Gebruiksaanwijzing SHARP PG-D2710X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-D2710X. Wij hopen dat dit SHARP PG-D2710X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-D2710X te teleladen.


SHARP PG-D2710X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (11309 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP PG-D2710X (755 ko)
   SHARP PG-D2710X 3D PROJECTION (755 ko)
   SHARP PG-D2710X (3283 ko)
   SHARP PG-D2710X (11131 ko)
   SHARP PG-D2710X annexe 1 (11131 ko)
   SHARP PG-D2710X annexe 2 (385 ko)
   SHARP PG-D2710X SETUP MANUAL (3283 ko)
   SHARP PG-D2710X 3D PROJECTION (385 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-D2710X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Eenvoudig starten Installatie Aansluitingen Basisbediening Handige voorzieningen Aanhangsel DATA-PROJECTOR PG-D3510X PG-D3010X PG-D2710X MODEL GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK · Vul het model- en serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. · Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Bijgeleverde accessoires" op blz. 11 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Modelnummer: Serienummer: ii SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U. K. The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 10A fuse. [. . . ] · Verlengen met P of Q · Verkorten met O of R 5 minuten 6 minuten 60 minuten 4 minuten 3 minuten 1 minuut · De pauzetijd kan in eenheden van 1 minuut worden ingesteld (tot maximaal 60 minuten). 2 Druk nogmaals op SPOT. · Het aandachtsgebied zal verdwijnen. Handige voorzieningen Uitschakelen van de weergave van de pauzetijd In- en uitschakelen van de Eco+stille modus Druk op ECO+QUIET om de Eco+stille modus beurtelings in en uit te schakelen. · Wanneer de Eco+stille modus is ingesteld op "AAN", dan menen het geluid van de koelventilator en het stroomverbruik af en wordt de levensduur van de lamp verlengt. Druk op BREAK TIMER. Opmerking · De pauzetimer is niet beschikbaar wanneer de projector de volgende functies aan het uitvoeren is. - Vastleggen - AV Demping - Invoer zoeken Opmerking · Zie de "Eco+Stil" op blz. 44 voor details. 33 Gebruik van de afstandsbediening (vervolg) Automat. (Automatische synchronisatie) De automatische synchronisatiefunctie werkt alleen wanneer een ingangssignaal gedetecteerd wordt nadat de projector is ingeschakeld. Druk op AUTO SYNC voor handmatige afstelling met de automatische synchronisatiefunctie. Opmerking · Wanneer met automatische synchronisatie geen optimaal beeld wordt verkregen, moet u de instellingen handmatig maken. 45. ) Weergeven van een vergroot deel van een beeld Grafieken, tabellen en andere delen van geprojecteerde beelden kunnen worden uitvergroot. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer u een gedetailleerde uitleg geeft. 1 Druk op MAGNIFY op de afstandsbediening. · Vergroot het beeld. · Door te drukken op of MAGNIFY vergroot of verkleint u het geprojecteerde beeld. Opmerking Drup op . ×4 Een bewegend beeld stilzetten ×1 ×2 ×3 Drup op . 1 2 Druk op FREEZE. · Het geprojecteerde beeld wordt stilgezet. · U kunt de plaats van het vergrote beeld wijzigen met P, R, O of Q. Druk nog een keer op FREEZE om weer een bewegend beeld van het aangesloten apparaat te tonen. 2 Druk op RETURN op de afstandsbediening om de bediening te annuleren. · De vergrotingsfactor wordt opnieuw ×1. Kiezen van de beeldmodus U kunt een geschikte beeldmodus kiezen voor het geprojecteerde beeld, zoals een speelfilm of videospel. Opmerking · De te selecteren vergrotingen verschillen afhankelijk van het ingangssignaal. · In de volgende gevallen zal het beeld naar de normale grootte terugkeren (×1). - wanneer u de resolutie en de verversingsratio (verticale frequentie) van het ingangssignaal wijzigt. - wanneer de Grootte aanpassen functie is gewijzigd. Druk op PICTURE MODE. · Bij indrukken van PICTURE MODE verandert de beeldmodus als volgt: STANDAARD PRESENTATIE CINEMA SPEL sRGB* Opmerking · Zie blz. 42 voor verdere informatie betreffende de beeldmodus. * "sRGB" wordt alleen getoond wanneer een RGBsignaal wordt ontvangen. 34 Gebruik van de afstandsbediening als draadloze muis Wanneer de projector met behulp van een USB-kabel op een computer wordt aangesloten, dan kunt u de afstandsbediening gebruiken als muis. Wanneer de afstand tussen de computer en de projector te groot is en niet door de USB-kabel kan worden overbrugd, dan kan de afstandsbediening-ontvanger (optioneel, AN-MR2) worden gebruikt om de projector met de afstandsbediening te bedienen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de ontvanger voor details. Aansluiting met een USB-kabel Computer Naar USB-aansluiting Afstandsbediening-ontvanger Naar USB-aansluiting (optioneel, AN-MR2) of USB-kabel (in de handel verkrijgbaar of verkrijgbaar als Sharp serviceonderdeel QCNWGA014WJPZ) Na aansluiting kan de muisaanwijzer als volgt worden bestuurd. Voor het verplaatsen van de cursor Druk op de MOUSE/insteltoetsen (P/R/O/Q). Druk op L-CLICK. PAGE UP/ PAGE DOWN toetsen MOUSE/insteltoetsen (P/R/O/Q) Voor de linkermuisknop Voor de rechtermuisknop Druk op R-CLICK. Wanneer de computer slechts één muisknop ondersteunt (zoals een Macintosh) Druk op L-CLICK of R-CLICK. L-CLICK en R-CLICK hebben een gemeenschappelijke functie. R-CLICK toets Handige voorzieningen Bij gebruik van de [Page Up] of [Page Down] toetsen Hetzelfde als de [Page Up] en [Page Down] toetsen van het toetsenbord van de computer. Druk op PAGE UP of PAGE DOWN. L-CLICK toets Opmerking · Deze functie werkt alleen met besturingsprogramma's van Microsoft® Windows® OS en Mac OS® die USB ondersteunen. · U kunt deze functie niet gebruiken wanneer het menuscherm wordt weergegeven. · Controleer of de computer de USB-aansluiting herkent. 35 Menu-onderdelen Hieronder ziet u de menu-onderdelen die op de projector kunnen worden ingesteld. invoer starten "Beeld" menu Submenu Hoofdmenu Beeld Beeldmodus Submenu Bladzijde 40 Resolutie Bladzijde 42 Bladzijde 42 Bladzijde 40 Grootte Aanpassen Standaard Presentatie Cinema Spel sRGB *1 Bladzijde 40 Normaal Volledig Dot By Dot Gebied zoomen V-oprekken Kader 16:9 Contrast Helder Kleur Tint Scherpte Rood Blauw -30 -30 -30 -30 -30 -30 -30 +30 +30 +30 *2 +30 *2 +30 *2 +30 +30 Trapezium -80 +80 Bladzijde 40 Eco+Stil [Aan/Uit] Bladzijde 40 Taal (Language) Bladzijde 43 English Deutsch Español Nederlands Français Italiano Svenska Português polski Magyar Türkçe Kleurtmp -1 1 Bladzijde 40 Bladzijde 43 BrilliantColorTM 0 2 Informatie Bladzijde 43 C. M. S. Instelling [Aan/Uit] Bladzijde 40 Ga naar het menu Voltooien Bladzijde 43 C. M. S. Bladzijde 40 Bladzijde 43 Filmfunctie *2 Bladzijde 44 Ruisonderdr. Auto Uit Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Bladzijde 44 Eco+Stil [Aan/Uit] Bladzijde 44 Reset C. M. S. -Kleurschakering R GE GR C B M Reset -30 -30 -30 -30 -30 -30 +30 +30 +30 +30 +30 +30 Bladzijde 43 C. M. S. -Verzadiging Bladzijde 43 C. M. S. -Waarde Bladzijde 43 Reset Terug *1 Onderdeel bij invoer van een RGB-signaal naar COMPUTER 1 of 2. *2 Onderdelen bij invoer van een componentsignaal naar COMPUTER 1 of 2, of wanneer S-VIDEO of VIDEO geselecteerd is. 36 "Signaalinstelling (SIG-INS)" menu Hoofdmenu SIG-INS Klok Fase H-Pos V-Pos Reset -150 -30 -150 -60 +150 *3 +30 *3 +150 *4 +60 *4 *4 "Scherm-instelling (SCH-INS)" menu Hoofdmenu SCH-INS Grootte Aanpassen Submenu Submenu Bladzijde 45 Bladzijde 47 Bladzijde 47 Bldverschuiv. [. . . ] Als dit gebeurt, moet u de stekker minimaal 5 minuten uit het stopcontact trekken en dan kunt u de stekker weer insteken. 66 Voor assistentie van SHARP Als u problemen ondervindt tijdens de installatie of bediening van deze projector, raadpleegt u eerst het deel "Problemen oplossen" op blz. Als deze gebruiksaanwijzing geen oplossing biedt voor uw probleem, neemt u contact op met de hieronder vermelde SHARP serviceafdelingen. Verenigde Staten Sharp Electronics Corporation 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277) lcdsupport@sharpsec. com http://www. sharpusa. com Canada Sharp Electronics of Canada Ltd. (905) 568-7140 http://www. sharp. ca Australië Mexico Sharp Electronics Corporation Mexico Branch (525) 716-9000 http://www. sharp. com. mx Benelux SHARP Electronics Benelux BV 0900-SHARPCE (0900-7427723) Nederland 9900-0159 Belgium http://www. sharp. nl http://www. sharp. be http://www. sharp. lu Sharp Corporation of Australia Pty. 1300-135-022 http://www. sharp. net. au Latijns-Amerika Sharp Electronics Corp. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-D2710X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-D2710X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag