Gebruiksaanwijzing SHARP PG-F200X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-F200X. Wij hopen dat dit SHARP PG-F200X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-F200X te teleladen.


SHARP PG-F200X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4188 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP PG-F200X (3988 ko)
   SHARP PG-F200X (3988 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-F200X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Snelstartgids Installatie Aansluitingen Basisbediening Handige voorzieningen Aanhangsel DATA-PROJECTOR PG-F200X MODEL GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK · Vul het model- en serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. · Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Bijgeleverde accessoires" op blz. 10 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Modelnummer: Serienummer: ii SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U. K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 10A fuse. [. . . ] Druk nogmaals op SPOT. · Het aandachtsgebied zal verdwijnen. Weergeven en instellen van de pauzetimer 2 1 Druk op BREAK TIMER. · De timer begint af te tellen vanaf 5 minuten. Beeldschermdisplay In- en uitschakelen van de Eco+stille modus Druk op ECO+QUIET op de afstandsbediening of op de projector om de Eco+stille modus beurtelings in en uit te schakelen. · Wanneer de Eco+stille modus is ingesteld op "Aan", dan menen het geluid van de koelventilator en het stroomverbruik af en wordt de levensduur van de lamp verlengt. Opmerking · Zie de "Lampinstelling" op pagina 40 voor details over de Eco+stille modus. 2 Druk op P/R/O/Q om de lengte van de pauzetijd in te stellen. · Verlengen met P of Q · Verkorten met O of R 5 minuten s 6 minuten s 60 minuten 4 minuten s 3 minuten s1 minuut · De pauzetijd kan in eenheden van 1 minuut worden ingesteld (tot maximaal 60 minuten). Uitschakelen van de weergave van de pauzetijd Druk op BREAK TIMER. Opmerking · De pauzetimer werkt niet wanneer de "Automat. sync. ", "VASTLEGGEN" of "AV DEMPING" functies worden gebruikt. 32 Kiezen van de beeldmodus FREEZE toets U kunt een geschikte beeldmodus kiezen voor het geprojecteerde beeld, zoals een speelfilm of videospel. Druk op PICTURE MODE. · Bij indrukken van PICTURE MODE verandert de beeldmodus als volgt: STANDAARD PRESENTATIE CINEMA SPEL sRGB * PICTURE MODE toets AUTO SYNC toets Opmerking · Zie blz. * "sRGB" wordt alleen getoond wanneer een RGB-signaal wordt ontvangen. Automat. (Automatische synchronisatie) De automatische synchronisatiefunctie werkt alleen wanneer een ingangssignaal gedetecteerd wordt nadat de projector is ingeschakeld. Druk op AUTO SYNC voor handmatige afstelling met de automatische synchronisatiefunctie. Opmerking · Wanneer met de automatische synchronisatieinstelling geen optimaal beeld wordt verkregen, kunt u het helpmenu gebruiken om de instelling handmatig te maken. 46. ) Handige voorzieningen Een bewegend beeld stilzetten 1 2 Druk op FREEZE. · Het geprojecteerde beeld wordt stilgezet. Druk nog een keer op FREEZE om weer een bewegend beeld van het aangesloten apparaat te tonen. 33 Gebruik van de afstandsbediening (vervolg) Gebruik van de afstandsbediening als draadloze muis Wanneer de projector met behulp van een USB-kabel op een computer wordt aangesloten, dan kunt u de afstandsbediening gebruiken als muis. Wanneer de afstand tussen de computer en de projector te groot is en niet door de USBkabel kan worden overbrugd, dan kan de afstandsbediening-ontvanger (optioneel, AN-MR2) worden gebruikt om de projector met de afstandsbediening te bedienen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de ontvanger voor details. Aansluiting met een USB-kabel Computer Naar USB-aansluiting Naar USB-aansluiting of Afstandsbediening-ontvanger (optioneel, AN-MR2) USB-kabel (in de handel verkrijgbaar of verkrijgbaar als Sharp serviceonderdeel QCNWGA014WJPZ) Na aansluiting kan de muisaanwijzer als volgt worden bestuurd. Voor het verplaatsen van de cursor Druk op de MOUSE/insteltoetsen ('/"/\/|). PAGE UP/ PAGE DOWN toetsen MOUSE/insteltoetsen ('/"/\/|) Voor de linkermuisknop Druk op L-CLICK. Voor de rechtermuisknop Druk op R-CLICK. Wanneer de computer slechts één muisknop ondersteunt (zoals een Macintosh) Druk op L-CLICK of R-CLICK. L-CLICK en R-CLICK hebben een gemeenschappelijke functie. R-CLICK toets Bij gebruik van de [Page Up] of [Page Down] toetsen L-CLICK toets Hetzelfde als de [Page Up] en [Page Down] toetsen van het toetsenbord van de computer. Druk op PAGE UP of PAGE DOWN. Opmerking · Deze functie werkt alleen met de besturingssystemen Microsoft® Windows® en Mac OS®. Deze functie werkt echter niet met de volgende besturingssystemen, die USB niet ondersteunen. · U kunt deze functie niet gebruiken wanneer het menuscherm wordt weergegeven. · Controleer of de computer de USB-aansluiting herkent. 34 Menu-onderdelen Hieronder ziet u de menu-onderdelen die op de projector kunnen worden ingesteld. "Beeld" menu COMPUTER (RGB)-, DVI (RGB)-ingang Beeld Beeldmodus Contrast Helder Rood Blauw Kleurtmp Wit benadr. Lampinstelling Reset SCH-INS 0 0 0 0 0 1 Helder PRJ-INS Standaard Help Hoofdmenu Beeld Beeldmodus Submenu Bladzijde 39 Bladzijde 39 Standaard Presentatie Cinema Spel sRGB *1 Contrast Helder Rood Blauw Kleur Tint Scherpte -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 +30 +30 +30 *1 +30 *1 +30 *2 +30 *2*3 +30 *2 SEL/INS ENTER END COMPUTER (Component)-, DVI (Component)-, S-VIDEO-, VIDEO-ingang Beeld Beeldmodus Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Kleurtmp Wit benadr. Progressief Lampinstelling Reset SEL/INS SCH-INS 0 0 0 0 0 0 1 3D Progressief Helder PRJ-INS Standaard Help Bladzijde 40 Kleurtmp -2 +2 Bladzijde 40 Wit benadr. [0/1/2] Bladzijde 40 Progressief *4 Bladzijde 40 Lampinstelling 2D Progressief 3D Progressief Filmfunctie Helder Eco + Stil Bladzijde 40 Reset Hoofdmenu SCH-INS Grootte Aanpassen Submenu ENTER END Bladzijde 41 Bladzijde 41 Bldverschuiv. -96 +96 Normaal Kader Rek "Scherm-instelling (SCH-INS)" menu Beeld SCH-INS 0 0 Aan Logo Aan Voor Nederlands PRJ-INS Kader Help Grootte Aanpassen Bldverschuiv. Trapezium OSD Display Achtergrond Installatiegids Projectie Taal(Language) Bladzijde 41 Trapezium -168 +168 Bladzijde 41 OSD Display [Aan/Uit] Bladzijde 42 Achtergrond Bladzijde 42 Installatiegids [Aan/Uit] Logo Blauw Geen Handige voorzieningen Bladzijde 42 Projectie Bladzijde 42 SEL/INS 1 Voor Plafond + voor Achter Plafond + achter English Deutsch Español Nederlands Français Italiano Svenska Português ENTER END Taal(Language) * Onderdelen bij invoer van een RGB-signaal naar COMPUTER of DVI. *2 Onderdelen bij invoer van een componentsignaal naar COMPUTER of DVI, of wanneer S-VIDEO of VIDEO geselecteerd is. 3 * "Nuance" verschijnt alleen in het menuscherm wanneer PAL- of SECAM-signalen worden ontvangen (of wanneer op deze ingangssignalen is ingesteld). [. . . ] (60) 3-5125678 Sharp Middle East Fze 971-4-81-5311 helpdesk@smef. global. sharp. co. jp Sharp Thebnakorn Co. 02-236-0170 svc@stcl. global. sharp. co. jp http://www. sharp-th. com Sharp Electronics Incorporated of Korea (82) 2-3660-2002 lcd@sharp-korea. co. kr http://www. sharpkorea. co. kr Sharp Business Systems (India) Limited (91) 11- 6431313 service@sharp-oa. com Hongkong Ver. 08705 274277 http://www. sharp. co. uk/customersupport Taiwan Italië Sharp Electronics (Italy) S. P. A. (39) 02-89595-1 http://www. sharp. it Maleisië Frankrijk Sharp Electronics France 01 49 90 35 40 hotlineced@sef. sharp-eu. com http://www. sharp. fr Sharp Electronica Espana, S. A. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-F200X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-F200X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag