Gebruiksaanwijzing SHARP PG-F317X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-F317X. Wij hopen dat dit SHARP PG-F317X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-F317X te teleladen.


SHARP PG-F317X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1044 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP PG-F317X annexe 1 (3355 ko)
   SHARP PG-F317X (3114 ko)
   SHARP PG-F317X (964 ko)
   SHARP PG-F317X (3708 ko)
   SHARP PG-F317X BROCHURE (522 ko)
   SHARP PG-F317X annexe 1 (3708 ko)
   SHARP PG-F317X SETUP GUIDE (964 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-F317X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DATA-PROJECTOR MODEL PG-F317X INSTELGIDS Toewijzing van de aansluitpinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 RS-232C technische gegevens en commando-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Afsluiten zonder opslaan van de instellingen ([Q]Quit Unchanged) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De naam van de projector ("Projector Name") kan maximaal 12 karakters lang zijn. U kunt de onderstaande karakters invoeren: A-Z, 0-9, -, _, (, ), spatie (Bij het invoeren van "a-z" worden deze karakters omgezet naar "A-Z". ) -18 Controleren van de projector via een LAN Instellen van de items van de storing en de bestemmingsadressen waar de e-mail naar toe gestuurd dient te worden wanneer een storing optreedt (Mail ­ Recipient Settings) Instellen van de items van de storing en het adres van de pagina's die getoond dienen te worden wanneer een storing optreedt (Service & Support ­ Access URL) Op dit scherm kunt u e-mail bestemmingen invoeren waar e-mails met foutmeldingen (items van storingen) heen dienen worden gestuurd. Items Omschrijving E-mail Instellen van adressen waar eAddress mails met foutmeldingen naar toe (E-mail Adres) gestuurd dienen te worden. Error Mail E-mail met foutmeldingen worden (Lamp, Temp, Fan, verzonden met de storingsitems Cover) die aangekruist zijn in hun vakjes. (E-mail met foutmelding (lamp, temperatuur, ventilator, deksel)) Test Zend een test e-mail. Dit is om te bevestigen dat de instellingen voor het verzenden van de e-mail juist ingesteld. Op dit scherm kunt u adressen van internetpagina's invoeren die getoond moeten worden wanneer zich met de projector een bepaalde foutconditie voordoet. Items Omschrijving Access URL Voer het adres in van de internetpagina (Te openen die getoond moet worden wanneer een internetpagina) storing optreedt. Condition (Always, Lamp, De internetpagina wordt getoond Temp, Fan, Cover) wanneer een storing optreedt van (Foutconditie (Altijd, het type waarvan het keuzevakje is lamp, temperatuur, aangevinkt. ventilator, deksel)) De internetpagina op het ingevoerde adres Test wordt als proef getoond. Zo kunt u testen of de pagina juist wordt weergegeven. Weergavevoorbeeld van een storing Opmerking "E-mail Address" (E-mail adressen) kunnen maximaal 64 karakters lang zijn. U kunt de onderstaande karakters invoeren: a-z, A-Z, 0-9, -, !, #, $, %, &, *, +, -, /, =, ?, ^, {, |, }, ~, _, ', . , @, ` (U kunt "@" slechts één maal invoeren. ) Zie de gebruiksaanwijzing van de projector voor details aangaande de storingsitems. RS-232C of Telnet en open het "SETUP MENU" (Instelmenu) op de computer om verschillende instellingen voor de projector uit te voeren. 6 Bij aansluiten m. b. v. Voer het wachtwoord in en druk op de "Enter" knop. Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen wachtwoord ingesteld is. 1 2 Start de aansluitingsemulator voor algemene doeleinden. Voer de instellingen voor de RS-232C poort van de aansluitingsemulator als volgt. Baud Rate (Baud overdrachtssnelheid) : 9600 bps* Data Length (Datalengte) : 8 bit Parity Bit (Pariteitsbit) : None (Geen) Stop Bit (Stopbit) : 1 bit Flow Control : None (Geen) * Dit is de standaardinstelling. Als de waarde van de baud overdrachtssnelheid voor de projector gewijzigd is kunt u de baud overdrachtssnelheid hier instellen in overeenstemming met de gewijzigde waarde op de projector. 7 Voer "setup" (instelling) in en druk op de "Enter" knop. SETUP MENU wordt aangegeven. SETUP MENU ---------------------------------SETUP MENU-------------------------------[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client [A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged setup> Opmerking De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn niet als standaardinstellingen van te voren ingesteld. Het SETUP MENU wordt verlaten als de gebruikersnaam of het wachtwoord drie maal verkeerd ingevoerd wordt. 3 4 5 Voer "PJS11234" in en druk op de "Enter" knop. Voer "PJS25678" in en druk binnen op 10 seconden op de "Enter" knop. Voer de gebruikersnaam in en druk op de "Enter" knop. Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen gebruikersnaam ingesteld is. -20 Instellen van de projector d. m. v. Telnet ---------------------------------SETUP MENU-------------------------------[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client [A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged setup> 1 2 Klik op "Start" vanaf het Windows® bureaublad and selecteer "Run" (Uitvoeren). Voer "telnet 192. 168. 150. 2" in het tekstvenster dat verschijnt. (Als het IP adres van de projector is 192. 168. 150. 2. ) Klik op de "OK" knop. Opmerking Als het IP adres gewijzigd is, zorg er dan voor het nieuwe IP adres in te voeren bij step 2. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn niet als standaardinstellingen van te voren ingesteld. Het SETUP MENU wordt verlaten als de gebruikersnaam of het wachtwoord drie maal verkeerd ingevoerd wordt tijdens stap 4 of 5. 3 4 "User Name:" (gebruikersnaam) wordt aangegeven. Voer de gebruikersnaam in en druk op de "Enter" knop. Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen gebruikersnaam ingesteld is. 5 "Password:" (wachtwoord) wordt aangegeven. [. . . ] Subnet Mask Wanneer de gateway instelling voor de projector "0. 0. 0. 0" (niet gebruikt) is of als de gateway instelling voor de projector en de gateway standaardinstelling voor de computer hetzelfde zijn: Dan dienen de subnet mask instellingen voor de projector en de computer hetzelfde te zijn. Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. (Voorbeeld) Wanneer het IP adres "192. 168. 150. 2" en het subnet mask "255. 255. 255. 0" is voor de projector, dienen het IP adres "192. 168. 150. X" (X=3-254) en het subnet mask "255. 255. 255. 0" te zijn voor de computer. Gateway Wanneer de gateway instelling voor de projector "0. 0. 0. 0" (niet gebruikt) is of als de gateway instelling voor de projector en de gateway standaardinstelling voor de computer hetzelfde zijn: Dan dienen de subnet mask instellingen voor de projector en de computer hetzelfde te zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-F317X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-F317X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag