320W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-F320W te teleladen.


SHARP PG-F320W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1510 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP PG-F320W annexe 1 (4817 ko)
   SHARP PG-F320W (3949 ko)
   SHARP PG-F320W (1667 ko)
   SHARP PG-F320W (5079 ko)
   SHARP PG-F320W annexe 1 (5079 ko)
   SHARP PG-F320W SETUP GUIDE (1667 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-F320W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DATA-PROJECTOR MODEL PG-F320W INSTELGIDS Toewijzing van de aansluitpinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 RS-232C technische gegevens en commando-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Afsluiten zonder opslaan van de instellingen ([Q]Quit Unchanged) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ventilator, deksel)) De internetpagina op het ingevoerde adres Test wordt als proef getoond. Zo kunt u testen of de pagina juist wordt weergegeven. Weergavevoorbeeld van een storing Opmerking "E-mail Address" (E-mail adressen) kunnen maximaal 64 karakters lang zijn. U kunt de onderstaande karakters invoeren: a-z, A-Z, 0-9, -, !, #, $, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, _, ', . , @, ` (U kunt "@" slechts één maal invoeren. ) Zie de gebruiksaanwijzing van de projector voor details aangaande de storingsitems. RS-232C of Telnet en open het "SETUP MENU" (Instelmenu) op de computer om verschillende instellingen voor de projector uit te voeren. 6 Bij aansluiten m. b. v. Voer het wachtwoord in en druk op de "Enter" knop. Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen wachtwoord ingesteld is. 1 2 Start de aansluitingsemulator voor algemene doeleinden. Voer de instellingen voor de RS-232C poort van de aansluitingsemulator als volgt. Baud Rate (Baud overdrachtssnelheid) : 9600 bps* Data Length (Datalengte) : 8 bit Parity Bit (Pariteitsbit) : None (Geen) Stop Bit (Stopbit) : 1 bit Flow Control : None (Geen) * Dit is de standaardinstelling. Als de waarde van de baud overdrachtssnelheid voor de projector gewijzigd is kunt u de baud overdrachtssnelheid hier instellen in overeenstemming met de gewijzigde waarde op de projector. 7 Voer "setup" (instelling) in en druk op de "Enter" knop. SETUP MENU wordt aangegeven. SETUP MENU ---------------------------------SETUP MENU-------------------------------[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client [A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged setup> Opmerking De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn niet als standaardinstellingen van te voren ingesteld. Het SETUP MENU wordt verlaten als de gebruikersnaam of het wachtwoord drie maal verkeerd ingevoerd wordt. 3 4 5 Voer "PJS11234" in en druk op de "Enter" knop. Voer "PJS25678" in en druk binnen op 10 seconden op de "Enter" knop. Voer de gebruikersnaam in en druk op de "Enter" knop. Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen gebruikersnaam ingesteld is. -20 Instellen van de projector d. m. v. Telnet ---------------------------------SETUP MENU-------------------------------[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client [A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged setup> 1 2 Klik op "Start" vanaf het Windows® bureaublad and selecteer "Run" (Uitvoeren). Voer "telnet 192. 168. 150. 2" in het tekstvenster dat verschijnt. (Als het IP adres van de projector is 192. 168. 150. 2. ) Klik op de "OK" knop. Opmerking Als het IP adres gewijzigd is, zorg er dan voor het nieuwe IP adres in te voeren bij step 2. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn niet als standaardinstellingen van te voren ingesteld. Het SETUP MENU wordt verlaten als de gebruikersnaam of het wachtwoord drie maal verkeerd ingevoerd wordt tijdens stap 4 of 5. 3 4 "User Name:" (gebruikersnaam) wordt aangegeven. Voer de gebruikersnaam in en druk op de "Enter" knop. Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen gebruikersnaam ingesteld is. 5 "Password:" (wachtwoord) wordt aangegeven. Voer het wachtwoord in en druk op de "Enter" knop. Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen wachtwoord ingesteld is. 6 Voer "setup" (instelling) in en druk op de "Enter" knop. SETUP MENU wordt aangegeven. -21 Instellen van de projector d. m. v. RS-232C of Telnet SETUP MENU (instelmenu) (hoofdmenu) SETUP MENU ---------------------------------SETUP MENU-------------------------------[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client [A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged setup> ADVANCED SETUP MENU (geavanceerde instelmenu) ADVANCED SETUP MENU ******************** ADVANCED SETUP MENU *********************** [1]Auto Logout Time [2]Data Port [5]Network Ping Test [6]Accept IP Addr(1) [7]Accept IP Addr(2) [8]Accept IP Addr(3) [9]Accept All IP Addr [0]Search Port [!]Restore Default Setting [Q]Return to Main Menu [1]IP Address (IP adres) IP adres instellingen. (bladzijde 25) [3]Default Gateway (Standaard gateway) Standaard gateway instellingen. (bladzijde 25) [4]User Name (Gebruikersnaam) (standaardinstelling : niet vereist) Instellen van gebruikersnaam ter beveiliging. (bladzijde 25) [5]Password (Wachtwoord) (standaardinstelling : niet vereist) Instelling van wachtwoord ter beveiliging. (bladzijde 26) [6]RS-232C Baud Rate (RS-232C Baud overdrachtsnelheid) (standaardinstelling : 9600 bps) Instellingen van de Baud overdrachtsnelheid voor de RS-232C aansluitingen. [. . . ] (Voorbeeld) Wanneer het IP adres "192. 168. 150. 2" en het subnet mask "255. 255. 255. 0" is voor de projector, dienen het IP adres "192. 168. 150. X" (X=3-254) en het subnet mask "255. 255. 255. 0" te zijn voor de computer. Opmerking Wanneer op de projector "DHCP Client" (cliënt voor dynamische host-configuratie) op "OFF" (uit) is ingesteld: IP address (IP adres) : 192. 168. 150. 2 Subnet mask (Subnetmasker) : 255. 255. 255. 0 Gateway address (Gateway adres) : 0. 0. 0. 0 (niet gebruikt) Zie bladzijde 13 voor de netwerkinstellingen voor de projector. -32 Oplossen van problemen \ Neem de volgende maatregelingen voor het controleren van de netwerkinstellingen voor de computer. Bij Windows® 98 of 98SE: klik op "START" "Programs" (Programma's) "MS-DOS Prompt" (MS-DOS-prompt) in deze volgorde. Bij Windows® Me: klik op "START" "Programs" (Programma's) "Accessories" (Bureauaccessories) "MS-DOS Prompt" (MS-DOS-prompt) in deze volgorde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-F320W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-F320W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag