Gebruiksaanwijzing SHARP PG-B10S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SHARP PG-B10S. Wij hopen dat dit SHARP PG-B10S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SHARP PG-B10S te teleladen.


SHARP PG-B10S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7709 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SHARP PG-B10S (7614 ko)
   SHARP PG-B10S BROCHURE (1439 ko)
   SHARP PG-B10S OPERATION MANUAL (7624 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SHARP PG-B10S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inleiding Basisbediening Projectie Functies Het menu gebruiken Aansluitingen Het scherm opstellen Aanhangsel GEBRUIKSAANWIJZING PG-B10S MODEL LCD PROJECTOR BELANGRIJK Vul het serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Meegeleverde accessoires" op bladzijde 9 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet. Modelnummer: PG-B10S Serienummer: This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/ EEC. Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/ 68/EWG. Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE. [. . . ] het beeld op het scherm te centreren door het naar boven of naar onder te verplaatsen. Opmerking · Als u computerpatronen wilt weergeven die iedere lijn herhalen (horizontale strepen), kan het beeld gaan flikkeren en wazig worden. · Wanneer een DVD-speler of digitale video aangesloten wordt, kiest u 480P als ingangssignaal. · Zie "Signaal info (controleren van het ingangssignaal)" op de volgende pagina voor informatie over het momenteel gekozen ingangssignaal. Opmerking · U kunt het computerbeeld automatisch aanpassen door "Automat. sync. " in te stellen in het menu "Fijn sync. " of door op de toets AUTO SYNC te drukken. · Om alle instelbare onderdelen terug te stellen, kiest u "Reset" en drukt u op . -39 Instellen van het computerbeeld Automat. sync. (Instellen van de automatische synchronisatie) Wo r d t g e b r u i k t o m e e n c o m p u t e r b e e l d automatisch in te stellen. Signaal Info (Controleren van het ingangssignaal) Kies "Signaal info" in het menu "Fijn sync. " om de informatie over het huidige ingangssignaal te bekijken. Het menuscherm controleren bladzijde 34 Kies "Automat. sync. " in het menu "Fijn sync. " "(AAN) of " "(UIT). kies de instelling " Het menuscherm instellen bladzijde 34 Voorbeeld: het menu "Fijn sync. " voor de INGANG 1-functie Voorbeeld: het menu "Fijn sync. " voor de INGANG 1-functie Beschrijving van de instelling voor automatische synchronisatie Mogelijke instellingen Opmerking · De projector geeft het aantal gescande lijnen, die beschikbaar zijn bij audiovisuele apparatuur zoals een DVD-speler of digitale video, weer. Beschrijving De automatische synchronisatie vindt plaats wanneer de projector wordt ingeschakeld of als de ingangssignalen worden veranderd wanneer de projector is aangesloten op een computer. De automatische synchronisatie wordt niet automatischuitgevoerd. AAN UIT Opmerking · De automatische synchronisatie wordt eveneens uitgevoerd door te drukken op op de projector of op de afstandsbediening. · De instelling van de automatische synchronisatie kan even duren, afhankelijk van het beeld van de computer die op de projector is aangesloten. · Wa n n e e r i n s t e l l i n g d o o r a u t o m a t i s c h e synchronisatie geen optimaal beeld oplevert, dan is handmatige instelling vereist. (Zie bladzijde 39. ) -40 Gebruik van het menu "Opties" Het menu "Opties" biedt bijkomende gebruiksmogelijkheden voor de projector. Lamptimer (duur) (Controleren van de resterende levensduur van de lamp) U kunt de totale gebruikstijd en de resterende levensduur van de lamp (percentage) controleren. OSD Display (Instellen van het on-screen display) Met deze functie kunt u de berichten die op het scherm verschijnen in- en uitschakelen. Geef het menu "Opties" weer om de resterende levensduur van de lamp te controleren. Het menuscherm controleren Bladzijde 34 Kies " " (AAN) of " " (UIT) bij "OSD Display" in het menu "Opties". Het menuscherm instellen Bladzijde 34 Voorbeeld: het menu "Opties" voor de INGANG 2 (S-Video)-functie Voorbeeld: het menu "Opties" voor de INGANG 2 (S-Video)-functie Het menu gebruiken Beschrijving van de levensduur van de lamp Lampgebruiksstatus Resterende levensduur van lamp 100% 5% ongeveer ongeveer 4. 000 uren 200 uren ongeveer 100 uren Beschrijving van de instellingen van "OSD Display" Mogelijke instellingen Beschrijving AAN Alle schermberichten worden getoond. SYNC. / VERGROTEN/"U hebt een ongeldige toets ingedrukt. " / "Alle toetsen van de projector worden vergrendeld. "* worden niet weergegeven. Uitsluitend gebruikt in de Eco-functie ( ) Uitsluitend gebruikt in de ongeveer 2. 000 uren standaard-functie ( ) * Weergegeven als de STANDBY-toets is ingedrukt, terwijl de toetsblokkeerfunctie ingeschakeld is. Opmerking · Wij raden u aan de lamp te vervangen wanneer de resterende levensduur is teruggelopen tot 5%. Voor een vervangende lamp kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde Sharp projectordealer of het dichtstbijzijnde servicecentrum. · De bovenstaande tabel geeft een ruwe schatting wanneer de lamp alleen in de getoonde functie wordt gebruikt. De resterende levensduur van de lamp zal variëren binnen het bereik van de getoonde waarden afhankelijk van hoe " vaak er tussen de "Eco-functie" (energiebesparing) " " (standaard-functie) wordt (Eco-functie) en de " overgeschakeld (zie bladzijden 43). -41 Gebruik van het menu "Opties" Videosysteem van het videosignaal) (Instellen Achtergrond (Kiezen van een start- en achtergrondbeeld) Kies "Achtergrond" in het menu "Opties" en kies het beeld dat moet worden weergegeven bij het starten van de projector en wanneer de projector geen ingangssignaal ontvangt. Het menuscherm instellen Bladzijde 34 De standaardinstelling voor het videosysteem is "Auto"; het is echter mogelijk dat u geen duidelijk beeld kunt ontvangen van de aangesloten audiovisuele apparatuur omwille van verschillen in het signaal. In dat geval wijzigt u het videosignaal. Kies "Videosysteem" in het menu "Opties" en kies het juiste videosysteem. Het menuscherm instellen Bladzijde 34 Voorbeeld: het menu "Opties" voor de INGANG 2 (S-Video)-functie Voorbeeld: het menu "Opties" voor de INGANG 2 (S-Video)-functie Beschrijving van de achtergrondbeelden Mogelijke instellingen Beschrijving Sharp SHARP standaardbeeld Blauw Blauw scherm Geen Zwart scherm Beschrijving van de videosystemen Mogelijke instellingen PAL SECAM NTSC4. 43 NTSC3. 58 Beschrijving Bij aansluiting op PALvideoapparatuur. Bij aansluiting op NTSCvideoapparatuur. Opmerking · Als het ingangssignaal gestoord is, zal het scherm worden weergegeven tijdens de storing. Opmerking · Het videosignaal kan alleen in de INGANG 2of INGANG 3-functie worden ingesteld. · Wa n n e e r " A u t o " i s i n g e s t e l d v o o r h e t videosysteem, is het mogelijk dat u geen duidelijk beeld kunt ontvangen vanwege verschillen in het signaal. In dat geval dient u handmatig over te schakelen naar het videosysteem van het bronsignaal. -42 Eco-functie de Eco-functie) Kies " (Instellen van Auto Power Off (Automatische uitschakeling) Als de projector is ingeschakeld " " (AAN) en er gedurende meer dan 15 minuten geen ingangssignaal wordt waargenomen, zal de projector zichzelf automatisch in standby schakelen. De automatische uitschakelfunctie werkt niet wanneer ze is ingesteld op " " (UIT). " (Eco-functie) of " " (Standaard- functie) bij "Eco-functie" in het menu "Opties". Het menuscherm instellen Bladzijde 34 Kies " " (AAN) of " " (UIT) bij "Auto Voorbeeld: het menu "Opties" voor de INGANG 2 (S-Video)-functie Power Off" in het menu "Opties". Het menuscherm instellen Bladzijde 34 Voorbeeld: het menu "Opties" voor de INGANG 2 (S-Video)-functie Het menu gebruiken Beschrijving van de Eco-functie Stroom verbruik (bij gebruik Mogelijke instellingen Helderheid van 100 V wisselstroom) Levensduur van de lamp ongeveer 90% 170 W (Eco-functie) 4. 000 uren ongeveer 100% 185 W (Standaard-functie) 2. 000 uren Opmerking · Wanneer de automatische uitschakelfunctie ingesteld is op "AAN", zal 5 minuten voordat de projector in standby wordt geschakeld het bericht "Inschakeling STANDBY-modus over X min. " op het scherm verschijnen om de resterende minuten aan te geven. Opmerking · Alhoewel de levensduur van de lamp en ruis verbeteren als de "Eco-functie" wordt ingesteld op " " (Eco-functie)", vermindert de " helderheid met 10%. · De fabrieksinstelling voor de "Eco-functie" is " (Standaard-functie). -43 Gebruik van het menu "Opties" Menupositie (Selecteren Menukleur de Menukleur) (Selecteren van van de positie van het menuscherm) Kies "Menupositie" in het menu "Opties" en kies de gewenste positie voor het menuscherm. Het menuscherm instellen Bladzijde 34 Kies " " (Ondoorschijnend) of " " (Doorschijnend) bij "Menukleur" in het menu "Opties". Het menuscherm instellen Bladzijde 34 Voorbeeld: het menu "Opties" voor de INGANG 2 (S-Video)-functie Voorbeeld: het menu "Opties" voor de INGANG 2 (S-Video)-functie Beschrijving van de menuposities Mogelijke instellingen Midden Rechtsbov. Weergegeven links onderaan het beeld. Beschrijving van de menukleuren Mogelijke instellingen Beschrijving Ondoorschijnend Het menu is ondoorschijnend. [. . . ] 26 RGB-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Rood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 RS-232C-aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Scherpstelring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SHARP PG-B10S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SHARP PG-B10S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag