Gebruiksaanwijzing SHARP PG-D45X3D SETUP MANUAL

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-D45X3D. Wij hopen dat dit SHARP PG-D45X3D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-D45X3D te teleladen.


SHARP PG-D45X3D SETUP MANUAL: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3928 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP PG-D45X3D (9201 ko)
   SHARP PG-D45X3D (9201 ko)
   SHARP PG-D45X3D (4328 ko)
   SHARP PG-D45X3D (8641 ko)
   SHARP PG-D45X3D (4340 ko)
   SHARP PG-D45X3D annexe 1 (9941 ko)
   SHARP PG-D45X3D SETUP GUIDE (4340 ko)
   SHARP PG-D45X3D SETUP MANUAL (4328 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-D45X3DSETUP MANUAL

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DATA-PROJECTOR MODEL PG-D50X3D PG-D45X3D INSTELGIDS Toewijzing van de aansluitpinnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 RS-232C technische gegevens en commando-instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instellen van een netwerkaansluiting voor de projector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Afsluiten zonder opslaan van de instellingen ([Q]Quit Unchanged) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Instellen van de RS-232C baud overdrachtsnelheid ([6]RS-232C Baud Rate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] RS-232C of Telnet en open het "SETUP MENU" (Instelmenu) op de computer om verschillende instellingen voor de projector uit te voeren. Bij aansluiten m. b. v. RS-232C 7 Voer "setup" (instelling) in en druk op de "Enter" knop. · SETUP MENU wordt aangegeven. 1 2 Start de aansluitingsemulator voor algemene doeleinden. Voer de instellingen voor de RS-232C poort van de aansluitingsemulator als volgt. Baud Rate (Baud overdrachtssnelheid) Data Length (Datalengte) Parity Bit (Pariteitsbit) Stop Bit (Stopbit) Flow Control : 9600 bps* : 8 bit : None (Geen) : 1 bit : None (Geen) SETUP MENU -----------------------------SETUP MENU---------------------------[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client [A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged setup> Opmerking · De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn niet als standaardinstellingen van te voren ingesteld. · Het SETUP MENU wordt verlaten als de gebruikersnaam of het wachtwoord drie maal verkeerd ingevoerd wordt. * Dit is de standaardinstelling. Als de waarde van de baud overdrachtssnelheid voor de projector gewijzigd is kunt u de baud overdrachtssnelheid hier instellen in overeenstemming met de gewijzigde waarde op de projector. 3 4 5 Voer "PJS11234" in en druk op de "Enter" knop. Voer "PJS25678" in en druk binnen op 10 seconden op de "Enter" knop. Voer de gebruikersnaam in en druk op de "Enter" knop. · Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen gebruikersnaam ingesteld is. 6 "Password:" (wachtwoord) wordt aangegeven. Voer het wachtwoord in en druk op de "Enter" knop. · Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen wachtwoord ingesteld is. -20 Instellen van de projector d. m. v. Telnet 1 2 Klik op "Start" vanaf het Windows® bureaublad and selecteer "Run" (Uitvoeren). Voer "telnet 192. 168. 150. 2" in het tekstvenster dat verschijnt. (Als het IP adres van de projector is 192. 168. 150. 2. ) Klik op de "OK" knop. -----------------------------SETUP MENU---------------------------[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client [A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged setup> Opmerking · Als het IP adres gewijzigd is, zorg er dan voor het nieuwe IP adres in te voeren bij step 2. · De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn niet als standaardinstellingen van te voren ingesteld. · Het SETUP MENU wordt verlaten als de gebruikersnaam of het wachtwoord drie maal verkeerd ingevoerd wordt tijdens stap 4 of 5. 3 4 "User Name:" (gebruikersnaam) wordt aangegeven. Voer de gebruikersnaam in en druk op de "Enter" knop. · Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen gebruikersnaam ingesteld is. 5 "Password:" (wachtwoord) wordt aangegeven. Voer het wachtwoord in en druk op de "Enter" knop. · Druk slechts op de "Enter" knop als nog geen wachtwoord ingesteld is. 6 Voer "setup" (instelling) in en druk op de "Enter" knop. · SETUP MENU wordt aangegeven. -21 Instellen van de projector d. m. v. RS-232C of Telnet SETUP MENU (instelmenu) (hoofdmenu) SETUP MENU -----------------------------SETUP MENU---------------------------[1]IP Address [2]Subnet Mask [3]Default Gateway [4]User Name [5]Password [6]RS-232C Baud Rate [7]Projector Name [8]DHCP Client [A]Advanced Setup [D]Disconnect All [V]View All Setting [S]Save & Quit [Q]Quit Unchanged setup> ADVANCED SETUP MENU (geavanceerde instelmenu) ADVANCED SETUP MENU ********************** ADVANCED SETUP MENU *************************** [1]Auto Logout Time [2]Data Port [5]Network Ping Test [6]Accept IP Addr(1) [7]Accept IP Addr(2) [8]Accept IP Addr(3) [9]Accept All IP Addr [0]Search Port [!]Restore Default Setting [Q]Return to Main Menu [1] IP Address (IP adres) IP adres instellingen. (bladzijde 25) [2] Subnet Mask (Subnet Mask) Subnet mask instellingen. (bladzijde 25) [3] Default Gateway (Standaard gateway) Standaard gateway instellingen. (bladzijde 25) [4] User Name (Gebruikersnaam) (standaardinstelling: niet vereist) Instellen van gebruikersnaam ter beveiliging. (bladzijde 25) [5] Password (Wachtwoord) (standaardinstelling: niet vereist) Instelling van wachtwoord ter beveiliging. (bladzijde 26) [6] RS-232C Baud Rate (RS-232C Baud overdrachtsnelheid) (standaardinstelling: 9600 bps) Instellingen van de Baud overdrachtsnelheid voor de RS-232C aansluitingen. (bladzijde 26) [7] Projector Name (Naam van projector) Het is mogelijk om een naam toe te kennen aan de projector. [. . . ] · Gateway Wanneer de gateway instelling voor de projector "0. 0. 0. 0" (niet gebruikt) is of als de gateway instelling voor de projector en de gateway standaardinstelling voor de computer hetzelfde zijn: · Dan dienen de subnet mask instellingen voor de projector en de computer hetzelfde te zijn. · Het IP-adresgedeelte getoond door het subnetmasker voor de projector en de computer, moet hetzelfde zijn. (Voorbeeld) Wanneer het IP adres "192. 168. 150. 2" en het subnet mask "255. 255. 255. 0" is voor de projector, dienen het IP adres "192. 168. 150. X" (X=3-254) en het subnet mask "255. 255. 255. 0" te zijn voor de computer. Opmerking · Wanneer op de projector "DHCP Client" (cliënt voor dynamische host-configuratie) op "OFF" (uit) is ingesteld: IP address (IP adres): 192. 168. 150. 2 Subnet mask (Subnetmasker): 255. 255. 255. 0 Gateway address (Gateway adres): 0. 0. 0. 0 (niet gebruikt) · Zie bladzijde 13 voor de netwerkinstellingen voor de projector. -32 Oplossen van problemen \ Neem de volgende maatregelingen voor het controleren van de netwerkinstellingen voor de computer. · Bij Windows® 2000: klik op "start" "Programs" (Programma's) "Accessories" (Bureau-accessories) "Command Prompt" (Opdrachtprompt) in deze volgorde. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-D45X3D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-D45X3D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag