Gebruiksaanwijzing SHARP PG-C45X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-C45X. Wij hopen dat dit SHARP PG-C45X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-C45X te teleladen.


SHARP PG-C45X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7020 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP PG-C45X (8866 ko)
   SHARP PG-C45X (8866 ko)
   SHARP PG-C45X BROCHURE (326 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-C45X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Basisbediening Aansluiten en opstellen Gebruiksvriendelijke functies Aanhangsel GEBRUIKSAANWIJZING PG-C45X MODEL LCD PROJECTOR BELANGRIJK Vul het serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Meegeleverde accessoires" op bladzijde 14 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de projector in gebruik neemt. Modelnummer: PG-C45X Serienummer: This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/ EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/ 68/EWG. [. . . ] Meer rood Meer blauw Verhoogt de kleurtemperatuur voor koelere, blauwachtige, fluorescerende beelden. Instellen van beeldvoorkeuren Instellen van het menu "Beeld" op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · "Kleur", "Tint" en "Scherpte" verschijnen niet op het scherm wanneer u INGANG 1 of 2 kiest en het "Signaaltype" "RGB" is. · De beeldinstellingen kunnen afzonderlijk worden opgeslagen in elke ingangsfunctie. · Wanneer het signaaltype in INPUT 1 of 2 is ingesteld op Component, kunt u "Scherpte" aanpassen wanneer 480I, 480P, 540P, 580I, 580P, 720P, 1035I of 1080I-signalen zijn aangesloten. kiest u "Reset" en drukt u op · "Rood", "Blauw" en "Kleurtmp" (kleurtemperatuur) kunnen niet worden aangepast wanneer "Gesel. kleur" (geselecteerde kleur) in het C. M. S. -menu op "sRGB" staat. Kiezen van het signaaltype Deze functie maakt het mogelijk om het ingangs-signaaltype RGB of Component te kiezen voor INGANG1 of 2. Kies "Signaaltype" in het menu "Beeld" op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking · RGB Wordt ingesteld voor het ontvangen van RGB-signalen. · Component Wordt ingesteld voor het ontvangen van componentsignalen. 46 Progressieve functie Deze functie stelt u in staat om de progressieve weergave van een videosignaal te kiezen. De progressieve weergave zorgt voor meer soepele videobeelden. Kies "Progressieve func. " in het menu "Beeld" op het menuscherm Voor bediening van het menuscherm, zie pagina's 42 t/m 45. Opmerking 2D Progressief Deze functie is bedoeld voor weergave van snel bewegende beelden zoals sport- of actiescènes. Bij deze functie wordt het getoonde beeldframe met optimale kwaliteit weergegeven. 3D Progressief · Deze functie is bedoeld voor weergave van relatief langzaam bewegende beelden zoals toneelscènes, documentaires e. d. Deze functie verbetert de beeldkwaliteit door de beweging in een aantal voorafgaande en volgende beelden te gebruiken. Toont een geoptimaliseerd beeld van film omgezet met "drie-twee afrollen"- (NTSC en PAL60Hz) of "twee-twee afrollen"- (PAL50Hz en SECAM) verbetering in progressieve weergavebeelden. * De filmbron is een digitale video-opname waarbij het origineel onveranderd gedecodeerd wordt aan 24 frames/seconde. De projector kan deze filmbron omzetten in progressieve video aan 60 frames/seconde met NTSC of PAL60Hz of aan 50 frames/ seconde met PAL50Hz en SECAM om een hoog gedefinieerd beeld weer te geven. · Bij progressieve ingangen gebeurt de weergave rechtstreeks en kunt u niet kiezen voor 2D Progressief, 3D Progressief en de Filmfunctie. Deze functies kunnen worden gekozen bij interlace-signalen, met uitzondering van 1080I-signalen. · Zelfs bij het instellen van de 3D Progressieffunctie in NTSC of PAL60Hz zal de "drie-twee afrollen"-verbetering automatisch worden ingeschakeld wanneer de filmbron is ingevoerd. · In PAL50Hz of SECAM zal de "twee-twee afrollen"-verbetering alleen worden ingeschakeld in de Filmfunctie wanneer de filmbron is ingevoerd. · Basisbediening 47 Instellen van computerbeelden Gebruik de Fijn sync. -functie in geval van onregelmatigheden zoals verticale strepen of het flikkeren van delen van het beeld. Beeldinstelling Klok Fase H-Pos V-Pos Regelt de verticale ruis. Regelt de horizontale ruis (vergelijkbaar met "tracking" op uw videorecorder). Centreert het weergegeven beeld door het naar links of naar rechts te verplaatsen. Centreert het weergegeven beeld door het naar boven of naar onder te verplaatsen. [. . . ] 46 SLIMME REK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Speciale functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 sRGB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Startbeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-C45X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-C45X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag